Vahvat kumppanit takaavat vakaan konesaliratkaisun

Lukuaika 3 min

Elisan ja Ciscon pitkä ja tiivis yhteistyö konesaliratkaisujen toimittajana takaa asiakkaalle varmatoimisen ratkaisun.

Koeteltu laitteisto, niiden yhteispeliä saumattomasti orkestroiva ohjelmisto sekä kahden kokeneen ratkaisutoimittajan vuosia jatkunut yhteistyö takaavat modernin hyperkonvergenssiratkaisun sopivuuden vaativimpaankin palvelinsaliin.

”Meillä ja Ciscolla on yhdessä hyvä näkemys konesaleista. Osaamme mitoittaa hyperkonvergenssiratkaisun asiakkaidemme tarpeen mukaan, hallitsemme käyttöönottoprosessin ja varmistamme kaikissa vaiheissa onnistuneen migraation. SantaCare -tukipalvelumme on asiakkaan tukena koko elinkaaren ajan. Näillä toimilla varmistamme, että hyperkonvergenssiratkaisuun siirtyminen käy sujuvasti, eikä aiheuta asiakkaalle käyttökatkoja”, Elisan Solution Designer Kimmo Karhu sanoo.

Elisa on jo pitkään käyttänyt omissa ratkaisuissaan Ciscon teknologiaa, mikä on kasvattanut talon sisäistä Cisco-osaamista. Itse koeteltuja järjestelmiä on hyvä tarjota myös asiakkaille, Elisan Product Manager Markus Kankaanpää kertoo.

”Cisco kehittää alan edelläkävijänä asiakkaille valmiita ratkaisuja, jotka helpottavat palvelutarjoajan, kuten meidän, työtä. Hyperkonvergenssin suurin etu on se, että yhdellä ratkaisulla ratkaistaan aiemmin hyvin siiloutuneet ratkaisut.”

Ciscon HyperFlex on Elisan ja Ciscon ratkaisu vaativiin konesaliympäristöihin.

”HyperFlexin voima on siinä, että Ciscon UCS-laitteiden päällä on ohjelmistokerros, joka muodostaa klusteroidun tiedostojärjestelmän. Saman palvelinhallinnan alla voi olla hyvin erilaisia palvelimia, jotka saadaan HyperFlexin avulla samaan verkotukseen”, Ciscon System Engineer Mika Meritähti sanoo.

Markkinoilla on nyt kysyntää

Elisan Kimmo Karhu tekee päivittäin työtä hyperkonvergenssiratkaisujen parissa.

”Uusia HyperFlex-järjestelmiä otetaan käyttöön viikoittain. Asiakkaina ovat ennen kaikkea yritykset, jotka uusivat järjestelmiään. Myös konesalipalvelujen tarjoajat ottavat HyperFlexin aina mukaan keskusteluihin, kun ne kehittävät järjestelmiään”, Karhu sanoo.

Ciscon HyperFlexin etuna hyperkonvergenssimarkkinoilla on sen täysi integraatio, jossa palvelimet, tallennus, muistikapasiteetti ja verkko muodostavat kiinteän kokonaisuuden.

”Ciscon ratkaisu on valmiiksi mietitty, valmiiksi mitoitettu ja valmiiksi automatisoitu”, Karhu tiivistää.

Hyperkonvergenssimarkkinoilla on tällä hetkellä menossa voimakas kehitysvaihe.

”HyperFlexissä on selvästi markkinoiden nopein tuotekehitys. Uusia ominaisuuksia tulee erityisesti siihen, miten HyperFlexiä integroidaan älykkääseen ACI-verkkoteknologiaan. Myös ulkoisiin palvelimiin liittyvää integrointia on tulossa aivan lähiaikoina jo olemassa olevan ulkoisten levyjärjestelmien integraation lisäksi”, Karhu kertoo.

Tehot irti hallintaa keskittämällä

Kun infraa kehitetään ja ylläpidetään yhdellä hallintaohjelmistolla, yksi ylläpitäjä pystyy tekemään paljon enemmän ja nopeammin liiketoiminnan tarvitsemia muutoksia järjestelmään. Merkittävä määrä toistuvia ja ennen käsin tehtyjä toimenpiteitä voidaan näin automatisoida.

Käyttöönottotilanteessa voidaan esimerkiksi valita virtuaalipalvelimelle tietty käyttöönottopolitiikka. Tämä määrittelee palvelutason ja varmistustason, joilla järjestelmää ajetaan ja mitä levytasoja sille otetaan käyttöön. Kun nämä on kerran määritelty, tuotanto orkestroi valintojen jälkeen kyseisen työkuorman tuotantoon valitulla SLA-politiikalla. Käsityön määrä vähenee ja tuotannon laatu parane, kun inhimillisen erehdyksen väärä poistuu.

”Hyperkonvergenssilla keskitetään järkevällä tavalla tuotantoympäristöjä ja niiden käyttöastetta saadaan tehostettua. Konesalipalveluja tarjoavalle operaattorille tämä tarkoittaa sitä, että samasta ympäristöstä voidaan ajaa laajemmin asiakkaiden tuotantoa”, Kankaanpää sanoo.

Yli 3000 käyttöönottoa globaalisti

HyperFlex on asennettu sen kolmen vuoden historian aikana yli 3000 asiakkaalle globaalisti.

”Tuotteen vahvuuksista ja kypsyydestä kertoo paljon se, että 40 prosenttia HyperFlexin hankkineista asiakkaista on sellaisia, jotka eivät ole aiemmin käyttäneet meidän palveluja”, Ciscon Meritähti sanoo.

HyperFlex skaalautuu muutaman noodin ratkaisusta aina 64 noodiin saakka. Se on teknologisesti monipuolinen muun muassa levyjärjestelmien osalta.

”Liikkeelle voidaan lähteä perinteisillä pyörivillä levyjärjestelmillä. Vaativampiin tarpeisiin on all flash -ympäristöjä ja maksimaalista suorituskykyä vaativin ympäristöihin on sitten all nvme -ratkaisu kriittisimmille työkuormille.”

HyperFlexin ainutlaatuisen teknologian suoma korkea suorituskyky on sen ensimmäinen kilpailuetu. Helppokäyttöisyys tulee heti toisena.

”Tarjoamme yksinkertaisen operointimallin. Järjestelmä hoitaa automaattisesti esimerkiksi deduplikoinnit ilman, että ylläpitäjän täytyy tehdä jatkuvasti valintoja, minne data siirretään, pakataanko se ja deduplikoidaanko se.”

”Joustava skaalautumismalli on kolmas etu. Voimme toki tuoda klustereita lisää, mutta yhtä hyvin voidaan kasvattaa pelkästään tallennuskapasiteettia lisäämällä olemassa oleviin nodeihin lennossa levyjä. Jos taas halutaan lisätä virtualisointitiheyttä, voidaan lisätä pelkästään compute only -nodeja, joissa on vain cpu:ita ja muistia. Datan suojaus on neljäs etumme: klusteri on pienimmästä mahdollisesta klusterista lähtien täysin redundantti.”

Meritähti muistuttaa, että hyperkonvergenssi ei ole erilinen saareke, vaan sillä voidaan sujuvasti käyttää UCS-palvelinarkkitehtuurin eri sukupolvia.

”HyperFlex-ratkaisuissa on täsmälleen sama arkkitehtuuri verkotuksen ja palvelinhallinnan osalta, jota on käytetty noin kymmenen vuotta menestyksellisesti palvelimissamme.”

Parhaat asiantuntijat ovat palveluksessasi. Lue lisää.