Tutkimus: Suomalaiset toivovat kivijalkakauppaan älykästä sähköistä palvelua

Elisan teettämän kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset eivät osaa kertoa mitä esineiden internetillä tarkoitetaan, mutta toivovat sen mukanaan tuomia uusia älykkäitä palveluita. Esimerkiksi kaupan digitaaliset ratkaisut houkuttelevat myös verkkokaupan suurkuluttajia takaisin kivijalkakauppaan.

Esineiden internetistä (IoT, Internet of Things) on ennustettu tietoyhteiskunnan seuraavaa suurta murrosta, jonka tulevat vaikutukset ovat rinnastettavissa höyryn ja sähkön keksimiseen. Tästäkin huolimatta hyvin harva suomalainen osaa omin sanoin kuvailla mistä ilmiössä on kyse.

Huhtikuussa 2015 Prior Konsultointi Oy:n Elisalle toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan vain yksi kymmenestä suomalaisesta osaa selittää esineiden internetin käsitteen tai kuvailla sen mahdollistamia hyötyjä. Myös teknologiaa muita aiemmin omaksuvien edelläkävijöiden joukossa termin määrittely onnistui vain joka neljänneltä.

Vaikka itse määritelmä on useimmille kuluttajille vielä täysin vieras, uuden teknologian mahdollistamia hyötyjä pidetään jo hyvin houkuttelevina. Aikaisten omaksujien joukossa lähes kaksi kolmesta arvioi, että asioiden internetistä olisi itselle hyötyä ja että se on arkipäivää jo viiden vuoden kuluttua.

Hyödyllisyyden kokemus kasvoi vielä merkittävästi suuremmaksi, kun vastaajille esitettiin yksityiskohtaisia esimerkkejä ja visioita terveyteen, kotiin ja ostamiseen liittyen. Selvästi yli puolet suomalaisista pitäisi houkuttelevana räätälöityjä alennuskuponkeja, jotka perustuvat omiin yksilöllisiin kulutustottumuksiin ja käyttäjän sijaintiin. Näin esimerkiksi kenkäkaupan ohi kuljettaessa älypuhelimeen voisi tulla tarjous kengistä, joita palvelun käyttäjä on aiemmin etsinyt.

Ostotapahtumaa tukeva tekniikkaa voi myös tuoda verkko-ostajia takaisin kivijalkakauppaan. Suomalaisostajat vertailevat esimerkiksi tietotekniikkaa, viihde-elektroniikaa, kodinkoneita ja vaatteita ahkerasti verkossa. Tukimuksen mukaan ostajat siirtyvät kuitenkin yli kaksi kertaa todennäköisemmin verkosta kivijalkakauppaan kuin toisin päin.

Yllättävästi myös kaikkein aktiivisimmat verkko-ostajat asioisivat mieluummin kivijalkakaupassa. Tulosten perusteella voidaan siis arvioida, että ostotilannetta helpottavan, neuvovan tai elämyksellisyyttä lisäävän tekniikan hyödyntäminen kivijalkakaupoissa voisi houkutella verkko-ostajia takaisin myymälöihin. Tekniikan mahdollistama älykkäämpi palvelu voisi siten vähentää kotimaisen rahan virtaamista ulkomaisiin verkkokauppoihin.

 

Lisätietoja:

Tarkemman tutkimusraportin PDF-muodossa saat ladattua syöttämällä alle tietosi.