Hyppää sisältöön

Asiakasrekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Elisa Oyj (jäljempänä ”Elisa”)
Ratavartijankatu 5, Helsinki
PL 1, 00061 ELISA
Puh. 010 26 0001

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Pekka Pussinen
Puh. 010 26 000 (Elisa Oyj:n vaihde)

Rekisterin nimi sekä rekisteröidyt

Asiakasrekisteri, johon on merkitty asiakastiedot. Rekisteröinnin perusteena on sopimussuhde Elisaan tai Elisan tuottamien palvelujen käyttäminen.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tietoja käsitellään sovittujen palvelujen tuottamiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Tietoja käytetään myös mainontaan, markkinointiin, suoramarkkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille, viestinnän välitystietoja kuitenkin vain asiakkaan suostumuksen nojalla. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Viestintäpalvelun käyttämisessä tallentuvia viestinnän välitystietoja käytetään ainoastaan tietoyhteiskuntakaaren sallimiin tarkoituksiin.

Asiakkaan ja Elisan väliset puhelut voidaan tallentaa esimerkiksi liiketapahtuman varmistamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkuustiedot:

 • Etu- ja sukunimet
 • Henkilötunnus
 • Osoitetiedot
 • Yhteyspuhelinnumero (kiinteän ja matkapuhelinverkon)
 • Yhteyssähköpostiosoite
 • Kieli
 • Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
 • Rekisteröityminen Bonus-sopimukseen
 • Rekisteröityminen Elisa Etusopimukseen
 • Tieto Etusopimuksen etua kerryttävistä palveluista
 • Mahdollisen käyttäjän nimi- ja osoitetiedot ja matkaviestinliittymissä syntymäaika
 • Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot
 • Matkapuhelimen laitetiedot
 • Asiakashistoria (esim. yhteydenotot asiakkaaseen/asiakkaalta, palvelumuutokset)
 • Tieto muun konserniyhtiön asiakkuudesta
 • Tieto konsernitason asiakasluokituksesta
 • Yritysasiakkailta ja Elisan edustajilta on tiedot yritysten yhteyshenkilöistä ja heidän tehtävästään yrityksessä ja käyttäjätiedot
 • Kiinteän verkon palvelun tilaustiedot (tilaaja, tilauspäivä)
 • Kiinteän verkon palvelun toimitustiedot (kohde, toimituspäivä)
 • Kiinteän verkon palvelun sopimustiedot (liittymät, muut palvelut, laitteet)
 • Matkaviestinasiakassuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät
 • Matkaviestinliittymän avaus- ja irtisanomispäivämäärät
 • Matkaviestinliittymän palvelut avaus- ja irtisanomispäivineen
 • SIM-kortin numero
 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Sähköinen asiointitunnus (SATU)

Palvelujen käyttöön liittyvät tiedot

 • Elisan myöntämän Varmenteen haltijan tunnistamisessa käytetyn tunnistusasiakirjan yksilöivät tiedot, valokopio tunnistusasiakirjasta, varmenteiden voimassaoloajat, julkisten avainten SHA1-tiivisteet sekä kiistämättömyys-, tunnistus- ja salausvarmenne

Edellä luetellut tiedot tallennetaan, jos ne liittyvät asiakkuuteen.

Tiedot palvelun käyttämisestä: Kun asiakas käyttää Elisan palveluja, tietojärjestelmiin tallentuu tietoja palvelun käytöstä.  Sikäli kuin asiakas käyttää viestintäpalveluja, tietoliikenneverkkoon tallentuvat tiedot palvelun käytöstä ovat välitystietoja, joihin sovelletaan tietoyhteiskuntakaarta. Asiakkaalla ei ole välitystietojen osalta henkilötietolain mukaista tarkistusoikeutta

Tietolähteet

 • Asiakkaan ilmoittamat tiedot.
 • Palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä saadut henkilötiedot.

Lisäksi käytetään julkisia tietolähteitä, kuten Suomen Postin ja Väestörekisterikeskuksen osoitepalvelua.

Tietojen luovutus

Elisa voi luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa esimerkiksi toisille teleyrityksille ja viranomaisille.

Mikäli tietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, siirto edellyttää, että kyseisessä maassa taataan tietosuojan riittävä taso tai rekisterinpitäjä antaa sopimuslausekkein tai muulla tavoin riittävät takeet henkilöiden yksityisyyden ja oikeuksien suojasta tai rekisteröity on antanut yksiselitteisen suostumuksen siirtoon.

Rekisterin suojaus

Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus (Elisan myymälöissä myymälätasolla). Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan perusteella pystytään todentamaan kaikki sisäänkirjautumiset. Jokaiselle käyttäjälle on määritelty oma, henkilökohtainen käyttöoikeustaso, mikä varmennetaan sisäänkirjautumisen yhteydessä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Koko henkilöstöllä ja Elisan lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. Kaikilla Elisan tiloissa liikkuvilla henkilökuntaan kuuluvilla työntekijöillä on kuvallinen henkilökortti, jota ilman liikkuminen yrityksen tiloissa on mahdotonta.

Viestintäverkkojen suojauksessa noudatetaan tietoyhteiskuntakaarta ja Viestintäviraston määräyksiä.

Asiakassuhteen päättyessä asiakkaan tiedot poistetaan rekistereistä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeellista. Elisa Varmenne -palvelun käytön kohdalla varmenteiden ja tunnistustapahtumien tallettamisessa noudatetaanvahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain (617/2009) mukaisia talletusaikoja.