Sovelluskehitystä Microsoftin ja Elisan valmiskomponenteilla: case Porokolari-sovellus

Lukuaika 2 min

Elisa on toteuttanut Liikennevakuutuskeskukselle Porokolari-sovelluksen. Se varmistaa nopean tiedonkulun eri toimijoiden välillä siten, että kolaripaikalla loukkaantunut eläin voidaan tarvittaessa lopettaa mahdollisimman pienin kärsimyksin.

Sovellus konseptoitiin yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Toteutuksessa hyödynnettiin Microsoftin ja Elisan valmisteknologiaa ja -komponentteja.

Nopeammat ja helpommat porokolarien jälkitoimet

Yrityksissä tehdään edelleen paljon rutiinitehtäviä, jotka voitaisiin automatisoida. Porokolari-sovellus nopeuttaa ja helpottaa porokolarien jälkitoimia automatisaation avulla.

Yksinkertaisten töiden automatisoinnilla:

  • nopeutetaan tai tehostetaan prosesseja,
  • vähennetään henkilötyötä,
  • vapautetaan aikaa mielekkäämmälle tai ihmisälyä vaativalle työlle.

Rutiinitehtävät ovat usein saumaton osa yrityksen tai organisaation toimintaa. Siksi työn tehostamis- tai automatisointimahdollisuuksia on vaikea tunnistaa.

Porokolarin sattuessa toimittiin pitkään niin, että hätäkeskuslaitos välitti poliisin kautta tiedon liikennevahinkoarviomiehelle. Hän tuli kolaripaikalle arvioimaan vahingoittuneen eläimen kunnon ja tarvittaessa lopetti sen. Prosessi vaati viranomaisen työaikaa, vaikka asia ei itsessään ollut viranomaistehtävä.

Porokolarien jälkitoimia haluttiin sujuvoittaa, minimoiden eläimen kokema kärsimys ja ylimääräiset välivaiheet.

Uuden Porokolari-sovelluksen avulla hätäkeskuslaitos lähettää viestin suoraan liikennevahinkoarviomiehelle. Hälytys lähetetään tekstiviestitse, koska se on soittoyritystä nopeampi ja varmempi tavoittamiskeino.

Sovellus on nopeuttanut tiedonkulkua ja säästänyt viranomaisten aikaa. Sovellukseen liitetty älytekstiviestijärjestelmä on myös saavutettavuuskysymys. Liikennevahinkoarviomiehet työskentelevät alueilla, joilla on vaihtelevat puhelinyhteydet, mutta tekstiviestit tulevat kokemuksen mukaan hyvin perille. Nopea tiedonkulku on tärkeää, kun puhutaan tilanteesta, jossa loukkaantunut eläin täytyy lopettaa.

– Antti Tuulensuu, Claims Manager, Liikennevakuutuskeskus

Sovellus konseptoitiin yhteiskehityksessä sidosryhmien kanssa

Projekti oli vaativa; sillä oli tiukka aikataulu- ja budjettiraami. Lisäksi siihen liittyi useita sidosryhmiä, joiden kaikkien vaatimukset piti huomioida:

  • Poroelinkeinoa edustavat paliskunnat ja Paliskuntain yhdistys
  • Hätäkeskuslaitos
  • Poliisi
  • Liikennevakuutuskeskus

Eri sidosryhmien osallistaminen ja tiivis kommunikointi on tärkeää. Loppukäyttäjäpalaute on edellytys hyvälle toteutukselle. Varhainen sitouttaminen helpottaa myös uuden työkalun jalkautusta osaksi arkea.

1. Esiselvitys

Elisa ja Liikennevakuutuskeskus tekivät yhteistyössä esiselvityksen nykytilasta ja siitä, millainen uusi ihanneprosessi olisi.

2. Ratkaisuehdotus

Elisa laati ratkaisuehdotuksen ja projektisuunnitelman esiselvityksen pohjalta. Asiakkaan mukaan Elisa ymmärsi eri sidosryhmien tarpeet ja ehdotus oli helppo hyväksyä.

3. Työskentelyvaihe

Sovelluskehitys tehtiin tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien, kuten paliskuntien ja hätäkeskuslaitoksen kanssa.

Tiivis aikataulu oli mahdollinen sujuvan yhteistyön ansiosta. Liikennevakuutuskeskuksen System Manager Jukka Johansson kertoo, että Elisalla oli alusta alkaen hyvä ymmärrys eri sidosryhmien tarpeista ja projektissa keskityttiin olennaiseen.

Myös Claims Manager Antti Tuulensuu kiittää Elisaa systemaattisesta projektinhallinnasta:

“Yhteistyö oli kaiken kaikkiaan mutkatonta Elisan asiantuntijoiden kanssa. Kaikilla osapuolilla oli jatkuvasti selkeä kuva siitä mitä halutaan ja mitä ollaan tekemässä. Se ei kokemukseni mukaan ole itsestäänselvyys vastaavissa hankkeissa. Projektissa oli helppoa olla mukana.”

Toteutuksessa käytettiin tehokkaasti valmisteknologioita ja -komponentteja

Uuden palvelun toteutuksessa hyödynnettiin Microsoftin Power Platformia ja Elisan Dialogi-älytekstiviestipalvelua.

Palvelun kehittäminen oli helpompaa ja nopeampaa valmiiden komponenttien ja teknologioiden ansiosta.

Lisäksi sen ylläpito ja jatkokehitys on asiakkaalle edullisempaa verrattuna täysin räätälöityihin sovelluksiin.

Tämä oli teknologiamielessä meille kiinnostava projekti. Pääsimme ensimmäistä kertaa koeponnistamaan Microsoftin Azure ja Power Platform -pilviympäristöjä. Projekti oli hyödyllinen kokemus meille myös tulevaisuuden kannalta.

– Jukka Johansson, System Manager, Liikennevakuutuskeskus

Sovellus esittää poro-onnettomuuden esitiedot ja sijainnin kartalla.

Näin Porokolari-sovellus toimii käytännössä:

  • Soitto Hätäkeskuslaitokseen
  • Hätäkeskuslaitos ilmoittaa tekstiviestitse kolarista poliisille, kyseisen paliskunnan porokolarihenkilölle sekä liikennevahinkoarviomiehelle
  • Paliskunnan porokolarihenkilö kuittaa tehtävän vastaanotetuksi. Tehtävä siirtyy automaattisesti seuraavalle, jos edellinen henkilö ei kuittaa tehtävää vastaanotetuksi.

Ota yhteyttä halutessasi lisätietoja

Elisa on kokonaisvaltainen sovelluskehityksen kumppani. Palvelumuotoilulla ja muilla osallistavilla menetelmillä varmistetaan, että toteutus vastaa tarpeisiin. Vahvan teknologiaosaamisen ansiosta toteutukset ovat tehokkaita ja järkeviä.

Elisalla on rautainen Microsoft-teknologioiden osaaminen. Elisa onkin jo tehnyt satoja asiakastoteutuksia hyödyntämällä Microsoftin palveluiden kyvykkyyksiä ja yhdistämällä niihin omia komponenttejaan.

Haluatko kuulla lisää Elisan sovelluspalveluista? Ota yhteyttä

Saatat olla kiinnostunut myös näistä Elisan palveluista: