Näin Atria parantaa kyberturvaa hyvällä yhteistyöllä

Lukuaika 3 min

Kyberhyökkäys elintarvikeketjuun voi näkyä ruokapöydässä asti. Siksi Atria panostaa kyberturvaan yhteistyössä Elisa Kyberturvakeskuksen kanssa.

“Elintarvikkeiden valmistus on pitkälle automatisoitua ja integroitua toimintaa. Jos tässä ketjussa jokin osa pysähtyy, koko ketjun toiminta kärsii. Siksi meidän pitää koko elintarvikeketjun kanssa yhdessä kehittää alan turvallisuutta ja osana sitä kyberturvaa”, sanoo ruokatalo Atrian tietohallintojohtaja Jukka Mäntykivi.

Atrialle kyberturva on osa ruokatalon turvallisuutta, liiketoiminnan riskien hallintaa ja toiminnan jatkuvuuden varmistamista. Onhan Atria yksi Pohjois-Euroopan johtavista ruokataloista 1,7 miljardin euron liikevaihdolla ja huoltovarmuuskriittinen toimija Suomessa.

“Kyberturvassa pitää pystyä reagoinnin sijaan ennakoimaan, ja ennakoinnin parantamiseksi lähdimme kehittämään yhteistyötä Elisa Kyberturvakeskuksen kanssa puolitoista vuotta sitten. Elisan kyberturvatiimi on erinomainen kumppani kirittämään meitä kehittämään kyberturvaamme entistäkin paremmaksi ja ennakoivammaksi”, Mäntykivi sanoo.

Elisa Kyberturvakeskuksen asiantuntijatiimi huolehtii Atrian IT-ympäristön kyberpoikkeamien nopeasta havainnoinnista ja ratkaisemisesta ympärivuorokautisesti sekä tuottaa selkeän tilannekuvan kyberuhkien tilasta.

“Yhteistyö Elisan kanssa on parantanut meidän kyberturvallisuuden tilannekuvaa merkittävästi. Elisan kyberturvan ammattilaisten tekemisestä paistaa ammattilaisuuden lisäksi myös innostuneisuus – he ovat kiinnostuneet oman tekemisen kehittämisestä”, Mäntykivi kertoo.

Elisan asiantuntijat ovat integroituneet osaksi Atrian omaa kyberturvallisuuden tiimiä

“Elisa Kyberturvakeskus ei ole jäänyt irralliseksi toiminnaksi, vaan on integroitunut tehokkaasti sisäisiin toimintoihimme. Kehitämme jatkuvasti yhteistyössä turvallisuutta entistäkin paremmaksi. Kuukausi ja kvartaalipalavereissa saamme uusia näkemyksiä ja ideoita, jotka laajentavat ajatteluamme ja parantavat riskienhallintaamme”, kertoo Jukka Meriheinä, Atrian ICT Infrastructure Services Senior Manager.

“Lyhyesti sanottuna yhteistyö Elisan kanssa on ollut erinomaista”, Atrian ICT Technical Manager Antti Lahti tiivistää ja jatkaa: “Nyt saamme nukkua yömme vähän paremmin, kun erinomainen taustatiimi on auttamassa tarpeen tullen.”

“Kyberturvakeskuksen palvelu on erinomaisesti roolitettu käyttöönotosta lähtien. Kaikki toimii niin kuin myyntipuheissa luvattiin, mikä ei ole itsestäänselvyys IT-alalla. Elisan kyberturvan asiantuntijat ja tiimin avainhenkilöt ovat hyvin solahtaneet toimintaamme ymmärtäen Atrian liiketoiminnan ja turvallisuuden erityispiirteitä”, Lahti sanoo.

Osaavien ihmisten ja toimivien prosessien lisäksi teknologialla on tärkeä rooli kyberpoikkeamien havainnoinnissa ja ratkaisemisessa.

“Elisan kyberturvakeskuksen osaaminen ja kyvykkyys ovat osuneet hyvin yhteen jo aiemmin tekemiemme teknologiavalintojen kanssa. Lisäksi he ovat ymmärtäneet hyvin tarpeitamme ja ehdottaneet relevantteja uusia kyberturvan teknologioita”, Lahti sanoo.

Laaja kyberturvallisuusharjoitus konkretisoi yhteistyön Elisan kanssa

Atriassa kyberturva ei ole vain IT:n asia, vaan koko organisaation asia.

“Kyberturvan osaamisen ja ymmärryksen kasvattaminen on tärkeä osa turvallisuusstrategiaa. Siinä olemme kouluttaneet henkilöstöä ja tuoneet kyberturvaan liittyviä asioita ymmärrettävästi esille käyttäjän oman toiminnan kautta”, Mäntykivi kertoo.

Kyberturva onkin osa yritysturvallisuutta, ja siitä viestitään samalla tavalla.

“Kyberturvasta viestimisen malli on kopioitu työturvallisuuden viestimisestä: Pysähdy, ajattele, toimi vasta sitten”, Mäntykivi sanoo.

Kun Suomessa pidettiin keväällä 2023 ensimmäinen elintarvikealan yhteinen kyberturvallisuusharjoitus, Atrialta harjoitukseen osallistui laaja joukko ihmisiä eri liiketoiminnoista. Harjoituksessa elintarvikeketjun toimijat, kyberturvan palveluntarjoajat ja viranomaiset yhdessä testasivat, miten monimutkaisiin ja laajoihin kyberhyökkäyksiin vastataan ja miten niiltä puolustaudutaan.

“Harjoitus opetti paljon ja selvensi millainen rooli kullakin atrialaisella on kyberhyökkäykseen puolustautumisessa. Harjoituksessa konkretisoitui myös paperille piirretyt skenaariot ja yhteistyö Elisa Kyberturvakeskuksen kanssa”, Meriheinä sanoo.

Meriheinä pitää erityisen hyvänä sitä, miten harjoituksessa pyrittiin luomaan kaikkien toimijoiden erilaisten tietojen pohjalta yhteistä tilannekuvaa kyberhyökkäyksestä.

“Yhteinen tilannekuva parantaa kaikkien kykyä puolustautua kyberhyökkäyksessä. Yhteistyön tärkeys tuli hyvin esiin. Tässä on vielä tekemistä, mutta yhteinen harjoittelu vie meitä ehdottomasti oikeaan suuntaan”, Meriheinä kertoo.

Kotimaisuus tuo kyberturvaan stabiiliutta ja dynaamisuutta

“Kun valitsemme Elisan kyberturvakumppaniksi vuonna 2022, Elisa pystyi vakuuttamaan meidät osaamisella, kyvykkyydellä ja asiakasreferensseillä”, Meriheinä perustelee.

Lisäksi kotimaisuus oli yksi vaikuttava tekijä Atrialle kyberturvakumppanin valinnassa.

“Kotimaisuus tuo kyberturvaan synergiaa. On hyvä nähdä, että kotimaisissa kyberturvaharjoituksissa on mukana Elisa meidän omana kumppaninamme. Olemme automaattisesti samojen asioiden äärellä esimerkiksi huoltovarmuuteen liittyvissä asioissa. Ovathan sekä Atria että Elisa molemmat huoltovarmuuskriittisiä toimijoita Suomessa”, Meriheinä sanoo.

Suomessa onkin vahva yrityksiin ja viranomaisiin pohjautuva kyberturvallisuuden ekosysteemi.

“Suomessa on totuttu toimimaan verkostoissa myös kyberturvassa. Alan yritykset, viranomaiset ja palveluntarjoajat istuvat sulassa sovussa saman pöydän ääressä kyberturvaa kehittämässä ja parantamassa. Se on meidän vahvuutemme pitää elintarvikeketjun huoltovarmuus kunnossa”, Mäntykivi sanoo.

Elisa Kyberturvakeskus omalta osaltaan valvoo, havainnoi ja estää ympärivuorokautisesti yhdessä Atrian IT-tiimin kanssa, että Suomen elintarvikeketju pysyy sujuvana alkutuotannosta kuluttajan ruokapöytään asti.

Elisa Kyberturvakeskuksen palveluiden avulla saat Elisalta havainnoinnin, reagoinnin ja palautumisen rakennuspalaset kokonaisratkaisuna. Tämän lisäksi Elisa tarjoaa kyberturvallisuuteen liittyviä konsultointipalveluita. Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Article in English: How good collaboration helps Atria to improve cybersecurity

Lue myös

Mitä on moderni kyberuhkien hallinta?

Kyberilmasto on muuttunut – Elisalta päästä päähän -kyberturvaa

Tutkimus: Yritykset arvioivat kyberhyökkäysten lisääntyneen vuoden aikana

Näin Wärtsilä varautuu kyberuhkiin