DevOps on ketteryyden uusi määritelmä

Lukuaika 3 min

Nopeus, tehokkuus ja ketteryys ovat digitaalisessa maailmassa jo sääntöjä – eivät valintoja. Kun markkinat muuttuvat, myös yritysten täytyy muuttua. DevOps on kokeilevan kehityksen toimintamalli, jossa sovelluksia kehitetään pikaisesti ja matalalla kynnyksellä.

Tulkintoja ja käyttötapoja on monia, mutta yhdestä asiasta suomalaiset IT-päättäjät alkavat olla yhtä mieltä: DevOps on yksi kiinnostavimmista uusien mahdollisuuksien avaajista.

Digitalisaatio on saanut aikaan paitsi pysyviä muutoksia ihmisten kulutuskäyttäytymisessä myös siinä, mitä yrityksiltä odotetaan. Tämä on syy, joka ajaa yritykset uudistumaan ja digitalisoitumaan.

Elisalla IT-liiketoiminnan asiakkaiden CTO:na toimiva Ville Rautio on työskennellyt laajasti niin infrateknologian kuin sovellustenkin parissa sekä Suomessa että ulkomailla.  Villellä on perspektiiviä siihen, millaisilla menetelmillä yritykset voivat muuttaa ja ennen kaikkea parantaa toimintaansa. Yhä useammin vastaus on DevOps. Ville Rautio

DevOps, lyhenne sanoista develop ja operations, tarkoittaa sitä, että kehittäjällä on vastuita operoinnista vastaavaan tahoon nähden. Tavoitteena on mutkattoman, liiketoimintaa tukevan IT-kehityksen malli.

”DevOpsin tarkoitus on helpottaa jatkuvan versioinnin tekemistä. Se tarkoittaa, että pystymme jatkuvasti luomaan sovelluksiin uusia ominaisuuksia, jotka vastaavat markkinoiden alati muuttuviin vaatimuksiin. Perinteinen sovelluskehitusmalli on yksinkertaisesti liian hidas nykypäivän vauhdikkaaseen maailmaan”, Ville kuvaa.

Elisalla Ville on uransa aikana vastannut liiketoiminnasta, operatiivisesti toiminnasta ja nyt teknologioista. Tämä tausta on antanut hänelle syvällisen näkemyksen digitalisaatioon sekä teknologioiden että liiketoiminnan näkökulmasta.

”Digitalisaatiossa on kyse koko firman toimintatapojen ja kulttuurin – ei vain sovelluskehittäjien – muutoksesta. Pelkkä alusta tai prosessi DevOpsia varten ei riitä, vaan yrityksen pitää olla valmis muuttamaan toimintaansa laajemmin.”

DevOps on ketterä menetelmä – dopingin kera

Automaatioon, virtuaalisuuteen ja järkevien työkaluvalintojen hyödyntämiseen perustuva DevOps mullistaa käsityksen ketteristä menetelmistä. Kun rutiininomaiset tehtävät hoituvat yhä enemmän automaattisesti, ihmiset pääsevät keskittymään oman työnsä kannalta olennaiseen.

”DevOps on kuin ketterä menetelmä, joka on pumpattu täyteen anabolisia steroideja”, Ville havainnollistaa harppausta eteenpäin.

Suomalainen IT-kehitys on perinteisesti nojannut siihen, että ennen julkaisua tuote tai palvelu hiotaan teknisesti miltei täydelliseksi. Aikaa kuluu, ja on olemassa riski, että kaikki ei lopulta toimikaan kuten pitäisi.

Ensin kehityshankkeita pyrittiin nopeuttamaan niin sanotulla vesiputousmallilla. Tämän jälkeen syntyivät ketterät menetelmät: niiden puitteissa kehitystyö tapahtuu sprinteissä, joiden aikana projektin tarpeiden määrittely tarkentuu.

Villen mukaan DevOps on vielä tätäkin edistyksellisempi malli. Siinä ratkaisu julkaistaan käytettäväksi – ja arvioitavaksi – jo ennen kuin varsinainen ketterä työskentely on edes käynnistynyt. Saadun palautteen pohjalta voidaan uusi, edistyksellisempi versio julkaista nopeasti. Sama tahti jatkuu: parannustarpeita huomataan niin omasta kuin käyttäjien toimesta, ja ratkaisua päivitetään jatkuvasti.

Kohti kokeilevaa kulttuuria

Pilvipalvelujen yleistyminen ja pilvessä olevan kapasiteetin kasvu ovat vahvasti vaikuttaneet DevOpsin lisääntyneeseen käyttöön. Työkalut ovat tulleet paljon tehokkaammiksi, ja tekemisen luonne on muuttunut joustavammaksi.

Erityisen hyödyllinen toimintatapa DevOps on niissä organisaatioissa, joilla on paljon sovelluksia omassa ja asiakkaiden käytössä.

”Sellaisten yritysten, jotka nyt tuskailevat liian hitaan ja kalliin kehitystyön  kanssa, kannattaa hyödyntää DevOpsia heti ensimmäisenä. Vähitellen jokainen organisaatio on kuitenkin sovelluskehityksestä riippuvainen, joten DevOps astuu kehiin pikku hiljaa myös muilla aloilla”, toteaa Ville.

Myös Elisassa on panostettu DevOps-osaamiseen. Asiakkaita opastetaan menetelmän mahdollisuuksiin ja konsultoidaan käyttöönottovaihetta. Ville huolehtii myös, ettei suutarin lapsi jää ilman kenkiä: DevOps on käytössä Elisan omassa työskentelyssä.

Villen mukaan DevOpsin ytimessä on se, että se mahdollistaa yritysten siirtymisen hitaista projekteista kokeilevaan kulttuuriin.

”DevOps pienentää epäonnistumisen riskiä, kun yhden massiivisen kokonaisuuden sijasta voidaan testata monia pieniä ominaisuuksia yksi kerrallaan. Tämä vaatii yritykseltä kuitenkin sopivaa asennetta, kuten valmiuden levittää vastuuta koko organisaation tasolle. Se on avain nopeaan toimintaan.”

Mitä tulee ottaa huomioon DevOpsin hyödyntämisessä?

  1. Yrityksen johtamismalli: DevOps vaatii yritykseltä riittävää ketteryyttä koko organisaation tasolla ja halukkuutta hajautettuun vastuuseen.
  2. Toimintatavat: DevOpsissa on suurilta osin kyse toimintatapojen ja -prosessien uudistamisesta. Uutta prosessia kannattaa kokeilla alkuun hyvin pienessä mittakaavassa, jotta tämän ja muiden jo olemassa olevien tapojen yhteensopivuutta voidaan testata.
  3. Teknologia: DevOpsiin kannattaa valita sellaiset teknologiat, joita kehitetään aktiivisesti. Tiettyihin teknologioihin ei tulisi olla myöskään liian sitoutunut, jotta niistä pääsee tarpeen vaatiessa helposti eroon.

 

Lue myös

Sitoutunut sovelluskehityksen ostaja saa parhaan lopputuloksen

IT-palvelujen automaatio parantaa asiakaskokemusta

Hybridipilveen hypätään askel kerrallaan 

Sovelluskehitystä Microsoftin ja Elisan valmiskomponenteilla: case Porokolari-sovellus