Lapissa otettiin data haltuun Elisa CodeServerin avulla

Lukuaika 2 min

Digitalisaation nopea eteneminen tekee kasvavan datamassan hallinnasta oman taiteenlajinsa. Lisähaastetta tuovat kaikille tutut jatkuvat organisaatiouudistukset.

Master data on useimpien organisaation prosessien pysyvästi tarvitsemaa perustietoa – ja sen hallinta on erityisesti suurten organisaatioiden haaste. Lapin sairaanhoitopiirissä päätettiin ottaa data haltuun uusin keinoin.

Asiakastiedot, hinnastot, tuoteluettelot, kliiniset koodistot – kaikki nämä ovat esimerkkejä tiedonhallinnan osa-alueista, jotka täytyy synkronoida palvelemaan organisaation tarpeita mahdollisimman hyvin.

Terveydenhoidon toimijoille master datan hallinta on jatkuva haaste. Päivittäisessä käsittelyssä on tietokantoja, jotka ovat tulleet organisaatioon eri reittejä. Niiden sisältämä data on hyvin erityyppistä ja -muotoista. Useiden toimipisteiden ja kustannuspaikkojen organisaatioissa samaa tietoa on pystyttävä käyttämään useissa eri järjestelmissä samanaikaisesti ja samansisältöisenä.

Päivityksen haasteet uudistuksen moottorina LSHP:ssä

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä tiedonhallintakysymykset tulivat ajankohtaiseksi päivityksiin liittyvien haasteiden myötä. Tietojärjestelmissä olleiden koodien, versioiden ja muiden vastaavien sisältöjen päivityssyklit kulkivat siinä määrin eri tahtiin, että niitä ei voitu enää pitää keskenään vertailukelpoisina.

Janne Okkonen

”Raportointiin ei enää muodostunut kunnollista tietoperustaa”, kuvaa projektipäällikkö Janne Okkonen kehityshankkeen syntymistä. ”Huomasimme, että jos keskeisen master datan hallinnointi voitaisiin toteuttaa yhden järjestelmän avulla, saataisiin jokaiseen järjestelmän parissa olevaan koodiin sama versiotaso. Esimerkiksi päivityskustannuksissa tämä toisi saman tien merkittäviä säästöjä.”

Lapissa haluttiin päästä tilanteeseen, jossa keskitetty master datan hallintajärjestelmä edellyttäisi vain yhtä päivitystoimintoa. Tietoa hallittaisiin keskitetysti ja sitä jaettaisiin eri järjestelmiin tarpeen mukaan. Rovaniemellä työskentelevä Okkosen tiimi tutki monia eri vaihtoehtoja, ja yksi niistä osoittautui nopeasti olevan ylitse muiden – Elisa CodeServer.

Heti valmis tiedonhallintatyökalu

Elisa CodeServer on valmisratkaisu tietovarastoissa, raportointi- ja laskutusjärjestelmissä sekä operatiivisissa tietojärjestelmissä hyödynnettävän master- ja metatiedon hallintaan. Ratkaisu mahdollistaa tietokantojen synkronoinnin siten että päällekkäisyydet poistuvat ja toiminta tehostuu. Kaikki tieto voidaan myös suurissa ja monisäikeisissä organisaatioissa löytää ja muokata helposti.

Janne Okkonen sanookin, että kun Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä verrattiin käytännön tarpeita CodeServerin mahdollisuuksiin, päätös syntyi nopeasti.

”Huolellinen selvitystyö antoi selkeän kuvan siitä, kuinka laaja-alaista ja toisaalta helposti omaksuttavaa ratkaisua tarvitsimme. Markkinoilla olevista vaihtoehdoista vain Elisa CodeServer pystyisi vastaamaan huutoon kaikilla osa-alueilla.”

Elisa CodeServerin tiedonhallinnoinnin periaatteet ovat pitkälti saman tyyppisiä kuin yleisissä hallinta- ja toiminnanohjausjärjestelmissä. Tietoa kerätään ja siirretään palvelimille, niistä päivitetään tarvittaessa uusia versioita ja tuotetaan operatiiviseen käyttöön vaikkapa Excel-taulukoita.

Janne Okkonen korostaa, että tämän suuruusluokan uudistukset pitävät sisällään paljon uutta omaksuttavaa. Jatkuva käyttö on hyvä vaiheistaa – tietyt kokonaisuudet otettiin Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä heti mukaan, ja käyttöä laajennetaan vähitellen.

Hyödyntämisen rajana vain mielikuvitus

Kun kaikki Lapin sairaanhoitopiirin kunnat liittyvät päivittämään terveydenhoitopalvelujensa tietoja Elisa CodeServerin avulla, luvassa on entistäkin enemmän synergiaetuja ja resurssien tehostamista. Alueellinen toiminta paranee, kun kaikki pääsevät hyödyntämään yhdessä muodostettuja luokituksia ja koodituksia.

Janne Okkosen mukaan CodeServerin hyödyntämistä eniten rajoittavia tekijöitä ovatkin teknologian sijaan ymmärryksen, luovuuden, rohkeuden ja mielikuvituksen kaltaiset inhimilliset tekijät.

”Kun ajatellaan esimerkiksi tulevaa sote-ratkaisua, on selvää, että Elisa CodeServer pystyy tuottamaan meille yhä enemmän hyötyä. Toimipaikka- ja laiterekisterit, palveluluettelot sekä yhteys- ja paikkatiedot ovat vain esimerkkejä tietokannoista, joiden kokoaminen master datan hallintaratkaisuun tekee sisällön hyödyntämisestä sujuvampaa ja tehokkaampaa.”

Jälkiviisaus on parasta viisautta – yksi asia on jäänyt kaivelemaan terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittäjää.

”Harmittaa, ettemme ottaneet Elisa CodeServeriä käyttöön vieläkin aikaisemmin”, hän myhäilee.

Lue lisää Elisa CodeServeristä.