Kymsote panostaa master dataan

Lukuaika 2 min

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (Kymsote) liiketoimintakriittisen perustiedon hallintaan on kuluneen vuoden aikana otettu vaiheittain käyttöön Elisan CodeServer-ratkaisu.

Sama ratkaisu on käytössä useissa sairaanhoitopiireissä ja sote-toimialan yrityksissä ja organisaatioissa sekä Suomessa että Ruotsissa.

Yhdenvertaisia, helposti saavutettavia sote-palveluja

Kymsote tarjoaa Kymenlaakson asukkaille yhdenvertaisia ja helposti saavutettavia sote-palveluja. Toiminnassa tavoitellaan parasta asiakaskokemusta ja panostetaan ennaltaehkäiseviin, laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin palveluihin.

CodeServerin käytöllä on vaikutusta Kymsoten asiakaskokemukseen, koska ratkaisun avulla voi hallita vaivattomasti kaikkea sitä ydintietoa, mitä käytetään useissa prosesseissa ja useissa eri järjestelmissä ja jonka ylläpito ja hallinta on tyypillisesti pirstoutunut järjestelmä- ja toimintokohtaisesti. Tällaista tietoa ovat esimerkiksi asiakas-, organisaatio-, tuote- ja palvelutiedot sekä monet erilaiset koodistot.

Esimerkiksi organisaatiotietoja käytetään potilaan palveluprosessissa: hoidossa, laskutuksessa, henkilöstöhallinnossa, materiaalihallinnossa ja raportoinnissa, joiden lisäksi niitä pitää myös ilmoittaa lakisääteisiin kansallisiin palveluihin kuten Kantaan ja suomi.fi:hin. Jos tiedot ovat väärin, vanhentuneita tai eri järjestelmissä on eri versiot, tiedon hallinnasta tulee vaikeaa ja sekavaa.

Tiedon pirstoutumisesta ja hajautumisesta aiheutuu lukuisia laadullisia ongelmia, manuaalisen työn määrän ja inhimillisten erehdysten määrän kasvua. Tämä kaikki johtaa tehottomiin asiakasprosesseihin ja päätöksenteon tueksi voi olla haastavaa saada oikeaa informaatiota.

Elisan CodeServer-ratkaisu mahdollistaa tiedon ylläpitämisen yhdessä paikassa

Elisan ratkaisulla tietoa ylläpidetään yhdessä paikassa, eliminoidaan turha data ja viedään tieto automaattisesti sitä käyttäviin järjestelmiin kattavalla rajapinta- ja julkaisuvalikoimalla. Kustannustehokkuus kasvaa, kun moninkertaisesta tiedon ylläpitämisestä päästään eroon. Näin tiedosta tulee myös entistä laadukkaampaa.

Kymsoten CodeServer-työryhmä
CodeServer-käyttöönottoprojektin ydintyöryhmä Kymsotesta. Vasemmalta lukien Kenneth Ståhls, Carita Vanhala, Riitta Johannala-Kemppainen, Olavi Pohjatalo ja Ismo Nokso.

”Halusimme säästää henkilöresursseja ja kustannuksia sekä tehostaa toimintaa lisäämällä automaattista tiedonsiirtoa eri järjestelmien välillä. CodeServerin avulla tämä onnistui”, kertoo Kymsoten projektipäällikkö Carita Vanhala.

Koko hanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Elisan ja 2M-IT:n kanssa. Elisa vastasi CodeServer-ratkaisuun liittyvästä teknisestä asiantuntijatyöstä, sisällön ja integraation suunnittelusta yhdessä Kymsoten ja järjestelmätoimittajien kanssa, Kymsoten henkilöstön kouluttamisesta ja tukipalvelusta ja hallintamalliin sekä ylläpitoon liittyvistä konsultointi- ja suunnittelutöistä.

”Olen todella tyytyväinen yhteistyöhömme Elisan ja 2M-IT:n kanssa. Olemme saaneet apua aina tarvittaessa ja asioita on edistetty järkevästi Kymsoten kannalta”, Carita Vanhala kertoo.


 

Onko sinun yrityksesi master datan hallinnointi kustannustehokasta? Tutustu, miten me Elisalla voimme auttaa sinua master datan hallinnoinnissa.

Tuomme digitalisaatiolla helppoutta ja vaikuttavuutta sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisuihin.

 


Lue myös

Lapissa otettiin data haltuun Elisa CodeServerin avulla

Tulevaisuudessa meitä hoidetaan yksilöinä

Ykkösprioriteettina potilasturvallisuus

Digiratkaisuilla hyötyä sairaalaympäristöön: esimerkit hoitaja-avusta ja tilannekuvanäytöstä