Tutkimus: Digitaalisuuden hyödyntäminen erottaa menestyjät taantujista

Lukuaika 2 min

Digitaalisuuden hyödyntäminen työvälineissä tuo pk-yrityksiin kasvua. Mitä kasvuhakuisempi yritys, sitä enemmän yrityksellä on käytössään uusia työkaluja.

Elisan ja Suomen Yrittäjien jo kolmannen kerran teettämän tutkimuksen mukaan etenkin kasvuhakuiset yritykset hyödyntävät digitaalisuutta muita yrityksiä enemmän. Menestyneet yritykset ovat huomanneet digitaalisten työvälineiden sekä sähköisten liiketoiminnan johtamisen välineiden merkityksen.

Laajamittainen digitaalisuuden hyödyntäminen tuo suurimman kasvun

Suurinta kasvua ovat saavuttaneet sellaiset yritykset, jotka ovat hyödyntäneet laajamittaisesti esimerkiksi esineiden ja asioiden internetiä tai teollista internetiä. Näitä yrityksiä on vielä hyvin vähän. Harvat pk-yritykset ovat myöskään laajentaneet digitaalisuuden avulla maantieteellistä liiketoiminta-aluettaan ulkomaille, saati että hyödyntäisivät big dataa ja analytiikkaa toiminnassaan.

Eniten kasvaneilla yrityksillä jopa kolmannes kasvusta on tullut heidän oman arvionsa mukaan digitaalisuuden ansiosta.

Useimmiten yritykset hyödyntävät digitaalisuutta sujuvoittamaan prosesseja. Digitaaliset työkalut tehostavat tuotantoa sekä tilaus- ja toimitusketjuja. Ne ovat tärkeä osa yritysten tuotteita ja palveluja.

Mitä useampia tietotyön tai liiketoiminnan johtamisen välineitä yrityksessä on käytössä, sitä enemmän ne näkevät myös työtapojen tehostuneen ja lisänneen tätä kautta tuottavuutta. Tämä kannustaa yrityksiä myös jatkossa investoimaan uusiin työvälineisiin ja pitämään työvälineet ajan tasalla.

Tutkimus osoittaa kuitenkin, että pk-yritysten digitaalisuus junnaa nyt paikoillaan. Tietotyön perustyövälineiden, kuten älypuhelimien, etäyhteyksien ja pilvipalvelujen käyttö ei ole kasvanut edellisvuodesta. Yritykset arvioivat silti investoivansa digitaalisuuteen tänä vuonna aiempaa enemmän.

Digitaalisuuden hyödyntäminen - tietotyön välineet

Elisan ja Suomen Yrittäjien viime syksynä teettämässä tutkimuksessa selvitettiin pk-yritysten suhdetta digitaalisuuteen ja digitaalisten työvälineiden hyödyntämiseen. Tutkimukseen vastasi 594 yrittäjää, jotka työllistävät 1-50 henkeä.

Uhkana polarisaatio menestyjiin ja taantuviin

Tutkimuksen tulokset saavatkin pohtimaan, jakautuvatko yritykset jatkossa yhä vahvemmin menestyjiin ja taantujiin? Menestyjät hyödyntävät aktiivisesti uudenlaisia työn tekemisen muotoja ja tapoja, taantuvat eivät puolestaan näe digitalisoinnin kelkkaan astumista tarpeellisena.

Tutkimus osoittaa myös alueellisia eroja: Tietotyön välineitä käytetään eniten pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa. Sen sijaan kasvukeskusten ulkopuolella vain harvoin.

Pallo onkin yritysten johdolla. Jos digitaalisuus kiinnostaa johtoa ja yrityksellä on vahvat kasvutavoitteet, digitaalisuuteen myös panostetaan ja se on merkittävä yrityksen menestystekijä. Mitä voimakkaammat kasvutavoitteet yrityksellä on, sitä kiinnostuneempi johto on digitaalisista panostuksista.

Selvästi eniten digitaalisia panostuksia ovat tehneet ICT-toimialan yritykset sekä alle pari vuotta sitten perustetut pk-yritykset.

Sote-alalla tietoturva kunnossa

Toukokuun lopusta lähtien sovellettava EU:n tietosuoja-asetus GDPR (General Data Protection Regulation) on tutkimuksen mukaan yhä tutumpi pk-yrityksille. Lähes kaikki tutkimukseen osallistuneet yritykset tietävät ainakin jonkin verran asetuksesta tai ovat ylipäätään kuulleet siitä. Pk-yritysten joukossa on silti edelleen niitäkin, joille uusi tietosuoja-asetus on aivan uusi asia.

Yrityksillä on paljon kirittävää, sillä pk-yritysten arkisessa toiminnassa tietosuoja-asetus näkyy vain heikosti. Asetuksen vaikutusta omaan liiketoimintaan ei ole selvästikään vielä ymmärretty. Tilanne ei ole juurikaan parempi pääkaupunkiseudulla tai kasvukeskuksissa verrattuna muuhun Suomeen: noin puolessa kaikista yrityksistä henkilötietojen käsittelyn käytännöt puuttuvat kokonaan.

Poikkeuksen tekevät sote-alan yritykset, joissa tietoturva ja henkilötietojen käsittely on otettu vakavasti. Niillä on muiden alojen yrityksiä useampia henkilötietojen käsittelyn käytäntöjä ja toiminta on järjestelmällistä. Kaikkein heikoimmin tietoturvastaan huolehtivat teollisuuden alan yritykset.

Digitaalisuuden hyödyntäminen - henkilötiedon käsittelyn käytännöt

Myös yrityksen koko ja kasvu selittävät tietoturvan tasoa. Liikevaihdoltaan ja henkilöstöltään suuremmat yritykset huolehtivat tietoturvasta muita paremmin.

Yksinyrittäjät markkinoivat digitaalisesti

Pk-yritysten liiketoiminnan digitalisoinnin taso junnaa keskimäärin paikoillaan, mutta valopilkuksi nousevat tutkimuksessa yksinyrittäjät. Kirkkaimmin loistavat etenkin muutaman vuoden ikäiset sekä kasvuhaluiset yhden hengen yritykset. Ne panostavat digitaalisuuteen muita yhden hengen yrityksiä enemmän.

Yksinyrittäjät ovat myös tehostaneet sähköisen markkinoinnin kanavavalikoimaansa edellisvuoteen verrattuna. Sosiaalisen median käyttö, erityisesti Facebook, on noussut haastamaan kotisivut markkinointikanavana.

Digitaalisuuden hyödyntäminen - sähköisten markkinoinnin kanavien käyttö

Yrittäjät ovat myös huomanneet hakusanamainonnan ja hakusanaoptimoinnin voiman. Jopa ne yritykset, jotka eivät ole aiemmin panostaneet digitaaliseen markkinointiin, aikovat investoida siihen tänä vuonna.

Näin tutkimus tehtiin:

  • Kyselytutkimukseen vastasi 594 yrittäjää, joista 464 kuului Suomen Yrittäjiin.
  • Tutkitut yritykset työllistävät 1–50 henkeä
  • Tutkimuksen aineisto kerättiin syksyllä 2017
  • Elisan Oyj:n ja Suomen Yrittäjien tilaaman tutkimuksen toteutti Prior Konsultointi Oy.

Lue myös

Parhaat rakentajat tarvitsevat parhaat digitaaliset työkalut

Näin digitaaliset asiakaskohtaamiset saadaan onnistumaan

Elisan Sote-alan ratkaisut

ICT-ratkaisut PK-yrityksille