Yritykset ovat ottaneet digiloikan koronapandemian aikana

Lukuaika 2 min

Suomalaiset yritykset ovat digitalisoineet ketterästi liiketoimintaansa ja siirtyneet tehokkaasti etätyön käytäntöihin koronapandemian aikana.

Elisan tutkimus Näin yritysten digitaalisuuus on edennyt koronapandemian aikana 2020” kertoo, että suomalaiset yritykset ovat digitalisoineet ketterästi omaa liiketoimintaansa.

Muutos etätyön kulttuuriin on ollut hämmästyttävän nopea, mutta myös onnistunut. Etätyön tekeminen on osoittautunut tuottavaksi. Samalla yritykset ovat panostaneet etätyön mahdollistaviin perusasioihin kuten hyviin verkkoyhteyksiin, työvälineisiin, etätyön sovelluksiin ja IT-tukeen.

Korona-aika pakotti yritykset digiloikkaan

Kevään koronapandemian aiheuttama poikkeustila on vaikeuttanut liiketoimintaa kaikilla aloilla. Joka toisen yrityksen näkymät ovat aiempaa epävarmemmat ja neljännes yrityksistä on joutunut lomauttamaan tai irtisanomaan myyntiä. Osa yrityksistä on lähtenyt vaikeuksien keskellä kehittämään toimintaansa. Kolmasosa yrityksistä on ketterästi lähtenyt kehittämään uusia digitaalisuutta hyödyntäviä palveluja. Osa yrityksistä on kiihdyttänyt tuote- ja palvelukehitystään korona-aikana ja saanut aikaan tuloksia nopeasti.

Yritykset tavoittelevat digitalisaatiolla ennen kaikkea parempaa tuottavuutta, mutta sen lisäksi myös henkilöstön tyytyväisyyden kasvua, parempaa asiakaskokemusta ja myyntiä. Yritysten toimialalla on selkeä ero digitalisaation tavoitteissa. Terveys- ja sosiaalialan organisaatiot hakevat digitalisaatiolla ensisijaisesti parempaa asiakaskokemusta, kun taas kauppa, ravintolat ja kulttuuripalvelut hakevat ensisijaisesti myyntiä.

Etätyö on osoittautunut tuottavaksi

Etätyön onnistuminen

Muutos etätyökulttuuriin on tapahtunut Suomessa hämmästyttävän nopeasti. Pienemmät 1-49 henkilöä työllistävä yritykset siirtyivät etätyömoodiin tunneissa ja isommiltakin yrityksiltä muutos kesti korkeintaan päiviä. Yrityksissä, joissa etätyö on mahdollista, noin puolet työstä tehdään etänä.

Johdon antama esimerkki ja luottamus työntekijöihin ovat tuottaneet tulosta. Lähes yhdeksän kymmenestä johtajasta arvioi, että etätyö on ollut tuottavaa. Työntekijöiden mielestä taas yritysten johto on lähtenyt täysillä mukaan muutokseen ja näyttänyt esimerkkiä siitä, miten ihmisiä voi kohdata ja kannustaa etätapaamisissa.

Etätyökulttuuri on muuttunut erityisesti isoissa yli 50 henkilön organisaatioissa. Erityisen suuri digiloikka on tehty julkisen sektorin organisaatioissa.

Jo nyt voidaan nähdä, että nopeasti lisääntyneet etätyön menetelmät ovat jäämässä uudeksi normiksi, vaikka organisaatio palaavat lähityöhön. Lähes joka toisessa organisaatiossa aiotaan jatkaa sisäisiä videopalavereita. Sisäisten etävalmennusten ja -koulutusten määrän arvioidaan nelinkertaistuvan.

Iso muutos myynnin ja asiakkuuksien hoidossa

Elisa tutkimus Digiloikka

Korona-aikana digitaalisten työkalujen käyttö myynnin ja asiakkuuksien hoidossa on yleistynyt ja muutos on tutkimuksen mukaan jäämässä pysyväksi. Yli puolet kaikista yrityksistä on korona-aikana korvannut myynti- ja asiakastapaamisia videoneuvotteluina. Neljäsosa organisaatioista aikoo jatkaa videopalavereiden käyttöä korona-ajan jälkeen. Videoneuvotteluina järjestettävien myyntipalavereiden määrän arvioidaan seitsenkertaistuvan aikaisempaan verrattuna.

Online-tapahtumat ja live-lähetykset ovat yleistyneet etenkin julkisessa hallinnossa ja asiantuntijapalveluissa. Viidennes yrityksistä on panostanut korona-aikana selvästi aiempaa enemmän webinaareihin. Terveys- ja sosiaalialan organisaatioissa on taas panostettu chat-palveluihin. Neljä prosenttia yrityksistä on pystyttänyt uuden verkkokaupan korona-aikana.

Digiloikka on lisännyt IT-tuen tarvetta

IT-tuen tarve

Digiloikka ja etätyön nopea lisääntyminen ovat lisänneet organisaatioissa IT-tuen tarvetta. Tämä korostuu erityisesti yli 50 henkilön organisaatioissa. Lisääntynyt tarve IT-tuella ja myös IT-investoinneille on ymmärrettävää, sillä verkkoyhteyksien, työvälineiden, etätyön sovellusten ja tietoturvan pitää olla kunnossa, jotta etätyö olisi tehokasta ja turvallista. Toimivan IT:n merkitys onkin korostunut poikkeustilanteessa ja se on muun muassa mahdollistanut osalla yrityksistä muita nopeamman digiloikan ja vikkelän siirtymisen etätyömoodiin.

Suuret yhtiöt ovat panostaneet korona-aikana ennen kaikkea etäyhteyksiin ja videoneuvotteluihin, julkinen sektori ja kolmannen sektorin organisaatiot myös pilvipalveluihin. Joka neljännen yritykset IT-kulut ovat kasvaneet koronapandemian aikana.

Nettiyhteyden parantaminen

Kaikista yrityksissä joka lähes joka neljäs ja yli 50 henkilön organisaatioista joka kolmas on harkinnut nettiyhteyden nopeuden nostoa. Myös nopeat yhteydet ja suuren kapasiteetin mahdollistama 5G kiinnostavat organisaatioita. Isommista yrityksistä joka kymmenes on harkinnut 5G:n käyttöönottoa ja yksinyrittäjistä peräti viidesosa.

Tutkimuksen toteutti Elisan toimeksiannosta Prior Konsultointi Oy toukokuussa 2020. Kyselyyn vastasi 919 henkilöä yhteensä 899 eri yrityksestä ja organisaatiosta Suomessa. Lisätietoja tutkimuksesta voi lukea tiedotteesta Tutkimus: pienet yritykset siirtyivät etätöihin tunneissa ja isommat yritykset päivissä koronapandemian alkaessa.