Etä on etu – hybridityö on toistaiseksi vain asiantuntijoiden ja toimistotyöläisten etuoikeus

Lukuaika 2 min

Miltä hybridityö näyttää vuonna 2024? Miten organisaatiot panostavat uuteen normaaliin ja miten työntekijät kokevat muutoksen? Teetimme laajan hybridityötutkimuksen, joka piirtää kokonaiskuvan digitaalisesta työstä Suomessa vuonna 2024.

Hybridityötutkimus 2024: Millainen on digitaalinen työpaikka vuonna 2024?

Digitaalinen työpaikka 2024 -tutkimukseen vastasivat sekä työnantajat että työntekijät. Opimme, että etätyö on vain asiantuntijoiden ja toimistotyöläisten etuoikeus, mutta mitä muuta hybridityötutkimus kertoi hybridityöstä? Lue hybridihavainnot tästä blogista.

Havainto 1: Valtaosa työssäkäyvistä tekee digitaalista työtä, mutta joka kolmannella heistä ei ole lainkaan mahdollisuutta tai halua tehdä etätöitä

Kolme neljäsosaa suomalaisista työssäkäyvistä tekee digitaalista työtä. Kolmannekselle digitaalinen työ on pääosa työntekoa, ja useimpien asiantuntija- ja toimistotyöntekijöiden työ onkin nykyään digitaalista. Sen sijaan muissa tehtävissä vain pieni osa (9 %) tekee työtään pääosin digitaalisesti.

Digitaalisuus ei kuitenkaan tarkoita automaattisesti hybridityötä, eli töiden tekemistä lähityönä ja etänä. Itse asiassa joka kolmannella digityötä tekevällä ei ole mahdollisuutta tai halua tehdä töitä etänä. Yli puolet kaupan, terveys- ja sosiaalipalvelujen sekä kuljetusalan digityötä tekevistä ei tee lainkaan etätöitä.

Viikoittainen etätyö onkin lähes yksinomaan asiantuntijoiden ja muiden toimistotyöläisten etuoikeus. On huomioitavaa, että työntekijöistä tyytyväisimpiä hybridityöskentelyyn ovat ne, jotka hyötyvät etätyön joustavuudesta. Tämä koskee erityisesti IT- ja viestintäalojen, suunnittelutoimistojen ja liike-elämän palvelujen asiantuntijoita.

Havainto 2: Hybridityön ratkaisuista etätyö on mieluisin ja sillä on merkittävä vaikutus työntekijätyytyväisyyteen

Kun työntekijöiltä kysytään, hybridityön ratkaisuista etätyö on monille mieluisin asia. 53 % vastauksista liittyikin digitaalisen työn hyötyihin, jotka ilmenevät itsenäisyytenä, joustavuutena, työmatkoista säästyneenä aikana sekä kotitoimiston tarjoamana työrauhana.

39 % maininnoista taas liittyi digitaalisen työn ratkaisuihin ja uusiin käytäntöihin. Näistä eniten kiitosta saivat Microsoft Teams, Google Workspace ja Zoom. Seuraavaksi eniten hybridityön käytännöistä kiitosta saivat video- ja etäpalaverit sekä alustat, joilla keskustellaan ja päivitetään tietoja.

Työnantajien mukaan digitaalisilla työvälineillä ja hybridityöllä on ollut merkittävä vaikutus niin työntekijätyytyväisyyteen, työnhyvinvointiin, parempaan asiakaskokemukseen kuin kannattavuuteenkin.

Havainto 3: Vain seitsemän prosenttia etätöitä viikoittain tekevistä haluaisi tehdä nykyistä enemmän töitä työnantajan toimitiloissa

Etätyö ja hybridityöskentely ovat tulleet jäädäkseen. Puolet digitaalista työtä tekevistä haluaisi tehdä nykyistä enemmän etätöitä ja vain seitsemän prosenttia viikoittain etätyötä tekevistä haluaisi tehdä nykyistä enemmän töitä työnantajan toimitiloissa.

Kaikkien onneksi digitaalisen työn tekijät ja johto ovat samalla linjalla etätyön jatkamisen suhteen. Yhdeksän kymmenestä arvioi, että etätyötä tehdään entiseen tapaan tai sitä voidaan tehdä jatkossa entistä enemmän.

Jotta etä- ja hybridityön voittokulku voi jatkua, digitaalisten työpaikkojen kehitystä on jatkettava. Työnantajat ovat panostaneet yleisesti etäyhteyksien tietoturvaan, monipaikkaisen työn sovelluksiin, pilvipalveluihin sekä muun muassa mobiililiittymiin, joissa on nopea netti.

Puolet työntekijöistä toivoo työnantajan tarjoavan etätyöhön kunnon laajakaistayhteyden. Joka kolmannelta liikkuvaa työtä tekevältä puuttuu työnantajan kännykkäliittymä, jossa olisi nopea netti. Myös digivalmiuksia vahvistavalle koulutukselle on runsaasti kysyntää työpaikoilla.

Tiedot perustuvat tutkimukseen: Digitaalinen työpaikka 2024 – digitaalinen työ työnantajien ja työntekijöiden näkökulmasta (Elisa Oyj 4/2024).

Hyvät yhteydet ja työvälineet kuuluvat kaikille

Digitaaliseen työpaikkaan kuuluvat toimivat yhteydet, älykkäät työvälineet sekä palvelut, jotka varmistavat työn sujuvuuden – työympäristöstä ja alasta riippumatta. Tutustu Elisan digitaalisen työpaikan ratkaisuihin.