Fiksut verkot analysoivat bittivirtoja

Lukuaika 2 min

Ciscon Suomen ja Baltian toimitusjohtaja Simo Leisti näkee aitiopaikalta, miten digitalisoituminen muuttaa kaikkia yhteiskunnan osa-alueita – on arvioitu, että jopa 80 prosenttia kaikesta Internetin liikenteestä kulkee Ciscon valmistamien reitittimien kautta*.

Juuri nyt älykkäät lähiverkot antavat mahdollisuuden saada bittivirroista entistä enemmän irti.

Katalonian sydän Barcelona koordinoi kaupungin perustoimintoja ja rakentaa uusia palveluja älykkään lähiverkon avulla. Hansakaupunki Hampurissa satama ja liikenneverkosto muodostavat kokonaisuuden, joka ohjaa tavara- ja henkilövirtoja.

Aavikolla Dubaissa puolestaan uusi Design District d3 nojaa koko toimintansa innovatiivisiin tietoliikenneratkaisuihin. Älykkäitä verkkoja löytyy kaikkialta.

“Vauhti, jolla asioita liitetään nyt verkkoon on huima. Viimeisen viiden vuoden aikana teknologia on noussut valtavan isoon rooliin yhteiskunnan eri osa-alueilla ja IT on muuttunut tukijärjestelmistä osaksi perusinfraa ja yritysten ydinliiketoimintaa. IoT ja monikanavainen asiakasvuorovaikutus ovat isoja trendejä”, kuvaa Simo Leisti.

Simo Leisti

Älykäs lähiverkko tarjoaa laajan näkymän

Ihmisten ja laitteiden tuottama tieto kulkee yhä useammin langattomissa verkoissa. Tämän päivän älykäs lähiverkko mahdollistaa paljon muutakin kuin datan välittämisen. Älykkääseen verkkoon voidaan yhdistää laitteita, ja verkosta tunnistetaan analytiikkasovellusten avulla laitteiden lisäksi siellä vierailevat ihmiset, käytetyt sovellukset sekä liikenteen suunnat.

“Verkoista saadaan irti paljon tietoa, jota voidaan hyödyntää monella tavoin organisaatioiden toiminnassa. Analytiikan avulla saadaan tietoa eri sovellusten käyttöön, tehostetaan prosesseja ja muutetaan kokonaisia toimintamalleja. Älykäs lähiverkko palvelee sekä yleishyödyllisiä että kaupallisia tarkoituksia.”

Kiihtyvä digitalisaatio vaatii IT-infralta ja verkkojen kyvykkyydeltä paljon. Älykkään lähiverkon avulla on mahdollista toteuttaa kokonaisvaltainen verkkoarkkitehtuuri, johon kuuluu ajan tasalla olevat tietoturvaominaisuudet.

“Aiemmin järjestelmiä on toteutettu good-enough-periaatteella. Nyt arkkitehtuurissa on mietittävä myös tulevaisuuden vaatimuksia ja muuntautumiskykyä. Nimenomaan tässä älykkäät lähiverkot ja uudenlaiset pilvipalvelut ovat kriittisessä roolissa.”

Reaaliaikainen data kehitystyön tukena

Älykäs lähiverkko mahdollistaa mobiilikäyttäjien demografisen profiloinnin ja paikkatietoon perustuvan analytiikan hyödyntämisen. Esimerkiksi kaupan alalla tämä voi tarkoittaa myymälöiden ja tuotteiden sijoittelun optimointia asiakkaiden liikkumiseen perustuen sekä henkilöstöresurssien koordinointia – verkko tunnistaa kassan takaa jonon ja hälyttää myyjän kassalle.

Älykäs lähiverkko palvelee loppuasiakkaan tiedontarvetta asiakasviestinnän tarkemmalla kohdentamisella: myymälän verkkoon kirjautuneisiin mobiililaitteisiin on mahdollista suunnata analytiikan perusteella personoituja viestejä. Näin sisältö palvelee paremmin asiakkaan todellisia tarpeita. Älykäs verkko mahdollistaa myös monenlaisten lisäarvopalvelujen rakentamisen asiakkaille.

Yleishyödyllisiä esimerkkejä älykkäiden lähiverkkojen hyödyntämisestä ovat terveydenhuollon puolella sairaalakalusteiden ja laitteiden paikallistaminen verkon avulla sekä jonotukseen käytetyn ajan minimoiminen.

Pisimmälle viedyt kaupalliset ja julkiset esimerkit verkkojen älykkyyden hyödyntämisestä tulevat Leistin mukaan vielä maailmalta. Hänen näkemyksensä mukaan Suomessa on kuitenkin kaikki edellytykset uusien innovatiivisten digitaalisten toimintamallien rakentamiseen. Hän haastaakin suomalaistoimijat tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin – ne ovat tarjolla kaikille, toimialasta riippumatta.

“Teknologia on jo saatavilla – nyt tarvitaan rohkeutta ja suoraa toimintaa. Haastan kumppanimme ja loppuasiakkaamme luomaan uusia fiksuja konsepteja, jotka hyödyntävät tarjolla olevaa verkkoteknologiaa. Haaveeni on, että pääsemme viemään Suomesta Ciscon pääkonttorille Kaliforniaan uuden innovaation, jota päästään hyödyntämään globaalisti”, Leisti sanoo.

Miehen innostus tuntuu olevan tarttuvaa laatua.

Elisa on Ciscon kultasertifioitu kumppani, joka hyödyntää Ciscon teknologiaa omissa palveluissaan.

*Wikipedia

Lue myös

Älykäs verkko kattaa laajan palvelutarpeen

Cisco Spaces on helppo ratkaisu sisätiloissa paikantamiseen