Caruna jakaa hyvää energiaa

Lukuaika 2 min

Sähkönjakelun toimitusvarmuus ja luotettavuus asettavat kovat vaatimukset tietoverkko-osaamiselle ja kyberturvalle

Suomen suurin sähkönjakeluverkon haltija Caruna toimittaa sähköä yli viidennekseen suomalaiskodeista ja -yrityksistä. Se ylläpitää häiriötöntä sähkönjakelua yhteiskunnassa, jonka lähes kaikki kriittiset toiminnot ovat riippuvaisia sähköstä. Caruna investoi sähköverkkonsa luotettavuuden ja toimintavarmuuden kehittämiseen noin 200 miljoonaa euroa vuosittain.

Elisa on tuottanut Carunalle tietoliikenne- ja IT-infrapalveluja vuodesta 2014 alkaen. Elisalla on myös hallinnan ja ylläpidon rooli Carunan keskeisissä sähköverkon jakelujärjestelmissä. Yhteistyö laajeni vuonna 2019 kattamaan myös Elisan Kyberturvakeskuksen palvelut (SOC, Security Operations Center).

”Elisa huolehtii, että tietoliikenteemme, tietoverkkomme ja tietoturvamme ovat kaikin puolin ajan tasalla. Yhteistyömme on saumatonta ja meille palvelu näkyy erittäin joustavana, koska saamme eri palvelut saman katon alta”, Carunan kyberturvallisuuspäällikkö Kimmo Juntunen sanoo.

Tietoverkkojen toimintaympäristö ja tietoturvan ylläpito muuttuvat nykymaailmassa yhä haasteellisemmiksi.

”Yhteistyö Elisan kanssa merkitsee sitä, että voimme kehitysprojekteillamme rakentaa entistä laadukkaampia liiketoimintaamme hyödyntäviä palveluja.”

Havainnointia ja reagointikykyä

Carunan liiketoiminnan ytimessä ovat sähköverkon toimintavarmuuden ja hyvän asiakaskokemuksen ylläpitäminen. Kybermaailmassa sähkönjakelun turvallisuuteen on varauduttava monesta näkökulmasta.

”Suurin osa kyberturvallisuudesta on ennakoivaa työtä. Tarvitaan sekä valmistautumista mahdollisiin ongelmatilanteisiin että valmiuksia niissä toimimiseen”, Juntunen sanoo.

Carunalla havaittiin vuoden 2019 aikana, että he tarvitsivat kyberturvaan erikoistuneen kumppanin, joka kykenee sekä tuottamaan parempaa kyberturvatilanteen havainnointikykyä että tuomaan osaamista ja koeteltuja prosesseja mahdollisiin ongelmatilanteista selviämisiin.

”Pitkäaikainen yhteistyö ja hyvät kokemukset johtivat siihen, että valitsimme Elisan kyberturvakumppaniksemme.  Reilun vuoden jatkuneen kyberturvayhteistyön aikana olemme jatkuvasti kehittäneet toimintaamme vastaamaan niihin tavoitteisiin, joita olimme asettaneet. Sekä kykymme havainnoida muuttuvaa kyberturvatilannetta että reagointikyky mahdollisiin ongelmatilanteisiin ovat parantuneet.”

Yhteistyö Elisan kanssa varmistaa Carunan ICT-palveluiden korkean käytettävyyden ja sitä kautta Carunan asiakkailleen tarjottavien palveluiden laadun ja luotettavuuden.

Tietoturva osana kokonaisturvaa

Elisan tuottamat tekniset ratkaisut ja niihin liittyvät tietoverkon valvonta- ja hallintapalvelut auttavat Carunaa kyberturvallisuuden tilannekuvan muodostamisessa. Palveluihin liitetyt hälytykset ja nopea reagoiminen niihin edesauttavat mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisua.

Sähköverkkoa kriittisempää resurssia kyberturvallisuuden kannalta ei ole. Maailmalla on nähty varoittavia esimerkkejä sähkönjakeluun kohdistuvista kyberhyökkäyksistä. Carunan onkin nostanut kyberturvakyvykkyydet osaksi sen liiketoiminnan keskeistä kivijalkaa eli pyrkimystä olla hyvä yrityskansalainen.

”Yhteistyömme Elisan kanssa on vakuuttanut meidät siitä, että heidän asiantuntijansa kykenevät tarjoamaan meille nyt ja tulevaisuudessa kyberturvallisuutemme takaamaa osaamista, toimintatapoja ja teknologiaa.”

Tietoturva on kriittinen osa yrityksen kokonaisturvallisuutta, johon sovelletaan samoja riskinhallinnan keinoja kuin turvallisuuden muihin osa-alueeseen. Tietoturvauhkien kehittyminen globaalilla tasolla on jatkuvaa kissa ja hiiri -leikkiä hyökkäyksiä suunnittelevien tahojen ja tietoturva-ammattilaisten välillä. Elisassa on viimeisin tieto, asiantuntemus ja osaaminen yritysten tietojärjestelmien suojaamiseksi ja tietoturvan pitämiseksi ajan tasalla.

Lue myös

5 tapaa lisätä yrityksesi tietoturvaa

Näin Caruna pitää kyberrikolliset pois sähköverkosta

Missä mahdollisuus, siellä rikollinen. Kyberturva alkaa loppukäyttäjistä ja päätelaitteista

Azure Open AI on tietoturvallinen tekoäly yritykselle