Mika Railosalo: Älykäs verkko mukautuu muuttuviin tarpeisiin

Lukuaika 2 min

Globaalit megatrendit, kuten pilvipalvelualustat ja liiketoimintaympäristön jatkuva muutos, kirittävät yrityksiä ottamaan käyttöön älykkäitä verkkoarkkitehtuureja.

Esimerkiksi uusien palveluiden luonti on älykkäisiin verkkoihin keskeisesti kuuluvilla pilvialustoilla joustavaa ja nopeaa. Uudet palvelut ovat myös heti ja kaikkialla kaikkien yrityksen työntekijöiden saavutettavissa.

Robotiikka ja VR hyötykäyttöön

Älykkäille verkoille on ominaista, että robotiikan, tekoälyn ja koneoppisen käyttö lisääntyy niiden palveluissa. Robotiikka automatisoi prosesseja. Keinoälyn ja koneoppimisen avulla analysoidaan ja optimoidaan verkkojen liikennettä ja verkon toimintaa.

Älykkäät verkot mahdollistavat sen, että sovelluksissa olevat virtuaalimaailmat eli VR ja AR toimivat sulavasti. Kun 3D-mallinnus ja lisätty todellisuus ovat osa reaaliaikaista tiimien työskentelyä verkossa, pitää verkon skaalautua muuttuvien kapasiteettitarpeiden mukaan.

Kyberturvan korostuminen on jo pitkään haastanut perinteiset verkot. Verkkohyökkäysten määrä kasvaa ja uudenlaisia hyökkäystapoja tulee jatkuvasti. Suojattavien päätelaitteiden määrä lisääntyy ja ne ovat yhä useammin muita kuin tietokoneita.

Verkotettujen IoT-laitteiden tietoturvavaateet ovat erilaiset kuin perinteisillä työasemilla. Tietoturva on pultattu kiinteästi älykkään verkon kokonaisarkkitehtuuriin ja infrastruktuuriin.

Vastaa liiketoiminnan haasteisiin

Liiketoiminnan muutokset ja digitalisaation luomat uudet mahdollisuudet johtavat siihen, että verkkoja pitää pystyä aiempaa joustavammin ja nopeammin mukauttamaan muuttuviin tarpeisiin.

Jos esimerkiksi yritys ostaa toisen yrityksen, pitää verkkoarkkitehtuurin mukautua muutokseen niin, että yritys pääsee mahdollisimman nopeasti hyödyntämään yrityskaupan suomia mahdollisuuksia.

Älykästä verkkoa hallitaan tehokkaasti kokonaisuutena yhdestä paikasta, eikä niin kuten vanhassa maailmassa jokaista laitetta ja sovellusta erikseen. Tämä takaa tehokkaan ja joustavan toimintatavan, jolla taataan se, että verkko mukautuu mahdollisimman nopeasti liiketoiminnan muutoksiin.

Älykäs verkko tarjoaa läpinäkyvyyden koko verkkoon. Se kattaa muun muassa tiedon palveluiden tilasta ja niiden käytettävyydestä eli siitä, miten verkko palvelee käyttäjiä ja käyttäjäryhmiä.

Liiketoiminnan ja loppukäyttäjän hyödyt

Älykäs verkko rakennetaan käyttäjäkokemus edellä pilvipohjaista arkkitehtuuria hyödyntäen, jolloin se palvelee yrityksen globaalia toimintaa joustavasti: maayhtiöitä, haarakonttoreita ja mobiileja käyttäjiä. Tämä on mahdollista, kun palvelut tuotetaan tietoturvallisesti myös suoraan pilvestä, eikä pelkästään keskitetyistä tai paikallisista konesaleista.

Olennaista on, että operaattorilla on kyky tarjota palveluiden muutos- ja elinkaarihallinta globaalisti koko palveluketjun osalta päästä päähän. Näin Elisa toimii globaalisti Vodafone-yhteistyönsä avulla.

Asiakkaan liiketoiminnan tarpeiden ymmärtäminen on älykkään verkon rakentamisen perusta. Sen rinnalla pitää olla kyky nähdä asiakkaan ICT-arkkitehtuurin kehityspolku mikä tulee yrityksen strategian toteuttamista.

Kehittämishankkeet priorisoidaan siten, miten nopeasti ne voidaan toteuttaa, mikä on kehityshankkeiden vaikutus toisiinsa ja mikä on niiden todellinen vaikutus liiketoiminnalle. Elisassa tätä palveluiden kehittämisen asiantuntijapalvelua tarjoaa yli 300 korkeasti sertifioitua asiantuntijaa.

Käyttäjille älykäs verkko merkitsee aina erinomaista käyttäjäkokemusta ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumatta. Sovellukset toimivat jouhevasti ja palvelutaso on kiitettävä.

Ongelmien selvittäminen on nopeaa, kun näkyvyys verkon ja sen komponenttien sekä sovellusten toimintaan on selkeä. Käyttäjän ja liiketoiminnan uusiin tarpeisiin reagointi on aivan toisella tasolla kuin perinteisissä verkoissa.

Katso webinaaritallenne: Älykäs verkko

Lue myös

”Tekoäly tässä hei, kuinka voin palvella?”

Älykäs verkko kattaa laajan palvelutarpeen

Huomisen liiketoimintatarve ohjaa modernin ohjelmoitavan verkkopalvelun valintaan

Elisan Tekoälypalvelut yrityksille

Kirjoittanut

Mika Railosalo
Liiketoimintajohtaja

Mika Railosalo on Elisan verkko- ja tietoturvapalveluiden liiketoimintajohtaja.