Privaattiverkko digitalisoi teollisuutta Kokkolan suurteollisuusalueella

Lukuaika 3 min

Kokkola Industrial Parkin (KIP) alueella testataan, miten erittäin luotettavaa toimintavarmuutta edellyttävä turvallisuusdata kulkee suurella teollisuusalueella privaattiverkossa.

Ilmakuva Röni-Kuva Oy

Kokkolassa toimivan Kokkola Industrial Parkin (KIP) turvallisuudesta ja verkkoinfrasta vastaava KIP Service ja Elisa ovat aloittaneet langattoman privaattiverkon rakentamisen ja alueen 5G-yhteyksien kokeilun.

Privaattiverkko mahdollistaa suurteollisuusalueella käyttäjien ja laitteiden luotettavan ja nopean kommunikoinnin, mutta nimensä mukaisesti se takaa privaattiverkon omistajalle täyden hallinnan siihen, kuka mobiiliverkkoa voi käyttää.

”Meille kaksi asiaa ovat tärkeitä. Tiedon rajaaminen oikeille ihmisille sekä tiedonkulun nopeus ja luotettavuus”, KIP Servicen turvallisuuspäällikkö Jussi Lång sanoo.

Jussi Lång, KIP Service
Jussi Lång, KIP Service (Kuva: Matthieu Guinard / KIP Service Oy)

Kokkola Industrial Parkilla on pitkä 75 vuoden historia. Nykyisin suurella, noin tuhannen jalkapallokentän kokoisella alueella, toimii 19 kemianteollisuuden laitosta sekä noin 60 eri palvelualan yritystä. Suomalaisia Woikoskea ja Nordkalkia lukuun ottamatta alueen tuotannolliset yritykset lukeutuvat suuriin kansainvälisiin konserneihin.

”Alueen merkitys Kokkolan seudulle on suuri. Suurteollisuusalue tarjoaa työtä tuhansille henkilöille ja luo 1,41 miljardin euron liikevaihdon, josta 1,36 miljardia tulee viennistä”, Lång kertoo.

Alueella sijaitsee myös Suomen suurin bulkkisatama, Kokkolan satama. Sen kolmen satamanosan kautta kulkee noin 600 alusta vuodessa.

Vain bitit pitävät tavarat liikkeessä

Lång painottaa, että privaattiverkon tapauksessa kyseessä on äärettömän tarpeellinen pilotti. 5G on ollut toiminnassa jo muutaman vuoden ja myös privaattiverkkoja on hyödynnetty turvallisessa tiedonsiirrossa pitkään.

”Työkalut ovat tuttuja, mutta tapa, jolla niitä käytetään, on uusi. Toimintakenttänä suuri teollisuusalue on korkeine rakennuksineen haastavampi kuin ennustettava laboratorio. Lähdemme siitä, että saamme kehitettyä parhaat ratkaisut Elisan kanssa kokeilemalla järjestelmiä rohkeasti käytännön olosuhteissa”, Lång sanoo.

Tulevaisuuden näkökulmasta pilotointi on välttämätöntä, Lång näkee. Kun teollisuus kehittyy ja digitalisoituu, on myös tietoverkkojen kehityttävä. Jos bitti ei kulje, ei kulje myöskään tavara, Lång tiivistää.

”Tietoturva on aina ollut tärkeää, mutta teollisuuden muuttuessa yhä digitaalisemmaksi, oikean tiedon rajaaminen tietoverkoissa oikeille ihmisille tulee entistä tärkeämmäksi.”

Vanhat työkalut, uudet tavat

Kaapeliyhteyksiä alueella kulkee jo hyvin, mutta privaattiverkko tuo tärkeän tiedon siirtämiseen vapautta. Pilotoinnin ensimmäisessä vaiheessa suurteollisuusalueella kokeillaan privaattiverkkoa rajatulla alueella kameravalvonnan tarpeisiin.

”Meillä on kameroita myös valvonta- ja pelastusajoneuvoissa sekä droneissa. Kuvien tarkentuessa tiedostokoot ovat kasvaneet, jolloin reaaliaikainen langaton tiedonsiirto vaatii lisää kapasiteettia ja nopeutta.”

Lång näkee sujuvan kuvavirran turvallisuuden näkökulmasta tärkeänä. Esimerkiksi tulipalossa on ratkaisevaa, kuinka hyvin eri lähteistä koottu videokuva saavuttaa pelastajat oikea-aikaisesti.

Askel kohti Teollisuus 4.0:aa

Pilotin myötä KIP:ssä halutaan selvittää 5G-privaattiverkon mahdollisuudet ja rajat. Se on tärkeää, sillä teollisuudessa ollaan siirtymässä Teollisuus 4.0:aan. Kun ennen tehtaiden koneita käytettiin käsin valvomoista, toiminnanohjauksen digitalisoituessa samat toiminnot voidaan tehdä tabletin kautta mistä vain.

Tulevaisuudessa myös KIP:n alueen toimijoilla esimerkiksi AR eli lisätty todellisuus muuttaa tapaa, joilla tehtaissa työskennellään.

”Kun koneenhoitaja katsoo konetta, voidaan tärkeät käyttötiedot heijastaa suoraan hänen laseilleen teollista internetiä hyödyntämällä. Sujuva käyttö kuitenkin edellyttää täysin reaaliaikaista ja langatonta tiedonsiirtoa.”

Lång uskoo, että tulevaisuudessa suurteollisuusalue voi turvallisesti laajentaa 5G-privaattiverkkoa myös alueen yritysten käyttöön digitaalisen teollisuustoiminnan alustaksi.

”Se edellyttää täyttä luottamusta siihen, että verkossa kulkeva tieto kulkee vain heille, joille se kuuluu.”

Toimiva turvallisuus kehitetään yhdessä

Långin työtä on huolehtia koko KIP:n alueen turvallisuudesta. Hän näkee turvallisuuden kokonaisuutena, joka kattaa kaikki osa-alueet aina fyysisestä palontorjunnasta digitaaliseen toiminnalliseen ja tiedolliseen turvallisuuteen.

Tähän liittyvää strategiatyötä tehdään KIP:n turvallisuus- ja ICT-työryhmissä, joita Lång vetää.

”Molemmissa ryhmissä alueella toimivien yritysten edustajat ovat mukana. Kaikki viisaus harvoin asuu yhdessä päässä, ja kaikkien ollessa mukana myös ratkaisut on helpompaa jalkauttaa käytäntöön”, Lång sanoo.

Privaattiverkon pilotille Elisa oli luonnollinen valinta kumppaniksi, sillä KIP Servicellä ja Elisalla on ollut yhteisiä palvelusopimuksia jo aiemminkin.

”Tärkeä osa toimintaamme on äärimmäistä tietoturvaa ja toimintavarmuutta vaativa Virve-viranomaisverkko, jota myös käytämme alueellamme. Elisa ylläpitää Virveä, joten siksi myös privaattiverkon pilotointi Elisan kanssa oli luonnollinen valinta.”

Lue myös

Sairaalan oma privaattiverkko tuo turvaa ja mahdollistaa uudet palvelut

Langaton verkko turvaa metron häiriötöntä kulkua

Mobiiliteknologian uusin aalto on nopea, tehokas ja privaatti

Nopea langaton verkko on Nokia Arenan toiminnan kivijalka