Kyky luoda arvoa asiakkaille ratkaisee

Lukuaika 2 min

Ciscon Annika Gruvstad Elisa ICT Day:ssä: Keskity luomaan arvoa asiakkaillesi, älä vain teknologiaa.

“41 prosenttia yrityksistä näkee teknologiset distruptiot uhaksi olemassaololleen. Mutta huolestuttavaa on, että vain 31 prosenttia yrityksistä tekee jotain vastatakseen tähän uhkaan” Ciscon Annika Gruvstad sanoi Elisa ICT Day -tapahtuman keynote-esityksessään. Annika Gruvstad on Ciscon Pohjois-Euroopan alueen Technology Transformation and Systems Engineering -johtaja.

Gruvstad kehotti esityksessään suomalaisia ICT-päättäjiä keskittymään teknologisessa innovoinnissa kolmeen arvonluonnin tapaan: kustannuksiin (cost value), asiakaskokemukseen (experience value) ja verkostoihin (platform value).

Kolme arvonluonnin tapaa

“Kun pystyt digitaalisuuden avulla alentamaan kustannuksia ja hintoja, asiakkaat ilahtuvat. Tai tekemään hinnoista läpinäkyviä kuten Uberilla: asiakas voi nyt jo taksia tilatessa nähdä mitä matka maksaa”, Gruvstad kertoi kustannuksiin perustuvista arvonluonnin malleista.

Annika Gruvstad

“Toinen tapa on todella merkittävä digitaalisissa distruptioissa: kuinka paljon paremman asiakaskokemuksen pystyt tarjoamaan asiakkaille. Esimerkiksi Starbucks on onnistunut tässä: maksamme 5 taalaa kahvikupista, joka maistuu täysin samalle kuin puolet halvempi toisella puolen katua.”

Useat tutkimukset osoittavat Gruvstadin mukaan, että asiakaskokemus on hintaa tai jopa itse tuotetta tärkeämpi brändille.

“Kolmas arvonluonnin malli, platform value, on uusin. Alustojen arvo on kiinni siitä, kuinka moni muu asiakas käyttää alustaa. Applen sovelluskauppa on hyvä esimerkki tästä: mitä enemmän sovelluksia alustalla on, sitä enemmän arvoa se luo kuluttajalle.“

Gruvstadin mukaan oleellista edellisissä esimerkeissä ei ole teknologia, vaan yritysten luoma arvo asiakkaille ja niiden uudet liiketoimintamallit, jotka luovat distruptiota perinteisille yrityksille.

Innovoivien yritysten ominaisuudet

Gruvstad nosti esiin esityksissään kolme tärkeää ominaisuutta, joiden avulla yritykset voivat olla ketteriä ja innovoida digitaalisia ratkaisuja ja palveluja, jotka luovat myös arvoa loppuasiakkaalle. Nämä ovat hypertietoisuus, informoitu päätöksenteko ja nopea toteutus.

“Tiedättekö te todella, mitä teidän asiakkaanne tekevät ja miten he käyttäytyvät? Ja saatteko tästä hyvää dataa päätöksenteon tueksi”, Gruvstad herätteli kuulijoita.

“Kun meillä on dataa ja ymmärrämme toimintaympäristöä ja asiakkaita, niin voimme tehdä parempia päätöksiä. Jos meillä on oikea data käytössä, tekoäly voi auttaa päätöksenteossa.”

“Kolmas tärkeä ominaisuus on kyky toteuttaa päätöksiä nopeasti. Voimme ymmärtää asiakkaat ja markkinan, ja meillä voi olla paras liiketoimintaidea, mutta jos meillä kestää liian kauan lanseerata idea ja tuoda se markkinoille, voimme olla jo myöhässä”, Gruvstad kuvasi kehityksen nopeutta tällä hetkellä.

Katso videotallententeena Annika Gruvstadin koko keynote-esitys: Capturing the Digital Advantage. Katso kaikki tapahtumatallenteet.