HaminaKotka Satama testaa 5G-privaattiverkon mahdollisuuksia

Lukuaika 2 min

5G-privaattiverkko tarjoaa mahdollisuuden automatisoida useita sataman toimintoja. HaminaKotka Satamassa testataan 5G-privaattiverkon toimintaa muun muassa etäohjauksessa ja etävalvonnassa.

Kuva: HaminaKotka Satama

Satama on haastava toimintaympäristö, joka asettaa erityisiä vaatimuksia myös tietoliikenneyhteyksille. 5G-privaattiverkon avulla voidaan rakentaa satamaan kattava ja nopea verkko, jonka avulla voidaan muun muassa tehostaa sataman toimintaa alusten purku- ja lastaustoimintojen etävalvonnassa ja -ohjauksessa, ja tuoda merkittäviä kustannussäästöjä jatkuvissa toiminnoissa.

Selvittääkseen näitä ja myös muita privaattiverkon mahdollisuuksia satamissa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk on käynnistänyt HaminaKotkassa kehityshankkeen. Tarkoituksena on testata, millaisia kaikkia hyötyjä nopea Elisan 5G-privaattiverkko pystyy tuomaan sataman toimintoihin.

”Privaattiverkoissa on monta asiaa, jotka voisivat tehostaa satamassa toimivien yritysten toimintoja”, kertoo hanketta koordinoiva projektipäällikkö Jonne Holmén Xamkista. ”Hanke tutkii, pysyykö esimerkiksi yhteyksien luotettavuus vaadittavalla tasolla, ja voisiko satamayhtiö sen myötä vastaisuudessa toimia privaattiverkon tarjoajana asiakkailleen.”

Tärkeää käytännön tietoa 5G-privaattiverkon mahdollisuuksista

HaminaKotka Satama Oy:n liikennejohtaja Ville Kuitunen kertoo, että yksi sataman tärkeimmistä tehtävistä on tarjota alueen yrityksille aina tarkoituksenmukaiset toimintaedellytykset. Palveluja kehitetään niistä saatavan hyödyn kautta.

”Testi auttaa meitä näkemään mobiiliverkon todelliset tekniset rajat ja arvioimaan sen perusteella, mitkä voisivat olla sen keskeisimpiä käyttöalueita. Tämä on ensiarvoisen tärkeää tietoa, kun ryhdymme pohtimaan mahdollisia rakentamisen aikatauluja ja kokonaiskustannuksia.”

Testialueeksi valikoitui Mussalon satamanosan laituri, jossa yhtenä käyttäjänä on satamaoperaattori Steveco. Järjestelmäsuunnittelija Karri Kangas kertoo odottavansa niin testijaksoa kuin sen tuottamia tuloksia innokkaasti. Erityisinä mielenkiinnon kohteina Stevecossa ovat 5G-privaattiverkon tiedonlähetyskapasiteetti ja tietoturvallisuus.

”Kameroiden käyttö satamissa lisääntyy koko ajan”, Kangas kertoo. ”Liikkuvaa kuvaa otetaan niin työturvallisuus-, kuin kulunvalvontatarkoituksessa sekä esimerkiksi konttien kunnon tarkastamiseksi. 5G-verkon kapasiteetti riittää siirtämään tietoa tukiasemalta päätelaitteeseen, mutta erityisesti meitä kiinnostaa nähdä, kuinka nopeasti data kulkee toiseen suuntaan.”

Satama on ainutlaatuinen ympäristö – myös mobiiliverkolle

Karri Kangas korostaa, että satama asettaa toimintaympäristönä monia haasteita tietoliikenneyhteyksien luotettavuudelle. Konttipinojen kaltaiset fyysiset esteet muodostavat katvealueita, joiden sijainti voi muuttua nopeastikin. Aikataulut ovat tiukkoja ja monet asiat ovat toisistaan riippuvaisia. Kun yksi asia myöhästyy, kerrannaisvaikutus on huomattava ja sen korjaaminen kestää kauan. Toimijoiden on voitava luottaa siihen, ettei odottamattomia katkoksia pääse syntymään.

Tässä suhteessa Kangas odottaa paljon 5G-privaattiverkon varmistetulta kapasiteetilta. Steveco tarvitsisi kameroita alueille, joissa kuitua ei ole riittävästi, mutta jonne julkinen 4G-verkko ei tuo riittävää tehoa ja kapasiteettia.

Suurten kapasiteettien testaamista ääriolosuhteissa

Jonne Holmén kertoo, että kamerateknologian erilaisten mahdollisuuksien testaaminen on yksi suurimmista kiinnostuksen kohteista. Tulosten perusteella analysoidaan esimerkiksi sitä, kuinka tehokkaasti ja millaisella aikataululla voitaisiin ajoneuvojen ja konttinostureiden etäohjautuvuutta ja jopa autonomisuutta hyödyntää enemmän.

”Viemme erilaisiin paikkoihin testausalueella IP-kameroita, jotka lähettävät 4K-tasoista kuvaa verkon yli: näin kuormitamme verkkoa simuloiduilla määrityksillä aina teoreettiseen maksimikapasiteettiin asti. Vaihtamalla kameroiden paikkaa ja tarvittaessa myös antennien suuntausta selvitämme, mikä yhden 5G-privaattiverkon tukiaseman kapasiteetti oikeasti on.”

Mittaustietoja skaalaamalla hahmottuu kuva koko alueen kapasiteetista. Näin saadaan arvokasta tietoa siitä, millaisia teollisuutta hyödyttäviä käyttötapauksia 5G-privaattiverkko pystyy mahdollistamaan tiedonsiirron näkökulmasta.

HaminaKotka Sataman Ville Kuitunen pitää tärkeänä, että testaukset suoritetaan haastavissa ympäristöissä – juuri silloin saadaan selville myös se, kuinka verkko käyttäytyy ääriolosuhteissa, ja missä sen rajat oikeasti menevät. Tulevaisuuden digitalisaatiostrategiaa mietittäessä on hyvä, että eri asioita testataan laaja-alaisesti ja useammasta näkökulmasta.

Stevecon Karri Kangas on samaa mieltä. Ison kuvan avautuessa myös hyötyjen koko kirjo selkiytyy.

”Alussa ei voi koskaan tietää, mihin kaikkeen uutta teknologiaa voi hyödyntää; kun useampi taho keskustelee asiasta, niin uusia ideoita syntyy aina. Satamissa toimii erityyppisiä yrityksiä, joilla on erilaisia tarpeita. Oman näkökulmamme lisäksi seuraamme mielenkiinnolla, kuinka muut hahmottavat 5G-privaattiverkon mahdollisuudet.”

HaminaKotka Sataman 5G-privaattiverkon kehitystyö toteutetaan Xamkissa osana FINLOG – 5G Future Innovation Platform for Logistics -hanketta, jota rahoittaa Uudenmaan liitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

Elisa valikoitui hankekumppaniksi toteuttamaan 5G-privaattiverkon rakentamisen testialueelle.

Lue myös

Privaattiverkko digitalisoi teollisuutta Kokkolan suurteollisuusalueella

Sairaalan oma privaattiverkko tuo turvaa ja mahdollistaa uudet palvelut