Digiratkaisuilla hyötyä sairaalaympäristöön: esimerkit hoitaja-avusta ja tilannekuvanäytöstä

Lukuaika 2 min

Sairaalan hektisessä toimintaympäristössä on tärkeää, että terveydenhuollon ammattilaisilla on työkalut hoitotyön priorisointiin.

Useissa sairaaloissa hoitajilla on hyvin ohuesti etukäteistietoa potilaan avun tarpeesta ja kokonaiskuvan rakentaminen osastolla voi olla vaikeaa. Esittelemme tässä blogissa kaksi Elisan ja terveydenhuollon ammattilaisten rakentamaa ratkaisua, jotka auttavat arjessa. Ne parantavat potilasturvallisuutta, sekä sujuvoittavat työtä ja sen suunnittelua.

Hoitaja-apu auttaa arvioimaan avun tarvetta

Elisan Hoitaja-apu on uusi kanava potilaiden ja hoitohenkilöstön väliseen viestintään. Potilas voi pyytää hoitajalta tabletin avulla esimerkiksi juotavaa tai kivunlievitystä. Tarvittaessa samaan alustaan voi avata videoyhteyden, joka helpottaa erityisesti eristyshuoneessa olevien potilaiden hoivaa.

Hoitaja-apu tuo merkittävää helpotusta hoitotyön suunnitteluun ja parantaa sen laatua. Seuraavaksi avaamme kolme tärkeintä hyötyä, jotka hoitaja-apu tuo sairaala-arkeen.

1. Etukäteistieto on avain priorisointiin ja suunnitteluun

Nykyisin sairaaloissa on käytössä hoitajakutsu. Potilas painaa hälytyspainiketta, joka kertoo hoitohenkilöstölle avun tarpeesta. Nykyisen hoitajakutsun haasteena on se, että kaikki kutsut on käsiteltävä samanarvoisina. Hoitaja ei voi etukäteen tietää, onko potilaalla hengenhätä vai tarvitseeko hän esimerkiksi lisää juotavaa.

Hoitaja-apu tarjoaa tärkeää etukäteistietoa ammattilaisille, jotta he voivat tehdä työnsä paremmin ja priorisoida sitä.

2. Potilasturvallisuus ja -tyytyväisyys kasvavat

Priorisointi parantaa potilasturvallisuutta. Kiireellisessä tilanteessa apua löytyy varmemmin ja nopeammin, kun ammattilaisilla on mahdollisuus tehdä parempia päätöksiä kutsujen priorisoinnin suhteen.

Chat-ominaisuus parantaa myös potilastyytyväisyyttä. Potilas tietää, että hänen pyyntönsä on kuultu, vaikka hoitaja ei heti ehtisikään paikalle. Viesti lähtee potilaan tabletista ja hoitaja näkee sen mobiililaitteessaan tai työpisteessään. Potilas voi seurata kutsun etenemistä värikoodeilla tabletistaan.

Lisäksi hoitaja-apu madaltaa avunpyynnön kynnystä. Osa potilaista saattaa jännittää perinteistä hoitajakutsua ei-kiireellisissä kysymyksissä, kun tietävät sen aiheuttavan hälytyksen.

3. Resurssit tulevat tehokkaampaan käyttöön

Hoitaja-apu sujuvoittaa hoitotyötä. Aikaisemmin hoitajakutsun syy mentiin erikseen selvittämään, joten hoitaja saattoi kävellä ensin huoneeseen, sitten takaisin lääkekaapille ja taas uudestaan potilaan luo. Jos hoitaja tietää jo ennakkoon, että potilas kaipaa kivunlievitystä, hän voi hakea särkylääkkeen jo matkalla potilaan luokse. Siitä on hyötyä erityisesti suurissa sairaaloissa, joissa välimatkat ovat pitkiä.

Ajansäästön lisäksi hoitaja-apu tuo suoria kustannussäästöjä. Eristyshuoneessa olevien potilaiden kanssa tarkentavat kysymykset tai avun tarve voidaan tiedustella myös videoyhteydellä, joka säästää suojavaatekerran.

Akuutin toiminnan tilannekuva yhdellä vilkaisulla

Monissa sairaaloissa mm. hoitajakutsu-, läsnäolo- ja päällekarkausilmoitukset esitetään pienellä mustavalkoisella käytävänäytöllä. Kiireisessä arjessa tilannekuvan rakentaminen on vaikeaa. Kaikki ilmoitukset on esitetty mustavalkoisena ja samanmuotoisena.

Elisa on tehnyt oman toteutuksen osaston tilannekuvanäytöstä tiiviissä yhteistyössä sairaaloiden ja hoitohenkilökunnan kanssa. Tavoitteena oli rakentaa selkeä tapa esittää akuutin toiminnan tilannekuva. Ensimmäisten kokemusten pohjalta näyttö on auttanut arkea.

1. Selkeä ja luettava ratkaisu helpottaa arkea hektisessä ympäristössä

Sairaaloissa tulee kymmeniätuhansia ilmoituksia ja kutsuja kuukausittain. Toimintaympäristö on todella hektinen. Potilasturvallisuuden kannalta nopea tilannekuvan muodostaminen on tärkeää. Iso ja selkeä näyttö helpottaa luettavuutta.

2. Värikoodaus parantaa silmäiltävyyttä

Värikoodit helpottavat lukemista ja ohjaa katseen tärkeimpään tietoon. Värit voidaan valita sairaalakohtaisesti, esim.

  • sinisellä taustavärillä kerrotaan hoitajien läsnäolo kerroksen tai osaston huoneissa,
  • keltaisella taustavärillä esitetään kerroksen tai osaston hoitajakutsut,
  • punaisella taustavärillä ilmoitetaan päällekarkaukset koko sairaalan laajuisesti ja niistä lähetetään automaattinen hälytys myös vartijoille.

 

3. Tilannekuvanäyttö esittää toiminnan kannalta kriittisimmän tiedon kootusti

Ratkaisu on skaalautuva ja esitettävät tiedot voidaan määritellä yksiköittäin. Räätälöinnillä varmistetaan, että näytöllä on toiminnan kannalta kriittisimmät ja hoitohenkilöstön työtä eniten hyödyttävät tiedot.

Kysy lisää Elisan digitaalisista ratkaisuista sairaalaympäristöihin

Tiesitkö, että meillä Elisalla on yli 20 vuoden kokemus terveydenhuollon digiratkaisuista? Teemme jatkuvasti tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, jonka vuoksi tunnemme toimintaympäristön hyvin. Asiantuntijamme auttavat sinua tunnistamaan parhaiten auttavat digitalisaation mahdollisuudet.

Tutustu Elisan sote-alan ratkaisuihin ja ota yhteyttä

Lue myös

Sairaalan oma privaattiverkko tuo turvaa ja mahdollistaa uudet palvelut

Paikantava seuranta parantaa sairaalan käsihygieniaa

Kymsote panostaa master dataan

Elisa tarjoaa ratkaisuja hyvinvointialueiden haasteisiin