Asiakas mukaan hyvän asiakaskokemuksen rakentamiseen

Lukuaika 2 min

Sukella asiakkaan toimintaan, havainnoi asiakkaan prosesseja, ymmärrä asiakkaan todelliset tarpeet. Siitä lähtee asiakashyödyn luominen.

Hyvän asiakaskokemuksen luominen on tällä hetkellä lähes jokaisen toimitusjohtajan agendalla. Sen avulla voidaan luoda aitoa kilpailuetua ja erottautua kestävästi. Hyvä asiakaskokemus luo tyytyväisiä asiakkaita, jotka tutkimusten mukaan ostavat enemmän, sitoutuvat yritykseen ja kasvattavat myös yrityksen markkina-arvoa.

Hyvän asiakaskokemuksen rakentaminen vaatii ennen kaikkea asiakkaan prosessien ja toimintamallien sekä yritysasiakkaan arjen liiketoiminnan ymmärtämistä. Se vaatii sitä, että osaa asettua asiakkaan asemaan ja rooliin. Asiakasta on vaikea ymmärtää, ellei itse ole myös asiakas. Asiakas omissa prosesseissa tai asiakas asiakkaan palveluprosesseissa.

Olemme Elisalla oppineet, että ei riitä, että kysymme asiakkailta heidän tarpeistaan ja huolistaan tai mistä tuotteista ja palveluista he olisivat kiinnostuneet. Sen sijaan meidän pitää sukeltaa syvälle asiakkaan toimintaan, havainnoida asiakkaan arkea jopa etnograafisen tutkimuksen keinoin ja kerätä tietoa sekä analysoida asiakkaan todellisista palveluprosessia. Navigoimalla itse kuten asiakas voimme oppia ymmärtämään asiakasta niin hyvin, että voimme luoda uusia asiakashyötyjä, jotka parantavat asiakkaan saamaa palvelua, toimintatapojamme ja prosesseja.  Kokemalla oivallat mahdollisuudet.

Asiakas palvelukehitykseen mukaan jo ensimmäisessä prototyypissä

Hyvän asiakaskokemuksen sisältämän ratkaisun rakentaminen lähtee myös siitä, että tuotteiden ja palveluiden kehityksessä asiakas otetaan mukaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Idean ensimmäinen prototyyppi kannattaa leanin periaatteiden mukaan tehdä nopeasti ja heittää oikeille asiakkaille arvioitavaksi. Ensimmäinen prototyyppi pitäisi syntyä muutaman tunnin tai maksimissaan päivän sprintissä.

Jos ensimmäinen prototyyppi saa asiakkailta kiinnostuneen vastaanoton siirrytään eteenpäin. Toisen prototyypin kohdalla asiakkailta selvitetään kiinnostuksen lisäksi maksuvalmiutta. Jos asiakkaiden maksuhalukkuus on tarpeeksi suuri, vasta tässä vaiheessa kannattaa alkaa miettimään, miten prototyyppi voitaisiin oikeasti käytännössä toteuttaa.

Kun prototyypit tehdään nopeasti ja testataan heti oikeilla asiakkailla, uusia ideoita voidaan pilotoida merkittävästi aikaisempaa enemmän. Asiakkaiden mukaan ottaminen aikaisessa vaiheessa on myös edullinen tapa kehittää uusia tuotteita, palveluja ja toimintaprosesseja. Ratkaisuja, jotka vastaavat aidosti asiakkaan tarpeeseen.

Automatisoi ennakoitavat asiakastapahtumat

Kolmas oleellinen osa hyvässä asiakaskokemuksessa on itsestäänselvien asioiden ennakointi ja automatisointi, joilla voidaan helpottaa ja parantaa asiakkaan palvelukokemaa. Organisaatioiden tulisi tuntea asiakkaan ostohistoria sekä palveluhistoria ja pystyä datan perusteella ennakoimaan ja tarjoamaan seuraavia parhaita toimenpiteitä.  Perinteinen segmentointiajattelu on jo vanhanaikaista. Asiakaskokemusta johdetaan “one segment”-ajattelun mukaisesti. Jokaista asiakasta pitää pystyä puhuttelemaan yksilönä huomioiden asiakkaan palvelu- ja ostohistoria. Analytiikka- ja markkinointiautomaatioratkaisut mahdollistavat tämän toimintamallin.

Otetaan yksinkertainen esimerkki ennakoinnista ja automatisoinnista. IT-palveluntarjoaja voi tänä päivänä ohjelmallisesti ennakoida vikaantuvia palveluita jo ennen kuin niiden käyttäjä huomaa vikaa ja tekee viasta ilmoitusta. Tällöin ennakolta havaitut potentiaaliset viat korjataan ennen niiden ilmaantumista käyttäjän haitaksi, mikä parantaa asiakaskokemusta. Toimintamalli näyttäytyy asiakkaalle aktiivisena ja ennakoivana jättäen asiakkaalle aidon tunteen, palveluntarjoaja välittää.

Kuluttajaviihdepalvelujen tarjoajat käyttävät visuaalisia graafitietokantoja, jotka ymmärtävät eri asioiden riippuvuuksia ja sidonnaisuuksia toisiinsa. Näitä hyödyntäen palvelut kuten Facebook ja Netflix voivat tehdä osuvia reaaliaikaisia suosituksia ja puhuttelevat jokaista käyttäjää yksilönä. Graafitietokannat lisäävät asiakasymmärrystä merkittävästi.

Asiakaskokemuksen rakentaminen vaatii hyvää dataa ja tiedolla johtamista

Hyvän asiakaskokemuksen rakennuspalikat vaativat organisaatiolta asiakaslähtöistä kulttuuria, datan hyödyntämistä ja tiedolla johtamista. Asiakas on yrityksen kaikessa toiminnassa ja kehittämisessä keskiössä.

Data on erityisen tärkeässä roolissa, koska laadukasta, eheää ja käytettävissä olevaa dataa tarvitaan niin asiakasymmärryksen kuin asiakaskokemuksen rakentamisessa. Yksilökohtaisia segmenttejä ei voida rakentaa ilman hyvää dataa. Eikä asiakkaiden itsestään selvien palvelutapahtumien ennakointi ja automatisointi tekoälyn avulla onnistu ilman hyvää dataa.

Jos haluat tutustua aiheeseen lisää, Elisan CTO Ville Raution kirjoitus Data on digitalisaation ja tekoälyn perusta kertoo tarkemmin datan merkityksestä yrityksen digitalisoinnissa ja siitä, miten datan saa hyödynnettyä yrityksissä.

Kirjoittanut

Blogin kirjoittaja Anna-Mari Ylihurula työskentelee Elisan Yritysasiakasliiketoiminnassa johtajana. Anna-Marilla on kymmenien vuosien kokemus liiketoiminnan johtamisesta, ratkaisujen sekä prosessien rakentamisesta asiakaslähtöiseksi niin perinteisessä kuin digitaalisessa maailmassa useilla eri toimialoilla.