Moderni etähallinta tuo säästöä, nopeutta ja automatisointia it-tukeen

Lukuaika 2 min

Moderni etähallinta nopeuttaa ja helpottaa niin yrityksen työntekijöiden kuin yrityksen it-asiantuntijoiden arkea. Lisäksi se säästää kustannuksia.

Mitä kaikkea moderni etähallinta ja it-tuki, englanniksi remote monitoring and management eli RMM, on tänä päivänä? Tätä meiltä kysytään paljon, sillä tällä alueella kehitys on ollut erittäin nopeaa muutaman viime vuoden aikana. Mitä esimerkiksi tapahtuu, kun uusi toimisto-ohjelmisto täytyy asentaa yritysten työntekijöiden työasemiin?

Työntekijän työpäivä ei enää keskeydy

Perinteisessä it-tuessa it-asiantuntija joko tulee työpisteelle asentamaan uuden ohjelmiston tai ottaa etähallinnan avulla työntekijän työaseman haltuunsa työntekijän annettua hänelle luvan tähän. Molemmissa tavoissa työntekijän työpäivä keskeytyy asennuksen ajaksi. Useimmiten työntekijän on jäätävä paikalle, sillä käyttäjältä tarvitaan toimenpiteitä ohjelmistojen asennuksen aikana.

Modernissa etähallinnassa käyttäjän työ ei keskeydy, sillä ohjelmistot voidaan asentaa taustalla työntekijän jatkaessa työskentelyä omalla koneellaan. Työntekijä lopulta huomaa, että uudet toimisto-ohjelman kuvakkeet ovat ilmestyneet työpöydälle ja uudet ohjelmistot ovat valmiita käyttöön.

Modernissa etähallinnassa siis riittää, että työasemassa on virrat päällä ja kone on yhteydessä yrityksen tietoverkkoon. Käyttäjän läsnäoloa ei tarvita, sillä it-tuki voi tehdä kaikki tarvittavat päivitykset ja järjestelmän korjaukset taustalla käyttäjän jatkaessa työntekoa koneella tai ollessa palaverissa tai lounaalla.

Päivitysten automatisointi varmistaa tietoturvan

Moderni etähallinta automatisoi yrityksen työasemien ja palvelinten ohjelmistojen päivitykset. Kun perinteisessä it-tuen mallissa työasemat ja palvelimet päivitetään yksi kerrallaan manuaalisesti ja yleensä selvästi harvemmin kuin kerran kuukaudessa, niin modernissa etätuessa tämä kaikki tapahtuu automatisoidusti vähintään kerran kuukaudessa.

Jatkuvien ja säännöllisten päivitysten tarve on lisääntynyt kyberuhkien kasvun seurauksena. Kuukausittain ohjelmistoista löytyy uusia tietoturvahaavoittuvuuksia, jotka suljetaan tietoturvapäivitysten avulla. Tietoturvan merkitys kasvaa entisestään, kun EU:n tietosuoja-asetus astuu voimaan toukokuussa 2018. Yrityksen tietosuojasta huolehtimisen yksi osa on pitää kaikkien työasemien ja palvelinten ohjelmistot ajan tasalla ja viimeisimmät tietoturvapäivitykset asennettuina.

Ilman päivitysten automatisointia it-tuki joutuu nykyaikana käyttämään kohtuuttoman paljon työaikaa ja resursseja yrityksen it-ympäristön tietoturvallisena pitämiseen.

Esiasennuspalvelu säästää laitteiden käyttöönotossa

Modernin etähallinnan kanssa yhteen sovitettu esiasennus uusiin työasemiin ja palvelimiin mahdollistaa automaattisesti asennetut ohjelmistot sekä määritykset ennen kuin laitteet tulevat yritykseen. Tällöin esimerkiksi uusi työasema on käyttökunnossa, kun se saapuu uuden työntekijän työpöydälle.

Automaattisesti esiasennettavat ohjelmistot määritellään yhdessä jokaisen yrityksen kanssa. Tarvittaessa osa ohjelmistoista voidaan esiasentaa myös manuaalisesti.

Tarkemmin, täsmällisemmin ja tehokkaammin

Moderni etähallinta nopeuttaa ja helpottaa niin yrityksen työntekijöiden kuin yrityksen it-asiantuntijoiden arkea. Se säästää kustannuksia niin laitteiden käyttöönotossa kuin ylläpidossa sekä vapauttaa yrityksen it-asiantuntijoita yrityksen liiketoiminnan digitalisointiin liittyvien kehityshankkeiden edistämiseen.

Modernissa etähallinnassa pystytään tekemään kaikki samat toimet, mitkä it-asiantuntija pystyy tekemään paikalla ollessaan. Enää ei ole teknisiä syitä olla tekemättä kaikkea it-tukea etänä modernin etähallinnan työkalujen avulla.

Itse asiassa modernissa etähallinnassa it-tuki pystytään hoitamaan perinteistä tapaa tarkemmin, täsmällisemmin ja tehokkaammin. Moderni etähallinta on lisäksi läpinäkyvää. Jokaisesta toimenpiteestä ja toimenpiteen tekijästä jää merkintä järjestelmään ja tarvittaessa kuukausittaiset raportit kertovat mitä kaikkea on tehty.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä myyntiimme.

Lue myös

Tampereen Markiisin IT laitettiin kerralla kuntoon ja kulut laskivat

Yritysguru pelastaa Perhejuristit linjoja pitkin

Tutustu Elisan Yritysguruun

Yrityksen verkon ja laitteiden tietoturva -ratkaisumme