Vinkit hybridityövälineiden hankintaan

Lukuaika 5 min

Työn ja vapaa-ajan rajat ovat hämärtyneet korona-ajan myötä yhä vahvemmin ja tämän hetken trendi onkin hybridityö, jossa yhdistellään luovasti työntekoa laadukkaaseen vapaa-aikaan.

Hybridityön määritelmä on laaja ja jollekin se voi merkitä työntekoa mökiltä, toiselle vapautta työaikojen suhteen ja kolmannelle mahdollisuutta hyödyntää työnantajan tarjoamia laitteita myös vapaa-ajan käyttöön.

Määritelmä elää varmasti ja hakee vielä pitkään muotoaan. On kuitenkin tärkeää, että työvälineet kulkevat mukana tässä murroksessa ja vastaavat muuttuvia tarpeita.

Tyytyväinen työntekijä, tyytyväinen työnantaja ja tyytyväinen verottaja

Haluamme Elisalla tarjota monipuolisesti mahdollisuuksia puhelimen käyttöön niin työ- kuin vapaa-ajallakin ja olemme kehittäneet niihin sopivia palveluita. Aloitimme työntekijöiden tyytyväisyystalkoot, joiden avulla trendi työntekijätyytyväisyydestä saadaan pidettyä myös jatkossa noususuhtaisena. Elisan HR-kehityspäällikkö Matti Lahti kertoo meille artikkelissa lisää, miten Oma Lasku on vaikuttanut elisalaisten arkeen.

Kysyimme myös verottajalta, mitä työsuhdepuhelimella saa tehdä ja minkälainen käyttö on hyväksyttävää niin työnantajan kuin verottajankin kannalta. Työsuhdepuhelimen verotusarvohan on 20 euroa kuukaudessa.

Jokainen meistä on saattanut törmätä seuraaviin tilanteisiin:

  1. Joudut soittamaan eläinlääkärin päivystykseen, joka onkin lisämaksullinen palvelunumero tai huomaat kadonnutta pakettia metsästettäessä, että Matkahuollon asiakaspalvelu on 0600-alkuinen ja et pystykään soittamaan numeroon liittymälläsi.
  2. Haluat tehdä lahjoituksen Nenäpäivä-säätiölle, sillä korona on vaikuttanut myös maailman lasten hätään, mutta puhelinlahjoitus ei onnistukaan liittymälläsi.
  3. Telkkarista tulee viihdeohjelmia, kuten Putous ja Big Brother, mutta oman suosikin äänestäminen on hankalaa, kun puhelimessa on estot päällä.
  4. Kaverillasi on aina uusin puhelinmalli ja itse harmittelet neljä vuotta vanhan puhelimesi vanhentuneita ominaisuuksia sekä rakeisia valokuvia.
  5. Pelatakin olisi kiva, mutta netti tökkii eikä työnantajan tarjoama datapaketti riitä vapaa-ajan striimaustarpeisiin.

Elisalla näitä tilanteita on ratkaistu Oma Lasku -konseptilla, jossa liittymän palveluita voidaan vapauttaa työntekijöiden käyttöön niin, että he voivat käyttää puhelintaan vapaammin ja yksityisemmin myös vapaa-ajalla.

Elisan työntekijöillä on ollut liittymillään asiointiesto P2 ja sen rinnalla Oma Lasku -palvelu jo useita vuosia käytössä. Elisalaiset voivat siis huoletta hoitaa yllä mainittujen esimerkkien kaltaisia tilanteita ja Oma Laskun ansiosta vapaa-ajan käyttö säilyy yksityisenä, kun laskut käytöstä tulevat suoraan työntekijälle. Työnantajankaan ei tarvitse tarkistella erikseen laskuilta kuluja, koska estoluokitus rajaa käyttöä jo valmiiksi.

Nopeamman datan kaipuuseen on tuotteistettu uusi Elisa Turbonappi, jonka avulla liittymälle voi tilata helposti tekstiviestillä lisävauhtia vuorokaudeksi tai viikoksi. Elisan 5G -verkko toimiikin jo yli sadalla paikkakunnalla, joten Turbonappi on oivallinen tapa päästä testaamaan nopeampia yhteyksiä matalalla kynnyksellä.

Vuoden 2021 alussa päätelaitepolitiikkaa uusittiin ja samalla puhelinvalikoimaan tuotiin Oma Laitelaskun avulla mm. kauan toivotut iPhone 12 -mallit sekä muut arvokkaammat puhelinmallit, joista valitessaan työntekijä maksaa niistä pienen osuuden itse.

Elisa tarjoaa laajan perusvalikoiman puhelimia työntekijöilleen maksuttomana ja liittymissä on päällä parhaat mahdolliset 5G-nopeudet, mutta tarvittaessa Elisa Turbonapilla voi vielä kokeilla verkon rajattomia yhteyksiä niin 4G- kuin 5G-liittymillä.

HR Kehityspäällikkö Matti Lahti Elisalta, miten näiden etujen käyttäminen on vaikuttanut henkilökunnan tyytyväisyyteen, millaista palautetta saatte työntekijöiltä?

”Työntekijäkokemus on parantunut erilaisten tehtyjen muutosten myötä. Työn sujuvuus ja digitaalisten palveluiden käyttökokemus on ensisijaisen tärkeää ja siksi pyydämme palautetta usein ja pyrimme jatkuvasti sujuvoittamaan ja parantamaan kokemusta”, Matti Lahti kertoo.

”Laajempi laitevalikoima ja vapaus työliittymän käyttöön on koettu positiiviseksi. Niin Elisalla kuin muutamissa muissakin asiakasyrityksissä on todettu, että Oma Laitelaskun tulon myötä keskustelu laitevalikoimasta ja toiveista on vähentynyt, kun valinnan vapautta on annettu enemmän työntekijöille. Samalla tietysti toimitaan ympäristön kannalta kestävästi, kun ei tarvita sekä työpuhelinta ja henkilökohtaista puhelinta”, Matti jatkaa.

Työsuhdeliittymän käyttäminen ja palvelunumerosoitot verottajan näkökulmasta

Lähdimme selvittämään asiaa suoraan verottajalta, jotta voimme toimia vastuullisesti tällä alueella, kun työsuhdeliittymien määrä lisääntyy samalla kun työn ja vapaa-ajan raja hämärtyy.

Verottaja linjaa sivuillaan aika yksiselitteisesti: Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava.

Selvitimme veroasiantuntija Päivi Mäkiseltä tarkemmin, mitä kaikkea työsuhdeliittymän käytössä on hyvä huomioida niin työnantajan kuin työntekijänkin näkökulmasta.

Mitä työsuhdeliittymän verotusarvo 20 euroa kattaa sisälleen?

”Verottaja antaa vuosittain luontoisetupäätöksen, joka on tällä hetkellä 20 euroa matkapuhelimen osalta. Se sisältää liittymällä soitetut puhelut ja teksti- ja multimediaviestit niin koti- kuin ulkomaille”, veroasiantuntija Päivi Mäkinen kertoo.

Vaikuttaako puhelinlaite tai sen arvo työsuhdeliittymän verotusarvoon?

”Ei, laite on työväline ja siitä ei aiheudu työntekijälle verotettavaa etua eikä laitteen arvolla ole merkitystä. Työnantaja voi itse päättää laitteiden arvon, joita tarjoaa työntekijöilleen käyttöön”, Mäkinen vastaa.

Mitkä palvelunumerosoitot sisältyvät työsuhdeliittymään?

”Työtehtäviin liittyvät soitot, esimerkiksi soittaminen numerotiedusteluun on hyväksyttävää. Verovapaasti korvattavia kustannuksia ovat myös työmatkalla (pois lukien kodin ja työpaikan väliset matkat) syntyneet pysäköintikulut ja bussiliput.  Työmatkaan liittyvistä kuluista on tehtävä matkalasku tai esitettävä muu tosite, lippu tai selvitys, jotta se voidaan todeta työtehtäviin liittyväksi”, Päivi Mäkinen kertoo.

Mitkä palvelunumerosoitot ovat veronalaista tuloa?

”Kaikki muu vapaa-ajan käyttö, jos puhelinta käytetään vapaa-ajalla muutoin kuin puheluihin, tekstiviesteihin ja multimediaviesteihin, mutta työnantaja maksaa siitä aiheutuvat kulut. Työntekijälle syntyy siitä palkkana verotettavaa tuloa, jota työnantaja ei voi korvata verovapaasti.”

Voiko työntekijä ostaa elokuvalippuja tai maksaa pesulakäynnin työsuhdeliittymällään?

”Pääsääntö on, että kaikesta muusta kuin luontoisetuarvoon sisältyvästä käytöstä, joka ei liity työtehtävien hoitamiseen, aiheutuu palkkana verotettavaa etua. Pesulakäynti ja elokuvaliput ovat työntekijän elantomenoja, eikä niitä voida korvata verovapaasti. Tavallisia elantomenoja ovat esimerkiksi asumisesta, ruokailusta, harrastuksista sekä lasten ja kodin hoitamisesta aiheutuneet menot.

Jos työnantaja maksaa palkansaajan elantomenoja, korvaukset ovat veronalaista palkkaa. Työnantajan on toimitettava korvauksista ennakonpidätys ja maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu sekä ilmoitettava edut tulorekisteriin”, Mäkinen kertaa.

Voiko työntekijä lahjoittaa hyväntekeväisyyteen työsuhdeliittymällään?

”Puhelimen käyttö maksuvälineenä aiheuttaa verotettavaa tuloa, erityisesti myös hyväntekeväisyyteen tehdyt lahjoitukset, tv-sarjojen äänestykset ja muut vastaavat ovat yksityiskulutusta.”

Entä voiko puhelinta käyttää maksuvälineenä omalla luottokortilla?

”Omalla luottokortilla hankintojen maksaminen on sallittua, samoin luottokortilla tehdyt sovelluskauppaostokset ja mobiilimaksut. Myös työsuhteeseen liittyvien sovellusten käyttäminen ja niiden kautta maksaminen on sallittua, kuten esimerkiksi Eazybreak ja Smartum.

Puhelimeen voidaan ladata mobiilisovelluksia, joita voidaan käyttää luontoisetujen järjestämiseen. Tällöin kyseessä on ns. kohdennettu maksuväline. Kohdennetulla maksuvälineellä tarkoitetaan maksuvälinettä, jonka käyttö on rajoitettu ainoastaan ennalta määrättyihin käyttökohteisiin.

Kohdennettuja maksuvälineitä ovat muun muassa paperiset ja sähköiset ruokailulipukkeet, maksukortit sekä erilaiset internet- ja mobiilimaksuvälineet”, Päivi Mäkinen kertoo.

Kuka on vastuussa siitä, että liittymän käytöstä aiheutuneet kustannukset on ilmoitettu asianmukaisesti?

”Molemmat osapuolet ovat vastuussa. Työnantaja on vastuussa siitä, että tulorekisteriin ilmoitetaan työsuhde-eduiksi liittyvä käyttö. Myös työntekijällä velvollisuus tarkistaa oma esitäytetty veroilmoitus ja tarkistaa sekä ilmoittaa omat tulonsa.

Työnantaja on vastuussa myös siitä, että ennakonpidätys toimitetaan ja työnantajan sairausvakuutusmaksu maksetaan.”

Voiko työnantajalle aiheutua seurauksia, mikäli ei ole ilmoittanut palvelunumero-ostoista aiheutuneita kuluja Verohallinnolle?

”Jos Verohallinto toteaa, esimerkiksi verotarkastuksen yhteydessä, ettei työnantaja ole toimittanut ennakonpidätystä ennakonpidätyksenalaisesta tulosta, Verohallinto määrää veron maksettavaksi, ellei siitä voida erityisestä syystä tai laiminlyönnin vähäisyyden vuoksi luopua. Jos palkansaajan todetaan maksaneen veronsa jo veroa määrättäessä, Verohallinto voi luopua veron määräämisestä.

Suorituksen maksajalle, joka on laiminlyönyt ilmoittamisvelvollisuutensa, voidaan panna maksuun viivästyskorko toimittamattomalle ennakonpidätykselle sekä sairausvakuutusmaksu seuraamuksineen. Lisäksi voidaan määrätä veronkorotusta.”

Voidaanko tällaiseen puuttua takautuvasti?

”Työnantajan tehtävänä on valvoa ja olla tietoinen, mitä palkaneriä työntekijälle maksetaan ja ilmoittaa tulorekisteriin. Työnantajalla olisi hyvä olla ohje siitä, millä tavalla työntekijä saa käyttää työliittymää ja miten yksityisostot tulisi ilmoittaa. Verotarkastus voisi puuttua tähän ja silloin käydään läpi tapaukset verotuksen oikaisuun liittyvien sääntöjen ja määräaikojen mukaan. Takautuvasti tulorekisteri-ilmoituksia voidaan seurata 10 vuoden ajan.”

Voiko työntekijälle tulla sanktioita?

”Työntekijälle voi aiheutua viivästysseuraamuksia ja veronkorotusta, kun virhe havaitaan.”

Onko joku tietty summa, joka katsotaan läpi sormien?

”Minimisummaa ei ole, kaikki pienetkin kulut tulisi ilmoittaa verottajalle.”

Kuinka pitkä aika työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa veroetuna saatuja tuloja? Mitä jos työnantaja vaihtuu?

”Verovelvollisella on ilmoittamisvelvollisuus, eli hänen on tarkastettava esitäytetty veroilmoituksensa ja ilmoitettava veroilmoitukselta puuttuvat tulot. Työnantajan vaihtumisella ei ole merkitystä.

Jos verovelvollinen on laiminlyönyt ilmoittamisvelvollisuutensa, eli ei ole korjannut esitäytettyä veroilmoitustaan, Verohallinto voi oikaista verotuksessa olevan virheen verotuksen päättymisen jälkeen. Verotuksen yleinen oikaisuaika on kolme vuotta verovuotta seuraavan vuoden alusta.”

Meneekö omaan käyttöön tarkoitetun nopeamman datan, esimerkiksi Elisa Turbonapin tilaus vastaavalla tavalla kuin bussilippuostokset tai hyväntekeväisyyslahjoitus palvelunumerolla?

”Matkapuhelinliittymään sisältyy tyypillisesti aina datayhteys. Jos datayhteys on järjestetty työkäyttöä varten, kyseessä ei ole erillinen veronalainen luontoisetu. Jos nopeampi datayhteys tarjotaan vapaa-ajankäyttöä, kuten striimausta tai pelaamista varten, työntekijälle syntyy veronalainen luontoisetu.”

Millaisia rajauksia työsuhdeliittymään kannattaisi tehdä? Onko yritys ”turvallisilla vesillä”, jos asettaa estoluokituksen P2-liittymälle (joka rajaa kaikki asiointi- ja viihdenumerot)?

”Estoluokituksilla voidaan helpottaa seurantaa ja varmistaa, että palkkana verotettavaa etua ei synny.  Toki myös 118-numeroon voi soittaa vapaa-aikana ja se ei sisälly työsuhde-etuun. Työpuhelut ovat työhön liittyviä kustannuksia, jotka ovat ok verottajan puolesta”, Päivi Mäkinen kertoo lopuksi.

Tutustu Elisa Oma Laskuun ja aktivoi se yrityksellesi helposti käyttöön jo tänään

Oma Lasku -palvelun käyttäminen on maksutonta ja voit hyödyntää nopeampaa dataa, parempia laitteita ja vapaampia palvelunumerosoitto -ominaisuuksia erikseen tai kaikkia yhdessä.

Saat Oma Laskun helposti käyttöön suoraan Oma Elisasta ja tarjoamme sinulle myös apua viestintään, jotta saat henkilökuntaasi tiedotettua uusista työliittymän ominaisuuksista.

Lisätietoja verotuksesta: Luontoisedut verotuksessa – vero.fi

Katso myös 15.6.2021 webinaarimme tallenne, jossa kerromme lisää tästä aiheesta ja hybridityön työvälineistä: