Mullista liiketoimintasi älykkään pilven avulla

Lukuaika 3 min

Mikään teknologia ei pysy pitkään muuttumattomana digitalisaation jyllätessä eteenpäin. Myös pilvipalvelut kehittyvät vauhdilla. Pilven tulevaisuus on täynnä laiteinnovaatioita, tekoälyä, dataa ja analytiikkaa – ja pian ne ovat kaikkien saatavilla.

Pilvipalveluiden kehittyminen on osa laajempaa kulttuurinmuutosta eli digitalisaatiota. Yrityksen sisällä digitalisaatio mahdollistaa sisäisten prosessien ja henkilöstön resurssien tehostamisen. Ulkoiseen alueeseen taas kuuluu asiakasrajapinnan kehittäminen ja kokonaan uusien tuotteiden luominen.

Digitalisaation ja pilven kehityssuuntaukset puhuttivat asiantuntijoita Microsoft Inspire -tapahtumassa. Mikael Ylijoki, joka vastaa Elisan IT-liiketoiminnan tuotteistuksesta ja strategisista kumppanuuksista, sekä Jussi Tolvanen, Microsoftilla pienistä ja keskisuurista yrityksistä ja kumppaneista vastaava johtaja, osallistuivat tapahtumaan. Molemmilla miehillä on vahva kokemus liiketoiminnan ja pilvipalveluiden yhdistämisestä.

”Yritykset investoivat digitalisointiin tyypillisesti kolmesta syystä: ne haluavat kasvattaa liikevaihtoa, poistaa riskejä tai vähentää kustannuksia. Näiden jokaisen keskellä on pilvi, jonka päälle ratkaisut voidaan rakentaa”, toteaa Jussi.

Jussi Tolvanen
Jussi Tolvanen on Microsoftilla pienistä ja keskisuurista yrityksistä ja kumppaneista vastaava johtaja.

”Pilven käyttö on jo vähimmäisvaatimus yrityksille. Microsoft Inspire -tapahtumassa puhuttiinkin, että nyt siirrytään kohti älykästä pilveä ja älykästä reunaa”, myötäilee Mikael.

Ytimestä älykkäälle reunalle

Microsoftin älykäs pilvi kuvaa hyvin digitalisaatiossa tapahtumassa olevaa muutosta: kun ennen keskityttiin mobiili- ja pilvilähtöiseen ajatteluun, seuraavissa kehitysaskeleissa voidaan nähdä laiteinnovaatioiden, tekoälyn kehittymisen ja palvelittomien palveluiden esiinmarssi.

Laiteinnovaatioilla tarkoitetaan sitä, miten tablettien ja kännyköiden rinnalle tulee myös pienempiä, tiettyyn tarkoitukseen luotuja välineitä. Tällaisia ovat esimerkiksi ihmisen terveydentilaa seuraavat laitteet.

”Tämä johtaa siihen, että kommunikaatiotavat muuttuvat voimakkaasti. Sen sijaan, että käyttäisin yhtä laitetta esimerkiksi terveyteni tarkkailuun, käytänkin monen keskenään kommunikoivan laitteen yhdistelmää”, kuvailee Jussi.

Jussin mukaan myös tekoälyn saralla on otettu jo monia kehitysaskeleita. Yhtenä esimerkkinä voidaan nostaa esiin asiakasrajapinnan keskustelubotit, jotka hoitavat asiakaspalvelua verkkokeskusteluina yksinkertaisissa tilanteissa.

Palvelittomat palvelut taas viittaavat siihen, miten pilveen siirtyminen tekee palveluista virtuaalisia ja vie ne entistä kauemmaksi fyysisistä palvelinsaleista. Silloin ei olla enää niin riippuvaisia käyttöjärjestelmästä ja siirtäminen eri ympäristöjen välillä on huomattavasti helpompaa kuin ennen.

Mikael ja Jussi summaavat myös, että kaikkeen tähän kytkeytyy datan määrän räjähdysmäinen kasvu. ”Kun jokainen laite kerää valtavan määrän dataa, laitteen täytyy myös pystyä keinoälyn avulla analysoimaan ja tulkitsemaan sitä. Tämän jälkeen se lähettää vain kaikkein olennaisimman tiedon pilveen ja käyttäjä saa hänelle hyödyllisintä dataa”, kertoo Mikael.

Mikael Ylijoki
Mikael Ylijoki vastaa Elisan IT-liiketoiminnan tuotteistuksesta ja strategisista kumppanuuksista.

Pilvipalvelut demokratisoivat yritysmaailmaa

Ennen pienillä tai keskisuurilla yrityksillä ei ollut toivoakaan, että heidän käytössään olisivat samat teknologiat kuin isoilla yrityksillä. Jussin ja Mikaelin mukaan digitalisaation myötä tämä on muuttunut. Tekoälyä, koneoppimista, dataa ja sen analytiikkaa pystyvät hyödyntämään kaikki.

”Kaiken kokoiset toimijat pääsevät pilven avulla käsiksi maailman huipputeknologioihin – ja vielä hyvin kustannustehokkaasti. Esimerkiksi koneoppimisen ja keinoälyn hyödyntämisessä puhuttiin ennen miljoonista euroista, nyt puhutaan vain tuhansista. Tämä tuo kaikille yrityksille samat mahdollisuudet”, sanoo Jussi.

Microsoftin ja Elisan kaltaiset teknologiatoimijat hyödyntävät itsekin digitalisaatiota tehokkaasti ja etsivät siitä mahdollisuuksia.  Microsoft luottaa yhä vahvemmin laajaan kumppaniverkostoonsa ja kehittää kumppaneiden käyttöön muun muassa erilaisia toimialoille räätälöityjä ratkaisuja. Ratkaisuja suunnitellaan ja hiotaan myös yhdessä kumppaneiden kanssa.

”Sen sijaan, että asiakkaamme ostaisivat pelkkää teknologiaa, he voivat nykyään saada suoraan omiin tarpeisiinsa sopivan, valmiin ratkaisun”, kertoo Mikael.

Mikaelin mukaan toimialaratkaisuja on helppo ottaa käyttöön eikä aikaa kulu esimerkiksi siihen, että työntekijät opettelisivat ensin käyttämään uutta teknologiaa.

Epäonnistumista ei saa pelätä

Digitalisaatio mahdollistaa yrityksille täysin uudenlaisen tavan toimia ja palvella asiakkaitaan. Seurauksena on liiketoimintamallien perinpohjainen muuttuminen.

”Perinteiset toimintamallit eivät enää riitä. Ne yritykset, jotka eivät toimi riittävän nopeasti ja lähde kokeilemaan esimerkiksi älykästä pilveä, voivat olla suurissa vaikeuksissa tulevaisuudessa”, toteaa Jussi.

”Jotta liiketoiminnan uudistaminen on mahdollista, yritykseltä vaaditaan tietynlaista henkistä ketteryyttä. Jos esimerkiksi tietohallinnon aika kuluu palvelimien ja sovellusten päivittämiseen, ei aikaa jää uusien ratkaisujen kehittämiselle. Pilvipalvelut poistavat paljon vanhoja rutiineja ja monta päänsärkyä”, summaa Mikael.

Mikael ja Jussi ovat samaa mieltä siitä, että muutos on mahdollisuus, ei uhka. Yritysten kannattaa nojautua omaan vahvuuteensa ja ydintoimintaansa, eli johonkin sellaiseen, mitä uusien kilpailijoiden on vaikea kopioida.

”Suomi on edelläkävijä liiketoiminnan digitalisoinnissa ja pilvipalveluiden käytössä. Olemme jo pitkällä. Jotta myös seuraavat digitalisaatioaskeleet onnistuvat, ei saa pelätä epäonnistumista. Yrittäminen ja kokeileminen ovat ainoat keinot onnistua.”, tuumaa Jussi.

Nämä asiat yritysten kannattaa muistaa lähitulevaisuudessa

  1. Pilvipalveluiden käyttö alkaa jo olla vähimmäisvaatimus. Nyt kannattaa katsoa eteenpäin ja miettiä, miten pilven ominaisuuksia pystyy hyödyntämään mahdollisimman hyvin oman liiketoimintansa tukena.
  2. Investointien suuruutta ei kannata pelätä, sillä pilvipalvelut ovat kustannustehokkaita ja uudetkin ominaisuudet, kuten tekoäly, ovat pian jokaisen yrityksen ulottuvilla.
  3. Mieti mikä on yrityksesi ehdoton vahvuus ja lähde sen saralla kokeilemaan digitaalisuuden tuomia hyötyjä ennen kilpailijoitasi. Epäonnistumisen pelko on suurin esteenne.

 

Lue lisää Elisan pilvipalveluista.

Lue myös

Toimivan pilvisuunnitelman elementit

Tekoäly on ihmiskeskeinen tukiäly

Azure – paljon muutakin kuin pilvipalvelu

Pilvisiirtymä tarvitsee strategian