Cisco Spaces on helppo ratkaisu sisätiloissa paikantamiseen

Lukuaika 3 min

Aiempaa helpompi sisätiloissa paikantaminen tuo uusia mahdollisuuksia niin Smart Office -ratkaisuihin, kiinteistökustannuksista säästämiseen, työntekijöiden turvallisuuden parantamiseen kuin tiedolla johtamiseen.

Hybridityön yleistyminen vaatii toimitiloilta aivan uudenlaista älykkyyttä, jotta toimitiloja käytettäisiin optimaalisesti, ne houkuttelisivat työntekijöitä toimistolle ja työn tehokkuus lisääntyisi.

Kuinka monessa yrityksessä tiedetään, miten sen toimitiloja oikeasti käytetään? Maksaako yritys turhaan tiloista, jotka ovat aivan liian vähällä käytöllä? Entä jos työntekijät ennalta tietäisivät, kuinka paljon vapaata tilaa toimistolla on ja millainen sisäilman laatu on? Entä jos vieraat ja asiakkaat voisivat navigoida isossa rakennuksessa helposti oikeaan paikkaan?

Tämä kaikki voidaan tehdä sisätiloissa tapahtuvan paikannuksen ja erilaisten IoT-sensorien avulla.

Sisätilapaikannus löytää myös tärkeiden laitteiden sijainnit, mikä on erityisen tärkeää esimerkiksi sairaaloissa, joissa lääkintälaitteita siirretään tarpeen mukaan paikasta toiseen ja joissa ne pitää löytää nopeasti ja tarkasti.

Cisco Spaces ja ratkaisu sisätilojen helppoon paikannukseen

Aiemmin tehokas sisätilapaikannus on vaatinut erillisen paikannusinfran rakentamista ja jokaiseen ratkaisuun on ollut omat toimittajansa ja niiden ratkaisut. Tämä on hidastanut sisätiloissa paikantamisen liiketoiminnallista hyödyntämistä.

Uusi Cisco Spaces tekee sisätiloissa paikantamisen aiempaa helpommaksi ja nopeammaksi ottaa käyttöön toimialasta ja käyttötarkoituksesta riippumatta. Miten tämä on mahdollista?

“Cisco Spaces perustuu pilvialustaan, laajaan ekosysteemiin ja uusiin WLAN-tukiasemiin, joihin on integroitu erillinen bluetooth (BLE 5). Näin langatonta verkkoinfrastruktuuria voidaan hyödyntää erilaisten tagien, sensoreiden, älypuhelimien ja älyrannekkeiden paikannus- ja sensoritietojen hyödyntämiseen ilman erillisen paikannusinfran rakentamisen tarvetta”, sanoo Juhapekka Santamäki, Account Manager, Cisco.

Spaces-pilvialustassa kerätty paikkatieto- ja sensoridata on hyödynnettävissä eri käyttötarkoituksiin suunniteltujen sovellusten avulla, mikä helpottaa kerätyn datan liiketoiminnallista hyödyntämistä.

“Cisco Spaces on avoin alusta, johon voidaan liittää laajaan ekosysteemin kuuluvien eri toimittajien sensoreita ja tageja. Olemme etukäteen tarkistaneet, että kumppaniemme laitteet ovat yhteensopivia Cisco Spaces -ratkaisun kanssa”, Santamäki sanoo.

Näin yritykset pystyvät paljon aiempaa helpommin, nopeammin ja edullisemmin digitalisoimaan sisätiloja, keräämään sensoridataa ja paikantamaan niin ihmiset kuin esineet sisätiloissa.

“Kun olemme keskustelleet sisätilapaikannuksesta yritysjohdon kanssa, on huomattu, että yksi avoin paikannusalusta on parempi ja kustannustehokkaampi ratkaisu kuin se, että yrityksen jokainen liiketoiminta rakentaisi omia pisteratkaisuja, kuten nyt tapahtuu. Vähän sama ajatus kuin että kauppakeskukseen rakennetaan yhteinen wifi-infra sen sijaan, että jokainen kauppa rakentaisi oman wifi-verkon”, Santamäki kertoo.

Elisa Paikannuspalvelu – kaikki yhdeltä luukulta

“Esimerkiksi työntekijät voivat nähdä 3D-kartasta, mitkä työpisteet ovat tyhjiä ja mitkä varattuja, ja voivat suunnata haluamaansa paikkaan ilman kiertelyä paikasta toiseen”, kertoo Elisan Business Manager Juha Polkko Cisco Spaces -ratkaisun hyödyistä.

Elisa on suunnitellut ja toteuttanut sisätilapaikannukseen perustuvia ratkaisuja asiakkailleen jo vuodesta 2015. Elisa Paikannuspalvelu tarjoaa asiakkaille kaiken yhdeltä luukulta: ohjelmiston, laitteet ja asiantuntijoiden avun.

“Sairaaloissa sisätilapaikannusta hyödynnetään lääkinnällisten laitteiden paikantamiseen ja löytämiseen nopeasti. Sairaaloiden työntekijöillä on lisäksi käytössään paikantava päällekarkausnappi, jota käyttämällä työntekijä saa ahdinkotilanteessa avun nopeasti oikeaan paikkaan”, Polkko kertoo Elisa Paikannuspalvelun hyödyistä terveydenhuollossa.

“Cisco Spaces on monipuolinen paikannusalusta, joka tukee eri paikannusteknologioita. Voimme tapauskohtaisesti suunnitella mitä paikannusteknologiaa kannattaa missäkin tilanteessa käyttää. Spaces mahdollistaa kestävän digitalisaation, kun jokaiseen käyttötarkoitukseen ei tarvitse rakentaa omaa teknistä ratkaisua vaan yksi monipuolinen ja avoin alusta sopii niihin kaikkiin”, Polkko sanoo.

Elisan WLAN Site Survey -asiantuntijapalvelun avulla kiinteistöihin saadaan suunniteltua paikannuskelpoinen lähiverkko, jossa huomioidaan tukiasemien asennuspaikkojen lisäksi myös langattoman verkon eri taajuudet, kanavat ja peittoalueet.

“Uusia rakennuksia suunniteltaessa kannattaa jo suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon paikannuskelpoisen lähiverkon vaatimukset”, Ciscon Juhapekka Santamäki sanoo.

Cisco Spaces pilvipalvelussa data tallennetaan EU-alueella sijaitseviin palvelimiin ja ratkaisu täyttää GDPR-lainsäädännön vaatimukset.

Paikannuspilotit saa toteutettua nopeasti

Cisco Spaces -paikannusratkaisun helppous näkyy myös siinä, miten nopeasti ja helposti sen avulla pilotteja voidaan toteuttaa.

“Voimme yhdessä Ciscon kanssa toimittaa wlan-pilottiverkon asiakkaalle ja kytkeä sen Spaces-pilvipalveluun, jonka lisenssi on pilottijakson ajan ilmainen. Sen enempää pilotin käynnistäminen ei vaadi. Pilotissa voimme testata yhdessä asiakkaan kanssa, miten paikannusalustaa käytetään ja hyödynnetään ja miten siitä saadaan tavoiteltu hyöty irti. Voimme näin tuoda pitkän paikannuskokemuksemme avuksi asiakkaalle”, Elisan Juha Polkko kertoo.

“Jos asiakkailla on Ciscon teknologialla toteutettu älykäs lähiverkko, sillä itse asiassa on jo Spaces-kyvykkyys sisäänrakennettuna. Silloin pilotin saa käyntiin hetkessä , Ciscon Juhapekka Santamäki lisää.

Sisätilojen paikannus sopii monelle toimialalle älytoimistojen ja sairaaloiden lisäksi. Esimerkiksi lentokentillä, teollisuudessa, vähittäiskaupassa, ostoskeskuksissa ja rakentamisessa sekä tapahtuma-areenoilla sisätilojen paikannusratkaisuille löytyy hyödynnettäviä mahdollisuuksia.

Lue myös

Cisco Spaces -ratkaisut

Meyerin telakoiden elinehto on toimiva tietoliikenne

North Managed Services Partner of the year -palkinto Elisalle