Älykäs verkko kattaa laajan palvelutarpeen

Lukuaika 3 min

Elisan älykkään verkon laadun takaa yritysasiakasliiketoiminnan 1500 asiantuntijan joukko, jossa on muun muassa 300 korkeasti sertifioitua tekijää.

Asiakas saa aina heidän asiantuntemukseensa perustuvan ja asiakkaan tarpeisiin räätälöidyn älykkään verkkoratkaisun, jonka osat toimivat saumattomasti yhteen.

Älykäs verkko vastaa nykyaikaisen liiketoiminnan tarpeisiin

Siirtyminen älykkääseen verkkoon lähtee Elisan asiantuntijoiden tekemästä yrityksen liiketoiminnan ja tietotekniikan nykytilan sekä tarpeiden analyysista. Analyysin perusteella määritellään tavoiteltu kokonaisarkkitehtuuri. Siinä luodaan kokonaiskuva muutostarpeista sekä määritellään toimenpiteet, miten toimintoja lähdetään kehittämään.

Suunnitelma sisältää toimintamallin, miten Elisan ja asiakkaan asiantuntijat lähtevät viemään kehitystyötä yhdessä eteenpäin. Arkkitehtuurivaiheessa valitaan käytettävät teknologiat ja toteutukseen tarvittavat komponentit sekä toimenpiteet, joita verkon kehittäminen vaatii. Näin voidaan laskea kehittämishankkeen alustava hinta-arvio kunkin toteuttamisvaiheen osalta.

Elisan palvelussa arkkitehtuurisuunnittelija on projektissa mukana koko sen toteutusvaiheen ajan. Hänen rinnallaan toimivat kokeneet tuotanto- ja palvelupäälliköt. Yhdessä he takaavat sen, että operatiivinen toteutus noudattaa arkkitehtuurisuunnitelmaa.

Palvelukehityksessä ja -tuotannossa korostuvat laatu, jatkuva palvelun kehittäminen vastaamaan liiketoiminnan muuttuvia tarpeita ja asiantuntijuus unohtamatta palveluiden elinkaaren aikaista kustannustehokkuutta.

Kaikki tasot päätelaitteista pilvipalveluihin

Älykkään verkon suunnittelu ja toteutus kattavat kaikki tasot päätelaitteista verkkolaitteisiin ja pilvipalveluihin saakka, mukaan lukien ylläpito- ja kehittämispalvelut. Kaiken takana on liiketoiminnallisten tarpeiden toteuttaminen käyttäjäkeskeisesti siten, että palvelu tuottaa iloa myös työntekijöille eli palveluiden todellisille käyttäjille.

Kokonaisuuteen kuuluvat oleellisena osana modernit kommunikaatioratkaisut. Tämä merkitsee käyttäjäorganisaatiolle sitä, että kaikki ICT-palvelut sekä niihin liittyvä ylläpito ja tuki tulevat yhdeltä luukulta.

”Yhteistyö yhden kumppanin kanssa nopeuttaa ja selkeyttää toimintaa. Se näkyy arjessa tehokkaana ylläpitona ja käyttäjille sujuvana toimintona. Palvelupäällikkömme vastaa koko ajan palvelun laadusta. Asiakkaalle tarjotaan lisäksi oma palvelunäkymä, josta hän näkee läpinäkyvästi muun muassa sen miten eri sovellukset toimivat ja miten palvelupyynnöt hoidetaan”, kertoo Elisan verkko- ja tietoturvapalveluiden liiketoimintajohtaja Mika Railosalo.

Ohjelmoitavuus tuo älyn verkkoon

Mika Railosalo
Mika Railosalo
Koska asiakastarve on verkkoratkaisun perusta, löytyy Elisan tarjoamasta sekä moderneja älykkään verkon tuotteita että perinteisempiä MPLS (multiprotocol label switching) –pohjaisia IP-verkkoratkaisuja.

Yrityksen ulkomaanyhteyksiä rakennetaan yhä useammin älykkäiden SD-WAN-ratkaisujen (software defined wide area network, ohjelmoitava WAN-verkko) päälle kustannustehokkuuden ja joustavuuden saavuttamiseksi muun muassa pilvisovellusten jakamiseksi globaalisti.

Ohjelmoitavuus on verkkotekniikan älykkyyden ytimessä. Sen avulla verkon kaikkia komponentteja, päätelaitteita ja palveluita voidaan hallita keskitetysti yhdestä paikasta.

”Ohjelmoitavuus merkitsee verkon älykkyyden siirtämistä alemmilta kerroksilta verkon ylempiin kerroksiin. Tässä yhteydessä puhutaan verkon topologian orkestroinnista eli verkon mallintamisesta, konfiguroinnista ja sen hallinnoinnista yhden hallintakonsolin kautta. Elisan Network Operation Centerin (NOC) asiantuntijat tarjoavat tämän verkonhallintapalvelun asiakkaillemme”, Railosalo kertoo.

Näkyvyyttä ja nopeampia muutoksia Älykkäällä verkolla

Aina kun toimitaan liiketoimintasovellusten kanssa, tulee vastaan tilanteita, joissa sovellukset eivät käyttäjän mielestä toimi riittävän nopeasti. Älykkäällä verkolla tällaisten tilanteiden havainnointi, analysointi ja niiden ratkaisu on tehokkaampaa kuin perinteisessä verkkoarkkitehtuurissa, koska verkon kaikkien komponenttien ja palveluiden toimintaan on kattava näkymä ja pystytään analysoimaan tapahtumia syvällisemmin.

Älykkäiden verkkojen keskitetty hallinta on melkoinen muutos aiempaan toimintatapaan, jossa verkon eri kerrokset kuten reitittimet, lähiverkko ja runkoverkko piti konfiguroida erikseen kussakin muutostilanteessa. Tämä oli merkittävästi työläämpää kuin keskitetty verkon orkestrointi.

Älykkään verkon orkestrointi merkitsee käyttäjäorganisaatiolle muun muassa sitä, että verkkoon liitettävät uudet päätelaitteet ja käyttäjät tunnistetaan automaattisesti. Käyttäjä saa oikeudet eri palveluihin automaattisesti hänen verkkoidentiteettinsä perusteella. Tämä mahdollistaa palveluiden saatavuuden samanlaisena ja samalla palvelutasolla riippumatta siitä, työskenteleekö henkilö toimistossa tai etänä esimerkiksi kotona tai ulkomailla.

Älykäs verkko on aidosti globaali ratkaisu

Elisan tarjoama älykäs verkkopalvelu on aidosti globaali ratkaisu. Sen takaavat laaja ja pitkäaikainen kumppanuus Vodafonen sekä uusin kumppanuus Tele2 kanssa. Kun yrityksen tarpeet laajenevat uusille maantieteellisille alueille, skaalautuu älykäs verkko aina sinne, missä palveluja tarvitaan.

Elisa rakentaa älykkäitä verkkoja asiakkailleen laajasta valikoimasta johtavien teknologiatoimittajien tuotteita. SD-WAN-teknologioissa hyödynnetään Ciscon, Versa Networksin ja Fortinetin teknologioita riippuen asiakastarpeesta. Lähiverkon puolella käytetään teknologioina muun muassa Ciscon, Fortinetin, HPE Aruban, Huawein ja Juniperin tuotteita.

Palomuuri- ja tietoturvaratkaisuissa hyödynnetään Check Pointin, Fortinetin ja Palo Alton teknologioita. Elisan korkeasti sertifioidut asiantuntijat rakentavat näistä komponenteista asiakasta parhaiten palvelevan kokonaispalvelun.

Lue myös

Älykäs verkko tukee Glastonin kasvua

Mika Railosalon tuore blogi

Katso webinaaritallenne: Älykäs verkko