5G nivoo yhteen seuraavaa teollista vallankumousta

Lukuaika 2 min

SuomiAreenan raati uskoo, että 5G, IoT, tekoäly ja verkkoon hajautettu pilvilaskenta nivovat yhteen neljännen teollisen vallankumouksen.

Elisan SuomiAreena Goes Helsinki 5G -paneeli pohti, mitkä asiat tekevät 5G:stä merkityksellisen.

Keskustelupaneelissa lokakuisen Helsingin Kampissa olivat mukana Elisan toimitusjohtaja Veli-Matti Mattilan lisäksi Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, tutkimusjohtaja Lauri Oksanen Nokia Bell Labsista, HUS:in kirurgi Nina Lindfors sekä Alma Median CDO Santtu Elsinen. Paneelia veti MTV:n uutisankkuri Kirsi Alm-Siira.

5G tuo digitalisaation paljon uusia mahdollisuuksia, Elisan toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila tiivistää.

Elisan SuomiAreena Goes Helsinki 5G -paneeli

Nokia Bell Labsin Lauri Oksasen mukaan meneillään on neljäs teollinen vallankumous, mutta se ei tapahdu yhden teknologian ansiosta. Yhdessä 5G:n käyttöönoton kanssa etenee kaksi muuta järistystä: verkkoon hajautettua pilvilaskentaa hyödynnetään yhä laajemmin ja sitä tukee tekoälyn esiinmarssi.

5G liittää nämä ilmiöt yhteen. ”Nämä kaikki yhdessä ovat neljäs teollinen vallankumous”, Oksanen teroittaa.

Vuorovaikutteiset liikennevalot ja nollaviiveohjaus

Tiedonsiirron nopeus on mobiiliverkoissa miljoonakertaistunut 30 vuodessa. Missään muualla teollisessa maailmassa ei ole koskaan pystytty saman mittakaavan kehitykseen. Mutta pelkkä nopeus ei ole ei ole oleellista, vaan se mihin sovelluksiin sitä hyödynnetään.

Paneelin keskustelijoiden mukaan 5G:n äärellä puhutaan liikaa pelkästä tiedonsiirron nopeudesta. 5G on ensisijassa yrityksille taattua kapasiteettia ja viiveetöntä palvelua. Se on myös koneiden välistä teknologia.

Uudesta 5G mobiiliverkosta tuleekin todellinen läpimurto, kun sitä hyödyntää jokin kehittynyt tekoälyä ja koneoppimista käyttävä pilvisovellus.

IoT:n monille sovelluksille – muun muassa terveydenhuollolle – tietoliikenteen kaksisuuntainen viiveettömyys on yhdensuuntaista nopeutta paljon tärkeämpi asia. Etäkirurgia ja miehittämättömän lentolaitteen hallinta vaativat käytännössä nollaviiveohjausta.

Jokaiselle läheinen esimerkki IoT:n uudesta roolista arjessa voivat olla kaikkien moittimat aina liian hitaat liikennevalot. Lauri Oksasen mukaan autoissamme voisi olla IoT-sensorit, joiden avulla autot “keskustelevat” keskenään ja liikennevalojen kanssa. Koneoppiva tekoäly säätää liikennevalot sujuvimman mahdollisen liikenteen luomiseksi.

Oksasen mukaan myös yhteydet laitteesta verkkoon päin tehostuvat. Esimerkiksi tv-lähetysyhteyksiä voidaan rakentaa ilman kaapelivetoa langattomassa 5G-verkossa, mikä on nykyistä nopeampaa ja halvempaa.

Kuluttajan päätelaitteen käyttöliittymä on muistuttava nykyistämme, mutta siihen voivat liittyä kameralla varustetut silmälasit ja kenties tuntoaistin kautta tapahtuva viestintä sekä ääniohjaus. Nämä kaikki luovat uusia mahdollisuuksia yrityksille.

Ekosysteemit työskentelevät integraation eteen

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila teroittaa, että joissakin sovellusympäristöissä on helpompi saada aikaan asioita kuin toisissa. Kysymys ei ole vain tietoliikenteestä vaan integraatiosta.

”Esimerkiksi kodit sisältävät paljon erilaisia toimilaitteita. Niiden tuominen verkkoon on paljon mutkikkaampaa kuin kodin viihdeverkon virittäminen huippuunsa. Eri ekosysteemeissä tehdään lujasti töitä näiden asioiden ratkaisemiseksi.”

Jan Vapaavuori ja Veli-Matti Mattila

Tekoälyn esiinmarssiin liittyvä puheohjaus yleistyy pian, jopa hankalalla suomen kielellä. Palveluiden käyttökokemus paranee suurten asiakasmäärien ollessa samalla alueella.

”Laitteita voi olla jopa tuhatkertainen määrä pienellä alueella nykyiseen verrattuna ilman, että kukaan huomaa palvelun laadun huonontuvan”, näkee Alma-Media Santtu Elsinen.

Santtu Elsinen

Suomalaiset edelläkävijäyritykset ovat jo hyvin innostuneita 5G:stä

Jan Vapaavuoren mielessä 5G on yhteiskunnan perusinfraa, kuten tiet ja rautatiet. ”Se on myös elinkeinopoliittinen kilpailutekijä ja heijastuu kaikkeen. Mitä paremmin toimivat verkot, sen voimakkaampi positiivinen vaikutus sillä on kaikkeen tekemiseen ja elämään. Seuraukset näkyvät arjessa ja elinkeinojen kilpailukyvyssä.”

Vapaavuoren Helsinki haluaa olla maailmanluokan edelläkävijä. ”Heikossa infrassa se ei ole edes mahdollista”, Vapaavuori muistuttaa.

Jan Vapaavuori

“Yhteistyön avulla, jota me Elisalla teemme Helsingin kaupungin ja Nokian kanssa, haluamme mahdollistaa 5G:n uudet käyttömahdollisuudet suomalaisille mahdollisimman aikaisessa vaiheessa”, Veli-Matti Mattila sanoo.

“Haluamme että mobiili perusinfra on Suomessa maailman parasta jatkossakin. Edelläkävijyys tuo kilpailukykyä suomalaisille yritykselle”, Mattila sanoo.

“Suomalaiset edelläkävijäyritykset ovat jo hyvin innostuneita. Meillä on yli 50 yritystä, joiden kanssa jo teemme erilaisia kokeiluja”, Mattila sanoo. 5G onkin jo valmis haastavillekin liiketoiminnallisille piloteille. “Olemme avoimia että kaikki yritykset ja kumppanit tulevat mukaan.”

Lue myös

SuomiAreenan raati uskoo 5G:n mullistavan palveluiden käytettävyyden

Mitä 5G tekee optiselle-alalle?

Mitä 5G tekee media-alalle?

5G-teknologiat luovat yrityksille kilpailuetua