Turvaa ja vakautta globaalille verkolle

Lukuaika 2 min

Asiantuntemus, sitoutuminen ja kyky ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa ratkaisivat, kun Kemira valitsi kumppaninsa rakentamaan globaalia verkkoaan.

Kuva: Kemira Oyj

Kemira on globaalisti toimiva kemiantuotteiden kehitykseen ja myyntiin keskittynyt yhtiö. Sen kilpailuetu perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua tukeviin tuotteisiin ja räätälöityihin palveluihin.

Kemiran palveluksessa on noin 5 000 henkilöä 40 maassa, joten yhtiö on riippuvainen luotettavasta IT-infrastruktuurista. Yhtiön vuotuinen liikevaihto on yli 2,7 miljardia euroa. Luotettava ja turvallinen verkko on liiketoiminnalle ratkaisevan tärkeä. Jokainen verkon minuutin mittainen käyttökatkos jossakin päin maailmaa tulee kalliiksi niin liiketoiminnalle kuin maineelle.

Kemira ja Elisa Santa Monica aloittivat yhteistyön vuonna 2011. Kemira etsi tuolloin ketterää, asiakaslähtöistä ja verkkoihin keskittynyttä kumppania, jotta myös yhtiön oman IT-tiimin osaamista voitaisiin hyödyntää joustavasti.

Elisa on vuosien mittaan osoittanut, että sillä on tarvittava osaaminen Kemiran tarpeita vastaavan verkon rakentamiseen, kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Inhimillinen tekijä

Kemira tarkisti ennen yhteistyön aloittamista, että Elisa pystyy täyttämään kaikki yhtiön vaatimukset. Kemira halusi varmistaa, että uusi palveluntarjoaja pystyy huolehtimaan globaalin yhtiön verkonhallinnasta ja verkkoturvallisuudesta ongelmitta. Lisäksi Kemira halusi varmistua Elisa Santa Monican palvelujen kaikinpuolisesta laadukkuudesta, myös dokumentaation osalta.

”Neuvottelut kestivät jonkin aikaa, mutta meistä tuntui, että meihin suhtauduttiin asianmukaisen vakavasti. Elisa Santa Monican johtotiimin vahva sitoutuminen oli yksi vakuuttavista tekijöistä, samoin aktiivinen osallistuminen lopullisiin neuvotteluihin”, Kemiran IT-palveluista ja -infrastruktuurista vastaava johtaja Rob Wesselius kertoo.

Kemiran puolelta asian ratkaisi kriittinen inhimillinen tekijä. Kaikki verkkoon liittyvät toiminnot, kuten suunnittelu, toteutus, päivittäinen käyttö ja optimointi, tapahtuvat Kemiran oman kehitystiimin ja Elisan asiantuntijoiden yhteistyönä.

”Elisa Santa Monica osoitti alusta lähtien ymmärtävänsä verkkomme, tarpeemme ja toimintamme”, Kemiran IT-infrastruktuurin kehityspäällikkö Hannu Strang sanoo.

Hiljaisuus on hyvä uutinen

Yritykset pitävät verkkojensa sataprosenttista käytettävyyttä usein itsestään selvyytenä, eivätkä huomioi mahdollisten käyttökatkojen vaikutuksia tuottavuuteen.

”Toimiva verkko on kuin sähkö. Sitä ei edes huomaa, ennen kuin se katkeaa”, Rob Wesselius korostaa.

”Jatkuvan kehitystyön ansiosta Kemiran verkko paranee jatkuvasti, ja Elisa Santa Monica on noudattanut palvelutasosopimusta aukottomasti. Sopimuksen uusiminen Elisa Santa Monican kanssa oli helppo päätös”, Rob Wesselius sanoo.

Vakaa perusta liiketoiminnan kasvulle

Elisa Santa Monica on Wesseliuksen mukaan verrattain pieni, mutta sitoutunut yritys, joka pystyy vastaamaan Kemiran tarpeisiin.

”Isoihin toimijoihin liittyy usein byrokratiaa ja isoja käyttökustannuksia, joilta välttyminen on vain yksi Elisa Santa Monican kanssa tehdyn yhteistyön hyödyistä. On hyvä nähdä, että Elisa Santa Monica jatkaa työtään. Nyt yritys pystyy tarjoamaan laajamittaisempia palveluja Elisa Oyj:n osana”, Rob Wesselius toteaa.

Rob Wesselius kuvailee Elisa Santa Monicaa kustannustehokkaaksi ja joustavaksi operaattoriksi. Lähes 10 vuoden yhteistyö yrityksen kanssa on tarjonnut tapoja yhtenäistää standardeja ja menettelyjä kaikilla alueilla. Lisääntyvän standardisoinnin ja automatisoinnin myötä voidaan panostaa uusien liiketoimintahyötyjen kehittämiseen IT:n kautta.

”Luotettava ja turvallinen verkko on liiketoiminnalle ratkaisevan tärkeä”, Rob Wesselius sanoo.

Verkkoa valvotaan aina ja kaikkialla

Toimintaa ylläpidetään verkon käyttökeskuksesta (Network Operations Centre, NOC) käsin. Se tarjoaa asiakkaalle keskitetyn yhteyspisteen, etätuen, jatkuvan valvonnan ja etävianmäärityksen. Valvontajärjestelmän kautta asiakas saa myös reaaliaikaisen näkymän koko verkkoon.

Älykkäiden värikoodattujen hälytysten ansiosta asiakkaan IT-henkilöstö voi jäljittää mahdollisen hälytyksen suoraan lähteeseen saman tien. Näin ongelmasta voidaan viestiä tehokkaasti, ja Elisa Santa Monica voi ratkaista sen nopeasti.

Helppo pääsy ongelman sijaintitietoihin säästää aikaa: kun asiakkaan henkilöstö tietää, että ongelmaa selvitetään ja ratkaisemiselle on ilmoitettu arvioitu aika, se voi hallita omaa ajankäyttöään tuottavasti myös mahdollisten käyttökatkojen aikana.

Tutustu NOC-verkonhallintapalveluun

Artikkeli englanniksi: Security and stability for a global network