Vastuulliset valinnat vaikuttavat yritysten IT-investointeihin korona-aikanakin – energiatehokkaat konesalit yksi tie hiilineutraaliuteen

Lukuaika < 1 min

Pitkään jatkunut koronatilanne ei ole hiljentänyt yritysten investointeja ympäristömyönteisiin teknologioihin. Tästä esimerkkinä on energia-alalla toimiva eSett, joka halusi uudistaa konesalinsa vastaamaan kasvaviin toiminta- ja nopeusvaatimuksiin energiatehokkaasti ja hiilineutraalisti.

eSett Oy tekee sähkön toimituksiin liittyvät sähkömarkkinoiden taseselvitykset pohjoismaisille asiakkailleen. eSettin palveluja kehitetään parhaillaan tukemaan sähkömarkkinoiden muuttumista yhä tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi.

”Sähkömarkkinoiden kehittyminen ja digitalisaatio luovat uusia mahdollisuuksia lisätä puhtaan energian käyttöä ja tuotantoa merkittävästi. IT-ratkaisujamme uudistamalla pystymme myös pienentämään oman toimintamme hiilijalanjälkeä”, sanoo eSettin toimitusjohtaja Minnakaisa Ahonen.

Elisa valikoitui eSettin kumppaniksi uudistamaan yhtiön konesali- ja kapasiteettipalvelut. Hiilineutraalina ja laatuun panostavana toimijana Elisa vastasi hyvin eSettin tarpeisiin konesalien uudistamisesta. Elisan konesalien hukkalämpö on otettu hyötykäyttöön ja sitä ajetaan mm. kaukolämpöverkkoon. Vaativan projektin toimitus eSettille onnistui erinomaisesti koronapandemian aiheuttamista poikkeusolosuhteista huolimatta.

”Olemme Elisana saavuttaneet hiilineutraaliuden vuosien määrätietoisella työllä ja haluamme auttaa myös asiakkaitamme tällä tiellä. Konesalit ovat yrityksille yksi potentiaalinen osa-alue hiilineutraaliuden edistämiseen. Yhteistyö eSettin kanssa on osoittanut, että haastavan ajan aiheuttamista olosuhteista huolimatta onnistumme ympäristömyönteisten teknologioiden käyttöönotossa yhdessä asiakkaan kanssa. Olemme ylpeitä siitä, että tämä linkittyy keskeisesti missioomme Digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus”, kertoo Elisan yritysasiakkaiden johtaja Anna-Mari Ylihurula.

Konkreettisia keinoja konesalien energiansäästöön liittyen ovat sähkönkulutuksen jatkuva mittaaminen sekä rakenteiden, laitteiden ja prosessien kehitystyö. Esimerkkejä tästä ovat jäähdytys ja hukkalämmön talteenotto, palvelinlaitteiston virtualisointi sekä hallintajärjestelmät. Laitekaappien energiankulutusta mittaamalla sekä laitekaappien määrän ja kertoimen avulla voidaan selvittää konesalien päästöt. Täten energiankulutuksen vähentämisestä tehdään suunnitelmallista.

 

eSett tekee taseselvitystä sähkömarkkinoille Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa, sekä hoitaa markkinaosapuolten laskutusta taseselvitysmallin mukaisesti. Yhtiön operatiivinen toiminta alkoi vuonna 2017, ja sen pääpaikka on Suomessa.

 

Lue lisää Elisan konesali- ja kapasiteettipalveluista täällä.