5G-teknologian avulla Solteqin roboteista tulee reaaliaikaisia

Lukuaika 2 min

Vähittäiskaupan ja logistiikan robotit keräävät valtavan määrän dataa. 5G-teknologian avulla data saadaan reaaliaikaiseen käyttöön.

Ihmisen kokoinen robotti liikkuu itsenäisesti ison marketin hyllyjen välissä. Se tunnistaa ihmiset ja osaa odottaa tilan vapautumista ennen kuin jatkaa tehtäväänsä. Yllättävät esteet robotti tunnistaa ja kiertää.

Tällä hetkellä robotti luottaa tietoliikenteessä Elisan 4G-verkkoon. 5G-teknologia tekee Solteq Retail Robotista reaaliaikaisen, mikä tuo mukanaan uusia ominaisuuksia ja mahdollisuuksia.

“Robotin tehtävänä on skannata 13:lla kamerallaan hyllypaikkoja. Se löytää tyhjät hyllypaikat, väärissä paikoissa olevat tuotteet, luo tarkan 3D-kartan kaikkien tuotteiden sijainnista kaupassa, muodostaa planogrammi-kuvan sekä Google Street View’n kaltaisen 360-mallin koko myymälästä. Jo nykyisellään robotti on monitaituri”, kertoo johtaja Timo Kupsa Solteqilta.

Timo Kupsa
Timo Kupsa

Robotin järeät aistit koostuvat kaikkiaan 13 kamerasta: kuudesta tavallisesta kamerasta, kolmesta 3D-kamerasta ja neljästä 360-kamerasta. Näiden lisäksi robotti luottaa samoihin lidar-tutkiin, joita esimerkiksi Ford käyttää itseajavien autojen prototyypeissä.

“Robotti kerää dataa valtavasti, teratavutolkulla. Tällä hetkellä dataa analysoidaan robotin sisäisessä järeässä tietokoneessa ja ajetaan eräajona pilveen kaksi kertaa vuorokaudessa, kun robotti latautuu telakassaan. WiFi-verkko ei ole tarpeeksi laadukas ja tasalaatuinen robottimme tarpeisiin, mutta onneksi 4G-verkossa pystymme toimimaan nykyisellään jo hyvin” Kupsa kertoo.

Privaattiverkko sopii hyvin reaaliaikaisille roboteille

Seuraava askel Solteq Retail Robotin kehityksessä on huippunopean ja kapasiteetiltaan kymmenkertaisen 5G-teknologian hyödyntäminen. “5G mahdollistaa meille sen, että robotti lähettää keräämänsä datan reaaliaikaisesti pilveen. Reaaliaikaisuus tuo meille useita hyötyjä, joita aiomme lähteä pilotoimaan ja testaamaan. Kaikkia mahdollisia hyötyjä en osaa edes arvioida ennen pilotteja”, Kupsa pohtii.

Reaaliaikainen yhteys 5G-verkossa mahdollistaa muun muassa robotin etäohjauksen. “Nyt robotti liikkuu autonomisesta ennalta määritellyn logiikan pohjalta. Reaaliaikainen yhteys mahdollistaa sen, että tarvittaessa robottia voidaan etäohjata haluttuun paikkaan kesken ennalta laaditun tehtävän.”

Autonominen robotti suorittaa nyt yhden tehtävän kerrallaan loppuun asti. “Reaaliaikaisuus mahdollistaa sen, että robotilla voi olla useita samanaikaisia tehtäviä. Robotista tulee nykyistä monipuolisempi. Näin esimerkiksi logistiikkarobottimme voisi suorittaa samanaikaisesti useita eri tehtäviä kauppakeskuksissa ja tornitaloissa”, Kupsa kertoo.

Reaaliaikaisen datan ansiosta myymälöissä saldotiedot päivittyvät välittömästi ja tyhjät hyllypaikat voidaan havaita nopeammin. “Tyhjien hyllypaikkojen nopeammalla täyttämisellä on rahallista arvoa, kun asiakkaan ostokset eivät jää tekemättä.”

“Olemme pilotoineet robottejamme myös sairaalaympäristössä, jossa esimerkiksi lääkejakelussa ne voivat helpottaa yli 15 000 askelta päivässä liikkuvien lääkejakelijoiden työtä. Tällaisessa sensitiivisessä paikassa roboteilla kannattaa olla käytössään vain koneille ja laitteille varattu privaattiverkko”, Kupsa pohtii.

Privaattiverkko on organisaation käyttöön räätälöity rajattu 4G- tai 5G-mobiiliverkko, joka takaa yhteyksien tarvitseman kapasiteetin, lyhyen ja tasalaatuisen viiveen, luotettavan toiminnan sekä tietoturvallisuuden. Privaattiverkossa voidaan taata roboteille niiden tarvitsema verkon nopeus ja kapasiteetti.

Roboteista apua uudenlaisiin toimintamalleihin

Myymälöissä liikkuvien robottien muodostamat planogrammi-kuvat ja Google Street View’n kaltaiset 360-mallit luovat yhdessä tarkan virtuaalisen mallin myymälästä. Tarkka virtuaalinen malli mahdollistaa aivan uudenlaisia toimintamalleja.

“Esimerkiksi ketjuohjauksessa asiantuntijaa ei enää tarvitsisi lähettää fyysisesti myymälään tarkistamaan, ovatko kaikki hyllypaikat toteutettu halutulla tavalla ja ovatko markkinointiviestit oikeilla paikoillaan. Tämä säästää matkakustannuksissa ja mahdollistaa evaluoinnin nykyisen kaltaisissa poikkeusoloissa, joissa matkustamista rajoitetaan”, Kupsa sanoo.

“Reaaliaikaisella virtuaalisella mallilla myös kaupan kumppaneille voidaan todentaa, että yhteiset markkinointikampanjat toteutuvat sovitulla tavalla.”

Solteq toimii hyvin läheisessä yhteistyössä vähittäiskauppojen kanssa. “Me kuuntelemme mitä tarpeita ja ongelmia vähittäiskaupoilla on, ja pyrimme yhdessä ratkaisemaan niitä robotiikan avulla”, Kupsa tiivistää.

Lue lisää 5G:n hyödyistä yrityksille >>

Lue lisää privaattiverkoista >>

Kuva: Solteq