Hyperkonvergenssi standardoi konesalit

Lukuaika 3 min

Hyperkonvergenssi on lyönyt itsensä läpi myös suomalaisissa konesaleissa. Onhan se oivallinen ratkaisu: palvelimet, tallennus, verkko ja virtualisointi integroidaan ratkaisuksi, jota hallitaan yhtenä kokonaisuutena.

Hyperkonvergenssi ympäristö (HCI, Hyperconvergence Infrastructure) on standardoitu, automatisoitu ja sitä ohjataan ohjelmistopohjaisesti.

”Hyperkonvergenssi on yksi askel jo pitkään jatkuneessa konesalien automatisoinnin lisääntymisessä”, Elisan yritysasiakkaiden teknologiajohtaja Ville Rautio sanoo.

Yksinkertaisuus on sekä käyttöönoton, ylläpidon että tuotetuen kannalta merkittävä asia.

”HCI-ratkaisun ideana on integroida erilliset rakennuspalikat yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi, joka on suunniteltu, testattu, dokumentoitu ja tuotteistettu tarjoten täten helppokäyttöisen ja käyttövarman kokonaisratkaisun”, Ciscon konesali- ja pilvipalveluista vastaava Tomi Jalonen sanoo.

Palveluntarjoaja kiittää

Organisaatiolle, joka hankkii it-kapasiteettinsa palveluna, ei yleensä ole merkitystä sillä, mikä tekninen ratkaisu on palvelun takana. Konesalipalvelun tarjoajalla tilanne on toinen. Helppokäyttöinen, nopeasti laajennettava, varmatoiminen ja helposti hallittava hyperkonvergenssiratkaisu tuo uuden mallin tuottaa asiakasratkaisuja myös palveluntarjoajien ympäristössä.

HCI-ratkaisut avaavat uusia mahdollisuuksia myös pienille ja keskikokoisille toimijoille, joiden henkilöresurssit ovat mahdollisesti isoja pelureita pienemmät, mutta uuden mallin tarjoamat kyvykkyydet ovat silti tarpeen. Kun käyttöönotto, ylläpito ja tuki hoituvat helposti, on HCI kiinnostava vaihtoehto.

”Kilpailuetu kertyy palveluiden laadusta, varmuudesta ja nopeudesta. Niiden merkitys korostuu, kun palveluiden takana olevan tekniset ratkaisut standardoituvat. Oleellista on yhä enemmän esimerkiksi se, miten konesaliratkaisu keskustelee julkisen ja private pilven sekä muiden konesalikumppaneiden kanssa ja kuinka saumaton prosessi ja palvelut ovat”, Rautio sanoo.

Kustannukset alas ja luotettavuus ylös

Hyperkonvergenssin hyödyntäminen näkyy datakeskuksen kustannusten laskuna. Tämä antaa kilpailuetua, kun asiakkaille voidaan tarjota aiempaa luotettavampia ja tehokkaampia ratkaisuja kilpailukykyiseen hintaan.

Kustannussäästöjä syntyy jo käyttöönottovaiheessa, kun valmistajat integroivat, konfiguroivat ja testaavat hyperkonvergenssiratkaisun valmiiksi tehtaalla varmatoimiseksi paketiksi. Järjestelmän käyttöönotto on jopa kymmenen kertaa nopeampaa kuin perinteisen järjestelmän.

Kun hyperkonvergenssi hyrrää konesalissa, on sen ylläpito huomattavasti yksinkertaisempaa ja kustannustehokkaampaa kuin perinteisen konesaliratkaisun. Käytön helppouden ja alemmat kustannukset takaa muun muassa se, ettei hyperkonvergenssijärjestelmään tarvitse hankkia tallennuskapasiteettia läheskään samaan tahtiin kuin perinteiseen järjestelmään. Näin siksi, että siinä on reaaliaikainen datan kompressointi ja de-duplikointi. Kun tallennustilaa tarvitaan, on standardikiintolevyjen tai SSD-levyjen hankinta edullista ja asennus nopeaa, koska ne liitetään ilman palvelukatkoksia suoraan hyperkonvergenssijärjestelmään eikä erilliseen levyjärjestelmään.

Vanhan rinnalle

”Verkkotekniikka on oleellinen osa hyperkonvergenssiratkaisua. Kun tallennuskapasiteetti integroituu osaksi palvelinklusteria, on tärkeää, että klusterin noodien välisen kommunikoinnin tarjoava tietoliikenneverkko on vikasietoinen, suorituskykyinen, eri liikenneluokille valmiiksi optimoitu sekä tietenkin integroitu osa kokonaisratkaisua. Hyperkonvergenssiratkaisuissa joustava kapasiteetin lisäys on oleellista, joten mahdollisuus lisätä sekä laskenta- että tallennuskapasiteettiä samalla tai erikseen tuo kustannussäästöjä sekä laite- että lisenssointikuluissa”, Jalonen sanoo.

Vaikka hyperkonvergenssi on monilta osin ylivoimainen verrattuna edellisten sukupolvien teknologiaratkaisuihin, se ei korvaa vaan täydentää olemassa olevaa teknologiaa.

”Ciscon HyperFlex-ratkaisu integroituu helposti olemassa oleviin Ciscon palvelinympäristöihin, jolloin ratkaisu tuo valmiin kokonaisuuden sovellusten ajamiseen tarjoten laskenta-, tallennus- ja verkkokapasiteettiä yhdessä paketissa hyödyntäen samalla olemassa olevia palvelinresursseja. Cisco HyperFlex tarjoaa helpon ja kustannustehokkaan HCI-ratkaisun, joka lähtee liikkeelle pienestä  mutta kasvaa tarpeen mukaan aina 64-noodin kokonaisuuteen asti”.

Hyödyt loppukäyttäjälle

Palvelutarjoaja pystyy hyperkonvergenssin avulla takaamaan loppukäyttäjäasiakkailleen luotettavamman ja liiketoiminnan muutoksiin ketterämmin mukautuvat palvelut kuin perinteisen arkkitehtuurin datakeskus.

Uuden kapasiteetin tarjoaminen on nopeampaa ja joustavampaa. Tietojen varmistaminen ja varmistusten palauttaminen on yksinkertaisempaa. Järjestelmän päivitykset ovat huomaamattomia, koska ne tehdään samalla, kun järjestelmää käytetään.

Jos loppukäyttäjäorganisaatio haluaa hallita itse kokonaan tai osan it-järjestelmistään, on hyperkonvergenssiratkaisu siihenkin mitä sopivin vaihtoehto.

­­”HCI-ratkaisu on helppo rakentaa ja helppo siirtää, koska se on organisaation oma dedikoitu järjestelmä, joka sisältää kaiken yrityksen it-ympäristön. Organisaation oman it-henkilöstön ei tarvitse miettiä, miten osat sopivat yhteen ja miten ne konfiguroidaan, kun kaikki on varmatoimisesti yhdessä paketissa”, Rautio sanoo.

Samalla kun hyperkonvergenssiratkaisut standardoivat palvelinsalien rauta- ja ohjelmistokerroksia, ylempien palvelukerrosten ohjelmistoihin tulee koko ajan enemmän valinnanvaraa. Näin on käynyt muun muassa virtualisoinnissa, jota VMWare hallitsi aiemmin suvereenisti. Microsoft on sittemmin tuonut markkinoille Hyper-V:n ja Nutanix Acropoliksen.

”Tämä aiheuttaa sekä konesalipalveluiden tarjoajalle että loppukäyttäjälle haasteen: kenen kelkkaan hypätään. On tunnettava tekniikan mahdollisuudet ja rajoitteet. Tässä valinnassa tarvitaan asiantuntemusta eli kumppani, joka osaa ohjata sellaisten ratkaisujen pariin jotka toimivat vielä kymmenkin vuoden päästä.”

Lue lisää: Vahvat kumppanit takaavat vakaan konesaliratkaisun