Digitaalisuus turvaa ja tehostaa merenkulkua

Lukuaika 3 min

Aurinkovoimalla toimiva gps-paikannus seuraa niin luonnonvoimien siirtämiä merimerkkejä kuin laivoissa kuljetettavia tavarakontteja. Digitaalisuuden ansiosta merenkulku tulee turvallisemmaksi ja tehokkaammaksi.

Kun Suomen vesialueiden merimerkit omistavalla Liikennevirastolla oli ongelma, löytyi meriviittojen gps-paikannukseen erikoistuneelta Emergenceltä siihen nopeasti ratkaisu. ”Joka vuosi jäät irrottavat useita meriviittoja ja siirtävät ne kauaskin oikeilta paikoilta. On ennen kaikkea suuri turvallisuusongelma, jos viitta ajautuu väärään paikkaan, eikä enää kerro missä kulkuväylä sijaitsee”, Liikennevirastolle merimerkkejä toimittavan Suomen Meritaito Oy:n IT-päällikkö Tero Tuominen kiteyttää haasteen.

Ongelma on ollut olemassa yhtä kauan kuin kelluvia ja valaisemattomia turvalaitteita, kuten meriviittoja, on ollut. Ratkaisu löytyi kuitenkin vasta vuonna 2016, kun Emergence voitti Elisa Innovation Challange -kilpailun meriviittojen gps-paikantimella.

Yhtiö varustaa meriviitan gps-laitteella, joka ottaa tarvitsemansa sähkövirran pienestä aurinkopaneelista. Sijaintitiedot ja muut halutut tiedot se lähettää Elisan pilvipalvelimelle. Sieltä tiedot siirtyvät Meritaidon kehittämään SeaDatics-järjestelmään ja sieltä edelleen Liikenneviraston omiin järjestelmiin.

”Jos viitta lähtee jäiden mukana omille teilleen, kykenemme paikallistamaan sen tunneissa. Aikaisemmin havaitsemiseen kului päiviä tai viikkoja, ja sitä ennen viitan katoaminen oli lisäksi pitänyt havaita ihmisvoimin”, Emergencen toimitusjohtaja Vesa Aaltonen sanoo.

Matalat väylät vaativat paljon viittoja

Emergence ja Meritaito aloittivat älyviittojen testaamisen tosioloissa Rauman merialueella marraskuussa 2017. Pilottiprojektissa Pyhärannan meriväylälle on asetettu 33 viittaa, jotka on varustettu Emergencen gps-tekniikalla. Pilottihanke on jo osoittanut digitaalisten paikannuslaitteiden toimivan kovissakin oloissa ja tuovan turvaa merenkulkuun.

”Suomen vesien ongelmana ovat mataluus ja ahtaus. Siksi viittoja tarvitaan huomattavasti enemmän kuin monissa muissa maissa, missä vedet ovat syvempiä”, Tuominen sanoo.

Liikennevirastolle kuuluu noin 17 000 kelluvaa viittaa. Niistä jäät vievät tai rikkovat vuosittain noin 700 viittaa, mikä vaarantaa vesiliikenteen turvallisuuden ja aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia etsintään, tarkastuksiin ja korjauksiin.

”Perinteinen tapa tarkastaa viitat on käydä ne veneellä keväisin läpi. Se vie paljon aikaa, ja kuitenkin samat viitat ovat sitten 364 päivää vuodessa oman onnensa nojassa. Haluamme edistää kokeilulla ennen kaikkea turvallisuutta ja viittojen entistä parempaa hallittavuutta”, Tuominen sanoo.

Laitteilla 10 vuoden huoltovapaus vaativissa oloissa

Pyhärannan meriväylän pilottiprojekti on osoittautunut myönteiseksi kokeiluksi molemmille osapuolille. ”Olimme yllättyneitä siitä, kuinka hyvin laitteemme on kyennyt keräämään auringosta energiaa. Se on ollut käytännössä paljon omia laskelmiamme parempaa”, Aaltonen sanoo.

Paikannuslaitteiden markkinoilla kilpailu on kovaa. Juuri akun kesto ja laitteen energiaomavaraisuus ovat tekijöitä, joilla Emergence pyrkii valtaamaan meriviittamarkkinoista ison siivun itselleen.

”Lupaamme laitteellemme kymmenen vuoden huoltovapauden. Se on mielestämme aika, joka tällaisissa olosuhteissa toimivan laitteen on kyettävä itsenäisesti toimimaan”, Aaltonen sanoo.

Asiakkaan näkökulmasta viittojen huoltovapaus on merkittävä etu. Turvallisen merillä liikkumisen edistämisen lisäksi Meritaidossa halutaan, että oma työ tulee hoidettua entistä tehokkaammin.

”Laitteen elinkaari on meille tärkeä asia. Samalla laitteen paikannustarkkuus on ollut huippuluokkaa. Tämän myötä pääsemme toivottavasti joskus turhista venereissuista kokonaan eroon”, Tuominen sanoo.

Suomalaista työtä alusta loppuun

Emergencen viittateknologia on huomattu myös maailmalla. Aaltonen sai vastikään yhteydenoton Singaporesta: myös siellä viittoja lähtee omille teilleen.

”Hyvin viitoitettujen Pohjoismaiden ja Pohjois-Amerikan ohessa kysyntää olisi juuri esimerkiksi Singaporen ja Filippiinien suunnalla. Kun Suomessa viittoja vievät jäät, saattavat muualla olla syynä kova merenkäynti, myrskyt tai vuorovesi, kuten Englannin kanaalin saarilla”, Aaltonen kertoo.

Emergencen tuote on suomalaista työtä. Sopimuskumppani Ouneva Oy valmistaa paikantimet Joensuun lähellä Tuupovaarassa. ”Suomessa löytyy tällä alueella hyvää osaamista”, Aaltonen kertoo.

Kehitysvaiheessa sopimustuottajan läheisyys on todella suuri etu. Aaltosen mielestä omaa teknologiaa kehittävän startupin kannattaakin unohtaa liika hintojen tuijottelu. Kun kerralla menee putkeen, työ maksaa itsensä takaisin.

”Valmistamme korkean teknologian huoltovapaata tuotetta. Silloin meille tärkeintä on toimittajan valmistama laatu, ja sen olemme löytäneet. On sitä paitsi aika kiva, kun voi ylpeänä todeta, että huipputuote on ideoitu, suunniteltu ja valmistettu Suomessa”, Aaltonen sanoo.

Konttien paikannuksessa seuraava iso bisnes

Samalla kun laite on tuotannossa ja myyntikunnossa, yhtiö etsii lisärahoitusta markkinointia varten. Emergencen paikantimen kaste on tapahtunut Rauman vesissä, mutta hyötykäyttökohteita on muuallakin.

Hyvä esimerkki ovat kuljetuskontit, joita liikkuu maailman merillä, teillä ja raiteilla kymmeniä miljoonia. Kun kotelointi vaihdetaan ja ohjelmisto viritetään asiakkaan tarpeisin, Emergencen kehittämä laite sopii sellaisenaan lähes minkä tahansa liikkuvan tavaran seuraamiseen.

”Hyöty asiakkaalle on siinä, että hän tietää missä kukin kontti menee. Tämä tehostaa kontteihin investoidun pääoman tehokasta käyttöä ja lisää puolestaan yrityksen luotettavuutta, kun tavaran sijainti saadaan hetkessä selville”, Aaltonen näkee.

Tällä hetkellä Emergencellä on konttipaikannukseen liittyvät pilottihankkeet käynnissä Suomessa ja Iso-Britanniassa. Nykyisten käyttökohteiden lisäksi Aaltonen näkee paikantimella markkinoita myös esimerkiksi siirtolavojen tai valtamerilaivojen lepuuttajien paikantamisessa.

Lue lisää Elisa IoT:sta