SD-WAN yhdistää verkot ja pilvet palvelemaan liiketoimintaa

Lukuaika 3 min

SD-WAN -teknologian edut realisoituvat kaiken kokoisille organisaatioille, jotka tarjoavat digitaalisia palveluja asiakkailleen, työntekijöilleen tai sidosryhmilleen.

SD-WAN (Software Defined Wide Area Network) lupaa paljon: joustavuutta muutostilanteissa, verkon kaikkien ulottuvuuksien hallintaa yhdestä paikasta, verkon läpinäkyvyyttä sekä käyttäjille samaa käyttäjäkokemusta ajasta ja paikasta riippumatta. Tänä päivänä korostuu SD-WANin ulottuminen pilvipalveluihin.

Kun puhumme uudesta SD-WANista, pitää jo määritelmän kanssa olla tarkkana.

”IPsec-tunnelointi ei ole SD-WANia. SD-WAN on ratkaisu, jolla yhdistetään eri verkoissa olevat asiat tietoturvallisesti useisiin julkipilviin. Eli yhteyksiä luodaan sekä eri verkkojen välille että verkkojen reunoilta kaikkien mahdollisten pilvien sisäpuolelle”, Ciscon maajohtaja Janne Tägtström tiivistää.

SD-WANin edut realisoituvat hänen mukaansa kaikille organisaatioille, jotka tarjoavat digitaalisia palveluja asiakkailleen, työntekijöilleen tai sidosryhmilleen. Isojen yritysten lisäksi hyötyjä saavat esimerkiksi parinkymmenen hengen sovelluskehitystalot, joiden arkisessa työssä ollaan jatkuvasti yhteydessä oman datakeskuksen lisäksi useisiin julkipilviin.

”Eri pilvissä on erilaiset konfiguraatiot ja politiikat. SD-WANin ansiosta kokonaisuutta voidaan käsitellä yhtenä kokonaisuutena”, Tägtström sanoo.

Selkeitä hyötyjä suoraan käyttöön

SD-WANin iso hyöty Suomessa toimiville yrityksille on Elisan infrastruktuurievankelista Aki Anttilan mukaan se, että samalla teknologialla voidaan toteuttaa toimipisteiden pää- ja varayhteydet. Perinteisesti tämä on toteutettu niin, että pääyhteytenä on MPLS-verkko (Multiprotocol Label Switching) ja varayhteytenä toimii mobiiliyhteys. SD-WANin avulla voidaan hyödyntää molempia yhteyksiä niin, että liikennettä ohjataan tarpeen mukaan joko MPLS- tai mobiiliyhteyden kautta.

Globaaleissa verkoissa SD-WAN tuottaa selkeitä kustannushyötyjä perinteiseen MPLS-verkkoihin verrattuna, koska MPLS-yhteyksien rakentaminen tulee monin paikoin kalliiksi.

SD-WANin keskitetty hallinta tuo mitattavia liiketoimintahyötyjä kuten paremman reagointikyvyn ja -nopeuden eli mahdollisuuden havaita muutoksia ja reagoida niihin nopeammin. Selkeä hyöty on myös uusien palveluiden liittämisen helppous kaikille käyttäjille.

”Samalla kun luodaan tietoturvallisesti kyky reagoida nopeasti liiketoiminnan muutoksiin, saadaan aiempaa huomattavasti parempi näkyvyys verkon infrastruktuuriin ja palveluihin”, Janne Tägtström sanoo.

Loppukäyttäjälle SD-WAN merkitsee aina samaa käyttäjäkokemusta, sovellusten jouhevaa toimintaa ja vikatilanteissa niiden aiempaa nopeampaa korjausta.

”Sovellus mittaa jatkuvasti, mikä reititys on paras mahdollinen niin, että muun muassa latenssi on pienin mahdollinen. Näin käyttäjälle saadaan aina paras mahdollinen käyttäjäkokemus”, Tägtström kertoo.

SD-WAN maksimoi pilven hyödyt

Pilveistyminen korostaa entisestään SD-WANin etuja.

”Vanhan MPLS:n ja pilven yhdistäminen vaatii melkoisesti suunnittelua ja konfigurointia. SD-teknologiassa on eri toimijoilla on suorat yhteydet pivialustoihin”, Elisan tietoturva- ja lähiverkkotuotteiden business manager Mika Viljanen sanoo.

SD-WANissa käyttäjän provisiointi ulotetaan eri pilvien sisälle saakka. Yhtenäinen verkkopolitiikka mahdollistaa sen, että useiden pilvipalveluiden sovellukset voidaan tuoda yhtenäisen hallinnan avulla loppukäyttäjille joustavasti ja nopeasti.

Direct internet access eli suora internetyhteys on SD-WANin etu kansainvälisissä toteutuksissa, joissa käytetään runsaasti SaaS-palveluita eri toimipisteistä. Suomessa internetyhteydet maailmalle kulkevat keskitetyn pisteen kautta, jolloin suoralla internetyhteydellä ei juuri ole merkitystä.

Kun IaaS- ja PaaS-palvelut liitetään osaksi SD-WANin tarjoamaa kokonaisuutta, tilanne on toinen.

”IaaS- ja PaaS-pilvipalvelut liitetään yritykseen IPsec-tunnelilla pilvessä olevaan komponenttiin tai sitten hyödynnetään suoria reittejä kuten AWS:n Direct Connectia tai Azuren ExpressRoutea. Näin käyttäjäkokemus paranee organisaation kaikissa toimipaikoissa”, Aki Anttila sanoo.

Itseään korjaava verkko

Iso muutos aiempaan on se, että älykkäällä hallinnalla voidaan siirtyä verkon reaktiivisesta ylläpidosta ja operoinnista proaktiiviseen toimintatapaan. Vikatilanteet vähenevät, kun verkon riskitekijät voidaan korjata ennakkoon. Varmatoiminen ja laadukas verkko vähentää tietotekniikan liiketoiminnalle aiheuttamia riskejä.

SD-WANin ohjelmoitavuus kehittyy jatkuvasti, kun teknologiaan tulee koko ajan enemmän älykkyyttä. Tästä esimerkkinä ovat rajapinnat, joiden avulla verkkoa voidaan provisioida automaattisesti kontrolleriohjelmiston kautta.

”Tulevaisuudessa verkkoon voidaan liittää laitteita ja kertoa sitten verkolle, minkälaisia palveluita siltä halutaan. Verkko konfiguroi sen jälkeen itsensä automaattisesti. Lasku tulee sen mukaan, miten palveluja on käytetty. Vielä siellä ei ihan olla”, Viljanen sanoo.

Valitse kokenut kumppani

Yritykset ottavat Ciscon Tägtströmin mukaan SD-WAN -ratkaisuja käyttöönsä nopeasti, koska niiden hyödyt ovat selkeät ja käyttöönotto on helppoa kokeneiden teknologiakumppaneiden kanssa. Sadat yritykset käyttää sitä yksin Suomessa. Elisa ja Cisco ovat auttaneet muun muassa sähkötarvikejakelija Rexelin verkon rakentamisessa SD-WAN -ratkaisulla.

Vaikka SD-WAN on merkittäviä liiketoimintahyötyjä tuova teknologia, saadaan sen edut parhaiten käyttöön vain, jos ICT-arkkitehtuurityö on tehty huolella. Kaiken pohjana on ymmärrys, mitkä ovat liiketoiminnan vaatimukset ja mitä ICT-kyvykkyyksiä niiden saavuttamiseksi tarvitaan.

Arkkitehtuurityö kristallisoi, missä vaiheessa ja millä laajuudella SD-WAN -ratkaisu tuodaan hyödyntämään liiketoimintaa.

”Samalla kun SD-WAN -arkkitehtuuri luodaan, pitää luoda myös multidomain-arkkitehtuuri. Tällaisessa arkkitehtuurissa eri verkko- ja pilviympäristöt saadaan keskustelemaan parhaalla mahdollisella tavalla keskenään. Sen voimme Elisan kanssa tarjota asiakkaillemme”, Tägtström sanoo.

Jotta SD-WAN -ratkaisusta saadaan täysi hyöty irti, pitää kumppanina olla kokenut asiantuntijaorganisaatio, jonka asiantuntijat hallitsevat syvällisesti mobiiliverkon, erilaiset kiinteän verkon teknologiat sekä modernien pilviratkaisujen mahdollisuudet.

”Kumppanilla pitää olla myös kykyä rakentaa joustavasti ja kustannustehokkaaksi kansainvälisiä yhteyksiä, sillä SD-teknologia on globaaleille yrityksille erinomainen verkkoteknologia. Elisan ja Ciscon yli 30 vuotta jatkunut yhteistyö luo asiakkaillemme vakaan perustan uusien teknologioiden käyttöönottoon”, Viljanen sanoo.

Lue myös

SD-WANilla optimoitu yhteys

Onko MPLS kuolemassa?

Älykäs verkko tukee Glastonin kasvua

Huomisen liiketoimintatarve ohjaa modernin ohjelmoitavan verkkopalvelun valintaan