Verkkoteknologiat automatisoituvat nyt nopeasti

Lukuaika 2 min

Verkkoteknologian automatisointi lisää nopeutta, luotettavuutta ja tehokkuutta. Tämä kävi selväksi Cisco Live Barcelona -tapahtumassa, jossa oli mukana iso joukko Elisan asiantuntijoita.

Cisco keräsi alkuvuonna tuhansia asiakkaitaan ja kumppaneitaan Barcelonan Live-tapahtumaan kuulemaan verkkojen tulevaisuuden muuttavista teknologioista. Jo pari vuotta tulevaisuuden lupauksena nähty Software Defined -teknologia (SD) konkretisoituu nyt käytännön ratkaisuiksi.

Ciscon tuotteiden kehitykseen parikymmentä vuotta perehtynyt Elisan teknologiakouluttaja Mika Ilvesmäki kertoo, mitkä aiheet tekivät Cisco Live -tapahtumasta ja siellä päähuomion vieneestä SD-teknologiasta erityisen.

”SD-teknologialla tarkoitetaan sitä, että verkon eri osia ja toimintoja kontrolloidaan keskitetysti. Tämän avulla verkosta tehdään kokonaisuutena mahdollisimman yhtenäinen ja samankaltainen. Kontrastina tätä voisi verrata tilanteeseen, jossa verkon toimintoja muutetaan laite kerrallaan, mikä johtaa helposti erilaisiin konfigurointivirheisiin.”

Keskitys mahdollistaa automaation ja tehokkuuden

Keskitys merkitsee verkon määrittelyä eli provisiointia yhdestä pisteestä. Tällöin verkon määrittelyjä voidaan myös automatisoida. Kun laitteiden asetukset on kerran määritelty, ne asentuvat uusille verkkolaitteilla jatkossa automaattisesti. Verkkoa hallinnoivan operaattorin työksi jää ensimmäisten määrittelyjen tekeminen.

”Verkon käyttöönotto, ylläpito ja monitorointi siirtyvät automaation huoleksi. Ihminen hälytetään vain ongelmatilanteissa. Tulevaisuudessa automaatio osaa todennäköisesti hoitaa myös osan perustason vikojen selvityksestä ja ongelmien ratkaisusta”, Mika ennustaa.

SD-teknologian suurin hyöty on siinä, että verkon käyttöönotto on nopeampaa, varmempaa ja vähemmän altis vioille. Kun etukäteissuunnittelu on tehty huolella, automaatio pystyy hoitamaan sekä käyttöönoton että verkkoon myöhemmin tehtävät muutokset itsenäisesti, joustavasti ja nopeasti.

”Kontrolleriohjelmistot ja -rajapinnat vastaavat verkon rutiinitehtävistä, jolloin ihmisen ei tarvitse uhrata näihin työaikaa.”

SD-teknologia helpottaa 5G-laitteiden käyttöönottoa

Mikan mukaan SD-teknologiat ovat osa trendiä, jossa uudenlaiset sovellukset ja uudet tavat hallita tietovarastoja ovat kehityksen moottori. Ne vievät teknologiakehitystä voimakkaasti eteenpäin.

”Sovellusten loppukäyttäjien tarpeet pakottavat kehittämään nopeampia ja vikasietoisempia verkkoja. Uusien verkkojen tehtävänä on mahdollistaa suurempien tietomassojen monipuolinen käyttö luotettavasti ja joustavasti.”

5G-verkot mahdollistavat lähivuosina sen, että erilaisia verkotettuja laitteita tuodaan lähemmäksi ihmisten arkea niin kotona, työpaikoilla kuin vapaa-ajassa. SD-teknologia helpottaa tulevien 5G-laitteiden käyttöönottoa ja käytönaikaista hallintaa. Näin SD:n tarjoama suoraviivaisempi ja nopeampi tapa toimia tulee konesalien ja toimistoverkkojen lisäksi kaikille elämänalueille.

Pilotit viedään nyt tuotantokäyttöön

Tästä vuodesta povataan SD-teknologian läpimurtovuotta. Tekniikkaa on jo nyt useamman suomalaisen suuryrityksen verkkoinfrastruktuurin ytimessä. Teknologian rajattuja käyttöönottoprojekteja toteutettiin viime vuoden aikana ja nyt uudesta teknologiasta saatuja kokemuksia viedään laajempaan tuotantokäyttöön.

”SD-WAN-ratkaisut ovat tulleet MPLS-tekniikan rinnalle. Ne mahdollistavat sovelluksille ja verkolle aiempaa paremman toiminnallisuuden, paremman käyttäjäkokemuksen sekä uudenlaisen tavan optimoida verkonhallinnan kustannuksia. SD-WANissa on hajautettu tietoturva.”

SD-teknologioiden tuoma etu tiivistyy siihen, että koko verkon näkymä saadaan yhden keskitetyn hallintarajapinnan kautta. Sitä kautta nähdään tietoturvan, laitteiden ja verkon tila sekä se, mitä verkossa reaaliaikaisesti tapahtuu ja minne verkko on kehittymässä. Näin verkkoa voidaan optimoida ennakoivasti.

”SD tarjoaa nopeaa provisiointia, mahdollisuuden tuoda nopeasti uusia subjekteja verkkoon sekä dynaamisen hallinnan esimerkiksi silloin, kun verkon osa halutaan ajaa alas.”

IPV6-teknologiaan kannattaa valmistautua

Barcelonassa Cisco esitteli laajalti IPV6-ratkaisuja ja neuvoi asiakkaitaan olemaan valmiina uuden teknologian käyttöönotossa.

”IPV6:n kysyntä kasvaa meillä tasaisesti, mutta melko hitaasti. Selvästi näkee sen, että organisaatiot perehtyvät teknologiaan vasta, kun niille tulee tarpeita ottaa se käyttöön. Jossain vaiheessa kuitenkin tulee tilanne, jossa isompi joukko lähtee liikkeelle. Silloin on myöhäistä herätä. Omat suunnitelmat kannattaa tehdä ajoissa, jottei tule kiire ja jää muiden jalkoihin”, Mika muistuttaa.