PEF-etämittauksella käyttäjäystävällistä seurantaa

Lukuaika 2 min

Työperäisten hengitystieoireiden kartoitus ja astman diagnosointi ovat ottaneet digitaalisia edistysaskeleita yksityisten palveluntarjoajien puolella. Elisa Etämittauksen avulla hengitysoireita tutkitaan nyt entistä joustavammin ja tehokkaammin Mehiläisen työelämäpalveluissa. Asiakastyytyväisyyden lisäksi etämittaus tuo mukanaan kustannus- ja ympäristösäästöjä.

Etämittaus on tehnyt hengitysoireiden työperäisyyden selvittämisestä ja astman diagnosoinnista käyttäjäystävällisempää työterveyshuollossa. Digitaalinen PEF-etämittaus on laadukas ja käyttäjälle helppo arjen työkalu.

Laadukkaampia mittaustuloksia ja vähemmän manuaalista työtä

Yksityisistä työterveyspalveluntuottajista Mehiläinen on ensimmäisenä ottanut käyttöön Elisan PEF-etämittauksen valtakunnallisesti asiakkaidensa saataville. Hyödyt ovat korostuneet erityisesti työperäisten hengitysoireiden tutkimisessa ja astman diagnosoinnissa. Mehiläisen asiantuntijat arvioivat Elisa Etämittauksen helpottavan asiakkaiden arkea, parantavan mittaustulosten laatua ja tuovan myös kustannussäästöjä. PEF-seurattavalle ja työterveyshoitajille jää digitaalisuuden vuoksi vähemmän manuaalista työtä, jolloin virheiden mahdollisuudet vähenevät.

–PEF-etämittaus tuo helpotusta sekä asiakkaille että työterveyshoitajien työhön. Tarkastelimme ensin Työterveyslaitoksen tekemää tukimusta työpaikkaseurannasta, minkä jälkeen lähdimme kokeilemaan etämittausta Mehiläisen muutamilla työterveysasemilla. Pilotin hyvä palaute antoi uskoa laajentaa kaikkiin yksiköihin, sillä asiakkaat olivat palvelusta aidosti innostuneita, kertoo Mehiläisen kehittämispäällikkö Leena Uronen.

–PEF-työpaikkaseurannan avulla selvitetään, liittyykö keuhkoputkien supistumistaipumus työhön tai työperäisiin altisteisiin ja tällöin mittauksia tehdään kahden tunnin välein asiakkaan hereillä oloaikana. Digitaalisen työkalun avulla tiedot saadaan helposti siirtymään potilastietojärjestelmään, eikä työterveyshoitajien tarvitse kirjata mittaustuloksia käsin erilliseen ohjelmaan, Leena kuvailee. PEF-työpaikkaseurannassa mittausten laatu on parantunut etämittauksen myötä huomattavasti.

–Työterveyshoitaja voi seurata ammattilaisen käyttöliittymän kautta reaaliaikaisesti PEF-seurannan edistymistä, tuloksia sekä laatua. PEF-etämittauksen avulla saadaan siis tietoa miten ja millä aikavälillä asiakas on seurantaa ja mittauksia tehnyt. Toisin sanoen, jos mittauksia ei tehdä oikein, pystytään tähän puuttumaan. Asiakasta voidaan ohjata ja motivoida koko neljän viikon mittausjakson ajan. Aiemmin mittaustuloksiin pystyttiin vaikuttamaan ensimmäisen viikon kontrollikäynnin yhteydessä tai jakson päättymisen jälkeen, jolloin korjaavia liikkeitä on jo liian myöhäistä tehdä, jatkaa Mehiläisen työterveyshoitaja Pauliina Nurmi.

PEF-etämittauksen avulla Mehiläinen saavuttaa myös ympäristösäästöjä vähenevän muovijätteen ja asiakkaiden pienempien ajokilometrien muodossa. Digitaalinen etämittaus on yksityisille palveluntarjoajille myös erinomainen asiakastyytyväisyyden lisääjä.

Digitaalinen PEF-etämittaus miellyttää potilaita

Monet asiakkaat ovat jo nykypäivänä tottuneet käyttämään digitaalisia palveluita ja osaavat odottaa digitaalisia vaihtoehtoja. Siksi hengitystieoireiden työperäisyyden selvittämisessä ja astman diagnosoinnissa on luonnollista hyödyntää etämittausta. Etämittaus tapahtuu asiakkaan omaan puhelimeen Bluetooth-yhteyden avulla yhdistettävällä PEF-mittarilla, joka puhalluksen jälkeen välittää Elisa Etämittaus -sovelluksen avulla mittaustiedot suoraan työterveyshoitajan käyttöliittymään.

–Digitaalisen hoitomuodon suosio on yllättänyt myös Mehiläisen ammattilaiset. Kun asiakkaille kerrotaan eri tutkimusvaihtoehdoista, valitsevat he mieluiten etämittauksen. PEF-seuranta omassa kännykässä koetaan helpoksi ja käyttäjäystävälliseksi. Mittaaminen onnistuu siinä missä muutkin arkirutiinit, kertoo Pauliina.

–Suomessa yhä useampi suosii digitaalista hoitoratkaisua, ja näiden käyttäjät suosittelevat palvelua myös muille. Elisa Etämittauksen osalta positiivista palautetta on tullut sekä terveydenhuollon ammattilaisilta että heidän asiakkailtaan. PEF-etämittauksesta koituu myös yhteiskunnanlaajuisia hyötyjä, kun hengitystieoireet saadaan diagnosoitua ja niiden hoitoa seurattua entistä tehokkaammin. Näin entistä useampi henkilö pysyy työkykyisenä, toteaa Elisan Terveydenhuollon ratkaisuista vastaava johtaja Joel Karjalainen.

Niin Elisalle kuin Mehiläisellekin on tärkeää nähdä Suomi edelläkävijämaana digitaalisten tutkimusmuotojen hyödyntämisessä ja työkyvyn edistämisessä. Mehiläisen tähtäimessä on olla edistyksellisin digitaalisten terveyspalveluiden kehittäjä, ja Elisa Etämittaus on puolestaan hengitystieoireiden selvittämiseen ja diagnosointiin luotettava kumppani.