Uusi 5G-palvelu estää syrjäytymistä

Lukuaika 2 min

5G-teknologia mahdollistaa uusia syrjäytymistä ehkäiseviä digitaalisia palveluja, sanoo 5G-hackathonin voittaneen Know Your Hoods -palvelun vetäjä Susanna Lahtinen.

Kilpailun voittaneen tiimin idea oli selvä: Miten alentaa kynnystä ja auttaa syrjäytymisvaarassa olevia tutustumaan oman asuinalueensa palveluihin ja harrastuksiin?

“Yhdistimme kilpailussa 360-videokuvaa ja virtuaalista todellisuutta siten, että niiden avulla voidaan esitellä esimerkiksi syrjäytymisvaarassa olevalle nuorelle asuinalueen harrastuksia tai maahanmuuttajaäidille päiväkodin tiloja ja toimintaa. Näin alennamme kynnystä käyttää palveluja ja lähteä harrastamaan, minkä on todettu ehkäisevän syrjäytymistä”, kertoo toimitusjohtaja Susanna Lahtinen Know Your Hoods -palvelusta.

Know Your Hoods voitti ideallaan Turun kaupungin ja Elisan järjestämän 5G-hackathonin yritys- ja teknologiatapahtuma SHIFTissä 29.8. Hackathonissa etsittiin uusia ideoita, miten 5G-teknologiaa voidaan hyödyntää syrjäytymisen kaltaisen yhteiskunnallisten ongelmien ehkäisemisessä. Mukana voittajaidean virtuaalitodellisuuden tuotannossa oli myös 360Mediatalo.

“360-videokuvaus ja virtuaalitodellisuus ovat raskaita striimata. Se, että tällaisia palveluja voisi käyttää mobiililaitteen selaimella jouhevasti ja katkeamattomasti, vaatii välttämättä 5G-verkon parempaa kapasiteettia ja nopeutta. Varsinkin, jos palveluun lisätään vielä videomuotoista online-neuvontaa”, Lahtinen konkretisoi.

Ihmislähtöistä teknologiaa

Know Your Hoods -tiimi on aikaisemminkin miettinyt, miten uutta teknologiaa hyödynnetään syrjäytymisen ehkäisemisessä.

“Alun perin lähdimme vuonna 2015 miettimään, miten digitaalisten palvelujen avulla voidaan auttaa maahanmuuttajia kotoutumaan. Yksittäisten kotoutumista edistävien projektien jälkeen julkaisimme heinäkuussa Know Your Hoods -alustan, joka auttaa kaikkia uudelle paikkakunnalle muuttavia löytämään itselleen sopivimman asuinalueen ja kotoutumaan sinne. Alustaan voidaan lisätä eri toiminallisuuksia, kuten hackathonissa ideoimamme palvelun”, Lahtinen kertoo.

“Me näemme uuden teknologian välineenä, jolla voidaan auttaa ihmisiä”, hän lisää.

Toistaiseksi Varsinais-Suomen liiton innovaatiokilpailun voittanut Know Your Hoods -alusta kattaa Turun naapurustoja, mutta palvelu on tarkoitus laajentaa myös muihin kuntiin.

“Käytämme paljon avointa dataa eri lähteistä avointen rajapintojen kautta. 5G nopeuttaisi alustamme toimintaa jo nyt ja olisi meille erittäin hyödyllinen”, Lahtinen miettii uuden teknologian roolia.

Yhteistyön avulla uusia palveluja

Elisan ja Turun kaupungin yhdessä järjestämä 5G-hackathon on yksi esimerkki, miten yhteistyössä ideoidaan uusia digitaalisia palveluita. Elisan tavoitteena on olla paras 5G-palveluiden kehittäjä.

“5G-teknologia on vielä nuorta, emmekä vielä tiedä mitä kaikkea uusi teknologia tulee mahdollistamaan tulevaisuudessa. Parhaita käyttökohteita ja palveluita ei ole vielä olemassa, vaan ne syntyvät yhteistyössä startuppien ja asiakkaiden kanssa”, kertoo Elisan Länsi-Suomen aluejohtaja Juha Laukkanen.

“Hackathoneissa Elisa tuo teknologian ja startupit tuovat idean, jota pääsevät testaamaan kanssamme”, Laukkanen kertoo yhteistyön mallista. Elisalla on pitkäaikainen ja laaja startup-kumppanuusohjelma uusien digitaalisten ratkaisujen ja palveluiden kehittämiseksi – yksi ilmentymä tästä on jo useana vuonna toteutettu Co-creation Challenge.

Toinen esimerkki yhteistyöstä uusien ideoiden luomiseen on Turun kaupungin ja Elisan välinen kolmivuotinen 5G-kumppanuushanke, jossa yhdessä kaupungin ja alueen yritysten kanssa ideoidaan ja kokeillaan uusia 5G-teknologian mahdollistamia palveluja. Elisa on jo rakentanut Turkuun kattavan 5G-verkon.

Elisalle uuden teknologian kyvykkyys yhteiskunnallisten ongelmien ratkomiseen on tärkeä asia.  “Asukkaiden hyvinvoinnin lisääminen ja syrjäytymisen estäminen ovat tärkeitä esiin nostettuja teemoja Turun ja Elisan hankkeessa. 5G-hackathonin teema, syrjäytymisen estäminen, on tästä esimerkkinä”, Laukkanen kertoo.