Potilaan hoitopolku yhä enemmän digissä

Lukuaika 2 min

Etämittauksen ja muiden digitaalisten palveluiden yleistyessä myös terveydenhuolto ja siinä potilaan hoitopolku on yhä useammin ajasta ja paikasta riippumattonta.

Digitalisaation avulla halutaan myös vähitellen siirtyä sairauksien hoitamisesta niiden ennaltaehkäisyyn.

Terveydenhuollon arkeen, niin potilaiden kuin hoitohenkilökunnankin, kuuluu yhä enemmän digitaalisia palveluita.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite on aloittanut toimintansa vuoden 2017 alussa. Soitessa digiasioiden hoitamista varten on perustettu digityöryhmä.

”Digityöryhmä on näin laajassa kuntayhtymässä äärimmäisen tärkeä. Sen sijaan, että kukin tekisi omilla tahoillaan työtä, voimme istua saman pöydän ääressä ja miettiä, miten edistämme digitalisaatiota saumattomana kokonaisuutena”, toteaa Soiten vastaanottopalveluiden palvelualuejohtaja Annika Ollikainen.

Annikan mukaan terveydenhuollossa ollaan huomioitu digitaalisuuden mahdollisuudet jo monilta osin, mutta paljon on vielä kirittävää verrattuna moneen muuhun toimialaan. Uudistukset tapahtuvat Annikan mukaan hitaasti osittain siksi, että toimijat ovat isoja ja osittain siksi, ettei virheitä haluta tehdä.

”Käsissämme on kirjaimellisesti ihmiset ja heidän terveytensä. Potilasturvallisuus menee aina kaiken muun edelle. Digitalisaation edistäminen vaatiikin paljon asenteiden muokkaamista ja uhkakuvien poistamista: esimerkiksi potilasturvallisuus voi myös parantua digitaalisten palveluiden myötä.”

Vapautta ja vastuuta

Soitessa digitaalisuus näkyy jo useassa vaiheessa potilaan hoitopolkua. Alkupäässä Soitella on käytössä sähköinen hoidontarpeen arviointi nimeltä Oireapu, jonka potilas voi tehdä etukäteen netissä, ja lähettää tietonsa suoraan terveysasemalle. Tietojen avulla potilas ohjataan suoraan oikeaan hoitoon ja tutkimuksiin. Lisäksi joissakin palveluissa Soitella on käytössä myös ajanvarauksen sähköinen peruutus ja tekstiviestimuistutukset.

Tämän vuoden keväällä Soite aloitti myös Elisa Etämittaus-palvelun käytön. Etämittaus on älypuhelimilla käytettävä sovellus, joka muistuttaa potilasta tulevasta mittauksesta sekä ohjeistaa ja antaa heti palautteen mittausta tehtäessä sekä välittää mittaustulokset automaattisesti mittauslaitteelta terveydenhuollon ammattilaisten hyödynnettäväksi. Soite käyttää palvelua INR-seurannassa eli sellaisten sairauksien arvojen seurannassa, joissa on varfariini-lääkitys estämässä veren hyytymistä verisuonissa.

”Potilaiden välimatkat terveyspalveluihin täällä Keski-Pohjanmaalla ovat melko pitkät. Potilaat alkoivat itse toivomaan palvelua, joka mahdollistaisi arvojen seurannan ajasta ja paikasta riippumatta. Tämän takia päädyimme yhteistyöhön Elisan kanssa”, kertoo Annika.

Puolen vuoden käytön jälkeen potilaat ovat hänen mukaansa olleet niin tyytyväisiä palveluun, etteivät he halua enää luopua siitä.

”Etämittaus on antanut potilaille vapautta, kun he voivat tehdä mittaukset oman aikataulunsa mukaan. Potilaat ovat myös olleet todella sitoutuneita itsehoitoon. Suunnittelemmekin parhaillaan etämittauksen seuraavaa askelta, jossa potilaat alkavat itse määrittää Marevan-annoksensa.”

Kohti ennaltaehkäisyä

Seuraavaksi Soiten digityöryhmän työpöydällä on lääkärin ja potilaan välisen suojatun, kaksisuuntainen viestinnän mahdollistaminen digitaalisen palvelun avulla. Tämän lisäksi kuntayhtymä haluaa tulevaisuudessa viedä koko potilaan hoitopolun digitaaliseen muotoon. Ihminen voisi tuolloin tarkastella omaa hoitoaan, etenemistään, hoito-ohjeita ja -tuloksia sekä muita tärkeitä asioita digitaalisessa palvelussa.

”Muutos on usein hidasta, mutta se tapahtuu kyllä. Meidän hoitotyön ammattilaisten täytyy uskaltaa päästää irti rutiininomaisista toimintatavoista ja antaa potilaille vapautta ja vastuuta digitaalisten palveluiden kautta”, summaa Annika.

Annikan mukaan terveydenhuollon digitaalinen kehitys vaikuttaa tulevaisuudessa myös siihen, miten sairauksia hoidetaan.

”Datan kertyminen mahdollistaa sen, että sairauksien hoitamisesta aletaan vähitellen siirtyä sairauksien ennaltaehkäisemiseen.”

Nämä asiat häämöttävät Annikan mukaan terveydenhuollon digitaalisessa tulevaisuudessa:

  1. Etäpalveluista tulee kaikille meistä arkipäivää. Potilaat voivat hyödyntää erilaisten mittauspalveluiden lisäksi etälääkärin ja -hoitajan vastaanottoa.
  2. Digitalisaation lukuisten arkea helpottavien palveluiden avulla hoitohenkilökunnalle jää enemmän aikaa tärkeisiin ja merkityksellisiin kohtaamisiin potilaiden kanssa.
  3. Tulevaisuudessa digitaalisten mittareiden, datan analysoinnin ja koneälyn avulla sairauksia voidaan hoidon lisäksi myös ennaltaehkäistä.

Lue myös

Digitalisaatio on terveydenhuollon elinehto

Kasvava tietomäärä luo parempaa hoitoa

Videorobotti Murffi säästää koronaosastolla aikaa ja rahaa

Voisivatko myös terveyspalvelut tulla kotiin?