IT kannattelee liiketoiminnan ydintä

Lukuaika 2 min

Uudet teknologiat, EU:n direktiivit ja pankkien avautuvat rajapinnat ovat saaneet rahoitusalalla aikaan suurta kuohuntaa. Samalla kun start up -yrityksiä ilmestyy kiihtyvään tahtiin, on olemassa olevien yritysten keskityttävä omaan ydinosaamiseensa.

DFC Nordic Oy on yksi Suomen rahoitusalan konkareista. Verkkokaupan rahoitusratkaisuja, kuluttajaluottoja ja käyttöluottoja sekä saatavienhallintapalveluita tarjoava konserni toimii Suomen lisäksi myös ulkomailla. Euroopan IT-toiminnoista vastaava Hannu Kaila kuvailee rahoitusalan myllerryksen vaativan yritykseltä oikeanlaista asennetta.

Hannun mukaan yritysten pitää kyetä toimimaan direktiivien asettamissa rajoissa, vaalia omaa ydinliiketoimintaansa ja säilyttää oma kiinnostavuutensa muihin verrattuna. Toisaalta täytyy myös olla avoin uusille mahdollisuuksille ja tehdä yhteistyötä kolmansien osapuolien kanssa.

DFC Nordicille olennainen kilpailuetu ovat toimivat IT-palvelut.

”Yrityksemme koko liiketoiminta elää ja hengittää IT-järjestelmien päällä. Kun tämä on kunnossa, pystymme tarjoamaan asiakkaillemme parempia palveluita kuin kilpailijat”, toteaa Hannu.

Vähemmän rutiinitöitä

Osana jatkuvaa kehittämistä DFC Nordic siirsi yhdessä Elisan kanssa lainapalveluidensa järjestelmän kokonaan pilveen. Projektissa pääarkkitehtina toiminut Mikko Leinonen luettelee syiksi pilvipalveluiden tyypilliset edut: kustannustehokkuus, joustavuus, skaalautuvuus ja korkea saatavuus.

Elisa oli konsernille luonnollinen valinta kumppaniksi projektiin, sillä heillä on Elisan kautta myös muita palveluita. Microsoft Azure -palveluiden avulla DFC Nordicin tarpeet pystyttiin toteuttamaan tietoturvallisesti.

”Kaikkein eniten arvostamme sitä, että Elisalla on näkyvyys pilven kaikkiin osiin aina konesaleista yhteyksiin. Halusimme välttää pomppimista eri kumppaneiden välillä. Lisäksi on mukavaa, kun on yksi ihminen ja puhelinnumero, johon ottaa yhteyttä mikäli apua tarvitaan”, sanoo Mikko.

Mikko kuvailee pilveen siirtymisen olevan osa DFC Nordicin tavoitetta siirtyä käyttämään entistä enemmän palveluita ja ohjelmistoja, jotka vähentävät heidän työtaakkaansa.

”Mitä enemmän saamme rutiinitöitä ja perusasioita siirrettyä pilven hallinnoijan työlistalle, sitä enemmän saamme itse tehdä meille mielekkäitä asioita ja keskittyä palvelemaan asiakkaitamme.”

Suuret panokset

Hannun mukaan pilvipalvelut ovat jokaisen yrityksen nykyisyys ja myös tulevaisuus. Etenkin rahoitusalalla, jossa pyörii sekä valtava määrä ihmisiä että rahaa, joustavat, katkottomat, turvalliset 24/7-palvelut ovat olennainen osa liiketoimintaa.

”Rahoitusalalla panokset ovat kirjaimellisesti kovat. Tämän takia IT-asioissa täytyy pysyä kehityksen kärjessä”, summaa Hannu.

Pilvessä toimiva järjestelmä hyödyttää niin konsernin henkilökuntaa kuin loppuasiakkaitakin. Mikon mukaan henkilökunnan kannalta olennaista on järjestelmän saatavuus. Loppuasiakkaille pilvi näyttäytyy esimerkiksi siinä, että palvelu on ulottuvilla myös valtavien käyttöpiikkien aikana.

Mikko ja Hannu ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että pilven suurin hyöty näkyy IT-henkilöstön arjessa.

”Meillä on nyt huomattavasti enemmän mahdollisuuksia kehittää järjestelmäämme uusien työkalujen ja ominaisuuksien avulla. Finanssialalla trendisanoja ovat muuan muassa koneoppiminen ja keinoäly, joihin pilvi tarjoaa valmiita ominaisuuksia”, toteaa Hannu.

Vaatimuksiin täytyy vastata

Koska suuri osa DFC Nordicin liiketoiminnasta pyörii online-maailmassa, digitalisaation kärjessä pysyminen on Hannun mukaan aina ollut heille välttämätöntä. Kuten muillakin aloilla, myös rahoitusalan asiakkaat vaativat palveluita, jotka ovat saatavilla kaikkialla ja milloin tahansa. Tämä vaatii yritysten IT-palveluilta uusien teknologien ja työkalujen hyödyntämistä.

DFC- konserniin kuuluu myös esimerkiksi Helsingin Pantti, joka on yli 130 vuotta vanha ketju. Hannun mukaan tällaisten palveluiden digitalisoiminen on hankalampaa, sillä panttitoiminnalla on vahvat juuret kivijalkaliikkeissä.

”Jouduimme pohtimaan, mitä digitalisaation keinoja voidaan soveltaa näin vanhaan instituutioon. Onko sille edes tarvetta? Nyt kuitenkin näyttää vahvasti siltä, että myös vastaavissa liiketoiminnoissa uudet tavat palvella asiakkaita ovat hyvinkin haluttuja”, kertoo Hannu.

Rahoitusalan IT-palveluiden kulmakivet vuonna 2018

1. Joustavat palvelut. Yritysten palveluiden tulee pystyä vastaamaan asiakkaiden vaatimukseen. Joustavuuden ja nopeuden lisäksi rahoitusalan palveluiden on oltava myös turvallisia.
2. Ydinliiketoiminnan kiteyttäminen. Pankkien rajapintojen avautuessa alan kilpailu lisääntyy valtavasti. Yritysten on nyt aika keskittyä ydinosaamiseensa ja tehdä se kilpailijoitaan paremmin.
3. Kolmansien osapuolien hyödyntäminen. Lisääntynyt kilpailu tuo mukanaan myös mahdollisuuksia hyödyntää kolmansien osapuolien palveluita ja parantaa näin omia palveluita.
4. Platform as a Service. Pilvipalveluiden avulla IT-osaston rutiinitöitä voidaan siirtää entistä enemmän palvelutarjoajan työlistalle. Tuolloin yrityksellä jää enemmän aikaa liiketoiminnan tavoitteiden edistämiseen.

Tutustu Elisan pilvipalveluihin.

Lue myös

Toimivan pilvisuunnitelman elementit

Process Genius vie teollisuuden tiedon samalle alustalle

Pilvi kevensi taloushallinnon

Referenssiarkkitehtuuri auttaa luomaan pilvestä parhaan IT-ympäristön