5 vinkkiä onnistuneeseen IoT-projektiin

Lukuaika 3 min

IoT on jo osa arkipäiväämme. Voimme seurata taksin saapumista puhelimella ja paikantaa kadonneen koiran GPS-pannalla. Katuvalomme syttyvät automaattisesti tiettyyn kellonaikaan ja sähkönkulutustamme voimme seurata lähes reaaliaikaisesti. Ja kun asuntomme huoneilma lämpenee liikaa, niin ilmastointi käynnistyy automaattisesti.

IoT-teknologia kehittyy ja monipuolistuu jatkuvasti. IoT-datankeruusta on tullut myös huomattavasti edullisempaa kuin teollisen internetin alkuaikoina. Moni yritys onkin nyt herännyt IoT:n mahdollisuuksiin ja uusia kokeiluja syntyy tiuhaan tahtiin eri aloilla.

IoT voi luoda todellista kilpailuetua yritykselle, kuten uudenlaista dataa tuotekehitykseen, tehokkaampia prosesseja tai paremman asiakaskokemuksen loppukäyttäjille.

Valitettavasti moni IoT-projekti myös epäonnistuu tai tuleekin odotettua kalliimmaksi. Mikä näissä kokeiluissa oikein menee pieleen ja miten yritys voi välttää sudenkuopat?

Kokosimme yhteen keskeiset 5 vinkkiä, jotka olemme oppineet yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Ota nämä asiat huomioon ennen kuin aloitat IoT-projektin ja onnistut paremmin:

1. Tiedä, miksi haluat kerätä IoT-dataa

IoT mahdollistaa hyvin tarkan tiedonkeruun eri laitteista ja esineistä. Mutta mitä yrityksesi haluaa tehdä tällä tiedolla? Tietoa ei kannata ikinä kerätä vain keräämisen ilosta, sillä maailma pursuaa jo niin paljon tietoa. Tämän vuoksi on tärkeä määritellä etukäteen, mihin aiot käyttää IoT-dataa.

Käyttökohteita voi olla monia. IoT-datalla saadaan parempi tilannekuva, mikä auttaa tiedolla johtamista ja toiminnan kehittämistä. Uudenlainen data voi tuoda myös lisäarvoa loppukäyttäjille ja parantaa asiakaskokemusta.

Esimerkiksi seuraamalla tuotteiden tilatietoja ja käyttöä nähdään, milloin laite on menossa rikki. Tällöin voidaan tarjota asiakkaille ennakoivaa huoltoa ja päivitystä ennen kuin laite ehtii hajota.

Lisäksi on hyvä muistaa kaikki muu jo olemassa oleva tieto, johon IoT-dataa voidaan yhdistää. Esimerkiksi yksittäisten tuotteiden olosuhdetietoja voi yhdistää ostotietoihin ja logistiikkaan. Jos vaikka norjanlohen kylmäketju katkeaisi, saataisiin info kaupalle jo ennen kuin se menee myyntiin.

Kun määrittelet IoT-hankkeesi tavoitteen selkeästi, pääset ohjaamaan IoT-projektiasi heti alusta lähtien oikeaan suuntaan. Tavoite kannattaa kirkastaa myös matkan varrella, jotta pysyt oikealla polulla ja vältät harhautumisen sivuteille.

2. Tunnista relevantit sidosryhmät

Jokaisella IoT-hankkeella tulisi olla yksi selkeä omistaja. Hankkeen omistaja voi olla liiketoiminnasta tai tuotekehityksen puolelta – tärkeintä on, että hän vetää lankoja yhteen ja on tilanteen päällä. Näin pallo pysyy hallussa ja projektin omistaja hyväksyy tehtävät toimenpiteet.

IoT-hankkeen sisältö ja tavoite vaikuttavat siihen, ketä tulisi olla mukana projektissa. Vaikka IoT on pitkälti teknologioita ja dataa, on tärkeä muistaa myös muut osapuolet.

Esimerkiksi kun IoT-projekti tavoittelee parempaa asiakaskokemusta tai tehokkaampaa asiakaspalvelua, tulisi ottaa mukaan asiakasrajapinnan henkilöt ja itse asiakkaat.

Haastatteluilla ja eri palvelumuotoilun menetelmillä saadaan otettua eri sidosryhmien näkemykset huomioon ja vietyä IoT-hanke konkretiaan.

Heti alusta lähtien on hyvä myös miettiä, kuka muu voi hyötyä IoT-datasta. Esimerkiksi voisiko markkinointi-ihmiset tai jälleenmyyjät olla kiinnostuneita tuotteiden käytöstä? Entä huoltoyhtiöt ja vaikka kerrostalon asukkaat?

Kun ymmärretään datan loppukäyttäjät laaja-alaisesti, osataan kerätä dataa myös oikeassa muodossa ja jalostaa sitä eri sidosryhmille.

3. Tee kustannuslaskelma – ja pilotoi!

Kun olet määritellyt IoT-hankkeesi tavoitteen, voit paremmin arvioida myös tarvittavan budjetin. Tarvittavan rahoituksen suuruus voi olla eri, kun olet avaamassa uutta markkinaa kuin jos hiot yksittäisen tuotteen prosessia.

Lisäksi on hyvä miettiä, minkä ongelman IoT-hankkeesi ratkaisee. Saatko sillä tulevaisuudessa kustannussäästöjä tai toimintaa tehokkaammaksi? Tai saatko pidettyä asiakkaasi pidempään palvelusi tilaajina?

Kun ymmärrät IoT-hankkeesi potentiaalin selkeästi, osaat myös paremmin laskea IoT-projektisi rahoituksen ja kannattavuuden.

Visiointi ja suuret tavoitteet saavat ihmiset innostumaan. Mutta uuden IoT-hankkeen edessä on suositeltavaa kuitenkin kokeilla ja pilotoida alkuun, jotta riskit saadaan pidettyä pienempinä.

Tekemällä MVP (minimum viable product) -version pääset testaamaan IoT-hankkeesi potentiaalia ja keräämään asiakaspalautetta. Usein asiakkailta, kumppaneilta ja jälleenmyyjiltä saa hyviä näkemyksiä, jotka auttavat kehittämään tuotettasi ja palveluasi eteenpäin.

Samalla voit testata myös markkinakysyntää ja onko ideasi yhtä kiinnostava kuin odotit.

4. Huomioi datan laillisuus ja tietoturva

IoT-datassa on tärkeä muistaa myös GDPR ja dataan liittyvät säädökset. Kannattaa käydä tarkkaan läpi mm. datankeruun käyttötarkoitus ja -oikeudet sekä datan säilytys. Näin varmistat hankkeen menestymisen myös juridiselta kulmalta ja vältät mahdolliset oikeuskiistat.

Yrityksen tietoturva koetaan usein hankalana asiana, jolloin se helposti sivuutetaan tai jätetään myöhemmäksi listalla. Tietoturvaa tulisi kuitenkin miettiä heti alusta lähtien ja varmistaa suojaus kaikessa tekemisessä.

Pahimmassa tapauksessa yrityksesi nimittäin päätyy uutisotsikoihin, kun IoT-ratkaisusi lähti elämään omaa elämäänsä ja lähettämään dataa vääriin paikkoihin.

Jotta vältät tietoturvauhat, kannattaa hyödyntää luotettavaa ja osaavaa kumppania. Kannattaa varmistaa, että kumppanilla on jo valmiita näyttöjä siitä, että se pystyy vastaamaan nopeasti muuttuviin tietoturvahaasteisiin.

Näin vältät tietovuodot ja kyberturvahyökkäykset – ja huolehdit yritystoimintasi jatkuvuudesta.

5. Varmista, että pääset hyödyntämään dataa helposti

IoT-teknologiat kehittyvät hurjaa vauhtia. Liiketoiminnan kannalta on kuitenkin kiinnostavampaa tarkastella kerättyä dataa ja sen hyödyntämismahdollisuuksia kuin miettiä yksittäisiä sensoreita. Tähän tarvitset kumppanin, joka auttaa sinua ottamaan datasta parhaan tehon irti ja hyödyntämään sitä osana liiketoimintaasi.

Valitse kumppani, joka osaa toimia nopeasti muuttuvassa laite- ja teknologiaympäristössä, yhdistää dataa eri tietolähteistä sekä jalostaa data haluttuun muotoon.

Kun saat datan käyttöösi haluamassasi muodossa eri IoT-sensoreista ja -mittareista, sinun ei tarvitse olla naimisissa itse datankeruuteknologian kanssa. Näin vältät toimittajalukon ja voit helpommin hyödyntää dataa muussa toiminnassa.

Tarkista siis aina, mitkä ovat teknologioiden rajapinnat ja saatko yhdistettyä dataa muihin järjestelmiin. Kun pystyt yhdistämään IoT-datan muuhun tietoon, saat paremman kokonaiskuvan ja IoT-projektisi ei jää yhdeksi irralliseksi kokeiluksi.

Muista myös jatkuva oppiminen

IoT-projektissa kannattaa muistaa jatkuva oppiminen. Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, joten kannattaa lähteä vain rohkeasti testaamaan pienillä kokeiluilla.

Esimerkiksi Elisalla toteutamme asiakkaidemme kanssa usein muutaman kuukauden alkupilotin, jossa saadaan jo hyvä ymmärrys IoT-datan potentiaalista.

Tämän pohjalta on helpompi arvioida IoT-projektin mahdollisuudet ja mitä lisäarvoa se voisi tuoda sinulle tai asiakkaillesi.

Lue myös

Treon tekee IoT:sta asiakkaalle helppoa

IoT muuttaa öljyn kuluerästä omaisuudeksi