Tutkimus: Yrittäjät valmistautuvat 5G:n tuomaan muutokseen

Lukuaika 3 min

Suomalaiset yrittäjät kokevat 5G:n muokkaavan liiketoimintaa ja laativat nyt suunnitelmia uuden teknologian hyödyntämistä varten. Toistaiseksi 5G:n käyttöä ovat hidastaneet verkon ja päätelaitteiden saatavuus sekä käyttöesimerkkien vähäisyys. IoT sen sijaan on monelle edelläkävijäyritykselle jo arkipäivää.

Jos vuosi 2018 meni 5G:n osalta vielä paikallisten pilottien merkeissä, niin vuosi 2019 toi heti alkajaisiksi mukanaan kaupalliseen käyttöön avautuneet 5G-verkot. Elisan teettämä tutkimus kertoo, että suomalaiset digitalisuutta liiketoiminnassaan hyödyntävät yritykset uskovat 5G:n tuovan muutoksia omalle alalleen tulevina vuosina.

Joka viides tutkimukseen vastannut yritys uskoo, että nämä muutokset johtavat merkittäviin liiketoimintavaikutuksiin. Yli puolet (52%) tutkimukseen vastanneista puolestaan uskoo, että muutoksia omalla alalla nähdään ainakin jonkin verran. Tutkimuksessa selvitettiin digitaalisuutta hyödyntävien suomalaisyritysten näkemyksiä 5G:stä ja IoT:sta.

5G:n vaikutus yrityksen liiketoimintaan

Neljä viidestä näkee 5G:n hyödyt, mutta harva on vielä investoinut

Kun yrityksiltä kysytään 5G:n hyödyistä omalle yrityksille, suuremman kapasiteetin mainitsee lähes puolet (46 %) kyselyn vastaajista. Seuraavaksi tärkeimmiksi hyödyiksi nousevat lyhyt viive (44 %) ja verkon luotettavuuden parantaminen (42 %). Vain kolme prosenttia kyselyn vastaajista ei usko 5G:stä olevan yritykselleen hyötyä.

Tutkimuksen mukaan yrityksen toimiala vaikuttaa siihen, miten konkreettisella tasolla 5G suunnitelmissa liikutaan. Useimmiten 5G on mukana yrityksen investoinnissa tai strategiassa kuljetus- ja ICT-aloilla sekä teollisuudessa. Oheisessa graafissa on kuvattu vihreällä yritykset, joilla on 5G-investointisuunnitelmia tai 5G:n hyödyntäminen mukana strategiassa.

Toimialan vaikutus 5G-suunnitelmiin
Toimialan vaikutus 5G-suunnitelmiin

Vastaajista viisi prosenttia kertoo yrityksensä investoivan 5G-teknologiaan jo nyt tai vuoden sisällä. 16 prosenttia kertoon 5G:n kuuluvan yrityksen strategiaan tai pitkän tähtäimen suunnitelmiin. Jopa 72 prosenttia yrityksistä sanoo, että asia on seurannassa, mutta toimenpiteitä ei vielä ole suunniteltu.

Vaikka suurimmalla osalla yrityksistä ei ole vielä käytännön suunnitelmia, yli kolmannes (34 %) vastaajista pitää 5G:tä oman liiketoiminnan kehittämisen kannalta tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Kolmannes (30 %) pitää asiaa melko tärkeänä ja vain viidennes (20 %) ei kovinkaan tärkeänä.

Jos 80% vastaajista kokee 5G:n tärkeäksi, mutta vasta 5% investoi siihen, niin mitkä seikat koetaan hidasteiksi? Tutkimuksessa hidasteina nousivat selkeimmin esiin teknologian uutuus ja käyttöesimerkkien puute. Myös päätelaitteiden puutteen koetaan luonnollisesti hankaloittavan teknologian käyttöönottoa.

Tyypillisesti epävarmuus liittyy siis teknologian uutuuteen, mutta muun muassa verkon ja päätelaitteiden saatavuus paranee jo tänä vuonna. Käyttökokemuksia kannattaakin alkaa kartuttaa etukäteen, ettei takamatka edelläkävijäyrityksiin jää liian suureksi teknologian yleistyessä. Hyötyjä ja mahdollisuuksia on nyt kohtuullisen nopea ja helppo lähteä kokeilemaan ja pilotoimaan, ja muun muassa Elisa pilotoi 5G:tä jo useiden kymmenien yrityksen kanssa.

5G-teknologiat tekevät vahvaa tuloa: IoT näyttää ensimmäisenä konkreettiset hyödyt

5G-teknologiat ovat joukko viidennen sukupolven mobiiliverkon standardointityössä määriteltyjä teknologioita, joiden ansiosta mobiiliverkon kyvykkyydet kasvavat merkittävästi. Kasvavan nopeuden lisäksi alhainen virrankulutus ja lyhyt viive mahdollistavat uusia liiketoimintasovelluksia. Esimerkkejä näistä teknologioista ovat muun muassa Narrowband IoT, Edge computing ja Network Slicing.

Narrowband IoT on esineiden internetiä varten suunniteltu 5G-teknologia. Sillä on hyvä läpäisykyky ja laaja peitto, se kuluttaa vähän energiaa ja mahdollistaa pitkät akun kestot ja alhaiset kustannukset. NB-IoT on myös yhteensopiva nykyisen 4G-verkon kanssa.

NB-IoT:n avulla verkkoon voidaan liittää yksinkertaisia ja edullisia päätelaitteita, kuten sensoreita. Teknologia mahdollistaa hyvin pieneksi rajoitetun datasiirron, ja hyödyt näkyvät merkittävästi pienentyneenä virrankulutuksena. Elisalla oli jo huhtikuussa 2018 ensimmäisenä Suomessa valtakunnallinen NB-IoT verkkovalmius, joka on tarjolla Suomen jokaisessa kunnassa.

Yli puolet uskoo IoT:n vaikuttavan merkittävästi seuraavina vuosina – datan analysointi ja tietoturva haasteina

Noin kolmannes tutkimukseen vastanneista edelläkävijäyrityksistä käyttää jo IoT:ia liiketoimintansa tukena. Viidennes aikoo investoida siihen seuraavan vuoden aikana.

IoT:ia käyttävät yritykset kokevat, että teknologian suurimmat hyödyt ovat valvonta, ennakoiminen ja tuottavuuden parantaminen. IoT:ia hyödyntävien yritysten suurimpia haasteita ovat datan analysoiminen ja tietoturva. Uusien palveluiden ja liiketoiminnan luominen nähdään puolestaan tärkeimmäksi syyksi satsata IoT:iin.

Iot.in hyödyt yritykselle
Mitä hyötyjä näette IoT:sta yrityksellenne?

Yritystutkimuksen suunnittelusta, tiedonkeruusta, analyysista ja raportoinnista on vastannut Prior Konsultointi Oy. Tutkimuksen toimeksiantaja on Elisa Oyj. Tutkimuksen analyysivaiheeseen valittiin 101 yritystä, jotka hyödyntävät digitaalisuutta merkittävästi yritystoiminnassaan. Kriteereinä olivat: 1) digitaalisuuden merkitys yrityksen liiketoiminnalle on kriittinen, erittäin tärkeä tai tärkeä ja 2) yritys tavoittelee digitaalisuuden kautta ydinliiketoiminnan vahvistamista. Tutkimuksen vastaajat ovat yrityksissään päätöksentekijöitä digitaalisuuteen liittyvissä asioissa.