Helen siirtyi Elisan tuella pilveen

Lukuaika 3 min

Tietotekniikka ja tietoliikenne ovat kriittiset tekijät energiayhtiö Helenin liiketoiminnalle. Asiantunteva ICT-kumppani ohjaa askeleet varmatoimisen ja modernin ICT-ympäristön kehittämiseen.

Helen tuottaa ja toimittaa kaikille yhteiskunnan toiminnoille välttämätöntä energiaa: sähköä, lämpöä ja jäähdytystä. Ilman niitä yhteiskunnan rattaat eivät pyöri.

Toimintavarma tietoliikenne on tärkeä osa energiapalettia. Digitalisaation avulla on mahdollista kehittää myös uuden aikakauden energiaratkaisuja, joista hyötyvät sekä asiakkaat että ilmasto.

Helenin ICT ympäristöt -yksikön päällikkö Riitta Hyppönen onkin paljon vartija.

”Yksikköni vastaa tietoliikenteestä, palvelimista, back office -sovelluksista, käyttäjäpalveluista, työasemista ja service deskistä. Olen nuoren sukupolven heleniläinen, kun olen ollut talossa vasta kymmenen vuotta. Taustaa IT-alalta minulla on parin vuosikymmenen ajalta”, Hyppönen kertoo.

Huoltovarmuusvaatimus asettaa kovat vaatimukset

Helen kehittää energiajärjestelmäänsä jatkuvasti tavoitteena hiilineutraali tulevaisuus. Uutta teknologiaa ja innovaatioita hyödynnetään kaikin mahdollisin tavoin. Myös tietoliikenne- ja tietotekniikkaratkaisuja kehitetään vastaamaan uusia haasteita. Helen hyödyntää osaavaa kumppaniverkostoa monipuolisesti.

”Kaikki lähti yrityksen strategiasta eli halustamme keskittää omat resurssimme ydintekemiseen ja sen kehittämiseen. Mietimme mitä ylläpidollisia tehtäviä kumppani voisi hoitaa isommilla resursseilla ja edullisemin.”

Koska Heleniä koskee huoltovarmuuskriittisenä energiayhtiönä erityisalojen hankintalaki, kesti eteneminen ulkoistamispäätöksestä kumppanivalintaan puolisentoista vuotta.

Kilpailutuksessa oli tarkat kilpailutuskonsultin kanssa laaditut vaatimukset ja hankintakriteerit, joiden perusteella tarjoajat pisteytettiin. Elisan saamiin korkeimpiin pisteisiin vaikutti muun ohella se, että Elisa täyttää kumppanille asetetut tiukat huoltovarmuusvaatimukset.

Kumppanisopimus Elisan kanssa allekirjoitettiin elokuussa 2017. Prosessia pidensi osaltaan se, että ulkoistukseen liittyi myös liikkeenluovutus, jossa Heleniltä siirtyi 15 asiantuntijaa vanhoina työntekijöinä Elisan palvelukseen.

Toimintavarmuus kaikkein tärkeintä

Ensimmäinen konkreettinen yhteinen ponnistus oli Helenin tietotekniikan siirto Elisalle.

”Halusimme tehdä sujuvan transition niin, etteivät muutokset aiheuta katkoksia tai häiriötä liiketoiminnalle. Toimintavarmuus on ollut tekemisessämme koko ajan ensisijainen asia.”

”Ensimmäinen konkreettinen teko oli tietoliikenteen rakentaminen, joka mahdollisti palvelimien siirron Elisan konesaliin. Tähän tarvitsimme Elisan asiantuntijoita useilta eri alueilta” , Hyppönen sanoo.

Helenin ja Elisan yhteistyö kattaa ICT-infran jatkuvan kehittämisen. Aivan yhteistyön alussa luotiin malli, joka takaa sujuvat elinkaaren mukaiset päivitykset tietotekniikan eri alueilla.

”Tietoliikenneinfran päivitykset näimme jo kilpailutusvaiheessa keskeiseksi alueeksi. Sen kuntoon laittamista tarvittiin jo pelkästään tietoliikenteen toimintavarmuuden turvaamiseksi. Heti yhteistyön aluksi päivitimme sekä toimisto- että tuotantoverkkoamme.”

Käyttäjät ensin

Uudistamista on ohjannut se, että kehittämisellä parannetaan Helenin työntekijöiden tietoteknisiä työkaluja ja työskentelyolosuhteita. Tämä on merkinnyt sekä arkkitehtuuriuudistuksia että käytännön työkaluihin tehtyjä parannuksia, joissa kaikissa on huomioitu keskeisenä asiana erittäin hyvä tietoturva.

Kolmen vuoden aikana on sekä vahvistettu ICT-ympäristön kivijalkaa että tehty merkittäviä uudistuksia.

Pilveistäminen on tullut meille aivan uutena asiana Elisa-yhteistyön myötä. Meillä ei ollut pari vuotta sitten tietoakaan Azuresta sillä laajuudella kuin nyt käytämme sitä nyt. Uusien pilvipalveluiden käyttöönotossa  Elisan kumppanuus ja loistavat asiantuntijat ovat olleet meille valtavan suuri apu.”

Pilveistäminen näkyy Helenin työntekijöille Office 365 -palvelujen laajana hyödyntämisenä.

”Arvioimme säännöllisesti Elisan asiantuntijan kanssa, mitkä uudet Office 365 -ominaisuudet voisivat olla hyödyllisiä käyttäjillemme.”

Syvemmälle pilveen

Hyvät kokemukset pilvipalveluiden, kuten Teamsin, Onedriven ja OneNoten, käytöstä ovat kannustaneet Heleniä laajentamaan pilvipalveluiden skaalaa Microsoft Azuren palveluihin ja resursseihin, joita tulee koko ajan uusia tarjolle.

”Elisan Azure-arkkitehti ja -asiantuntija ovat olleet meille suureksi avuksi, kun suunnittelemme uusien palveluiden käyttöönottoa. Tämä lisäksi Elisan julkipilven hallintapalvelu on kiinnostava kokonaisuus, johon olemme tutustuneet”, Hyppönen sanoo.

Työasemien osalta Helen ja Elisa ovat vieneet läpi Windows 10 -päivityksen ja siirtymisen jatkuvien päivitysten malliin. Päätelaitteissa on parannettu mobiilikäyttöä, jotta ihmisten on ollut helppoa siirtyä etätyöhön. Mobiliteetin parantaminen merkitsee myös sitä, että yhä useampia Helenin omia sovelluksia tuodaan mobiiliympäristöön.

”Siirtyminen maaliskuussa etätyöhön sujui kitkatta. Meillä on modernit ja tietoturvalliset päätelaitteet. Nostimme tietoliikennekapasiteettia, kun suurin osa työntekijöistämme siirtyi kotiin etätöihin. Samalla olemme tiedustelleet jatkuvasti ihmisiltä Teamsin ja muiden välineiden avulla, mitä tarpeita heillä on esimerkiksi koulutukselle uudessa tilanteessa.”

Seuraavaksi Citrixiin

Kun Hyppönen katsoo kulunutta kolmea yhteistyön vuotta, hän näkee tärkeimmäksi saavutukseksi Helenin infran laajan modernisoinnin, pilveistymisen hyötyjen haltuunoton sekä tietoturvan kohenemisen Microsoftin E5 Security -tuotteiden avulla.

Parhaillaan otetaan ensiaskelia virtualisoinnin saralla.

”Syksyn aikana otamme käyttöön Citrixin. Sillä on meille iso merkitys, sillä käytössämme on satoja sovelluksia, joihin pääsyä voimme virtualisoinnilla helpottaa. Myös sovellusten ylläpito helpottuu Citrixin myötä. Lisäämme näin käyttäjätyytyväisyyttä ja pitkällä aikavälillä se toivottavasti merkitsee alempia kustannuksia.”

Helenin ja Elisan yhteistyötä leimaa jatkuva kehittämisen halu, jolla työskentely saadaan heleniläisille helpommaksi ja ICT-infra entistä paremmin liiketoimintaa tukevaksi. Yhteistyöhön liittyy myös se, että asiat osataan yhteistyössä priorisoida ja niihin tartutaan ripeällä otteella.

”Elisalla on hyviä asiantuntijoita, joiden osaaminen täydentää omien osaajiemme tietämystä. On tärkeää, että tämä porukkaa kehittää yhdessä asioita. Meillä on Elisan kanssa hyvä meininki kehittää yhteistyössä ICT-ympäristömme toimintaa”, Hyppönen tiivistää.

Helen kehittää asiakkailleen myös digitaalisia palveluja. Oma Helen -appi lanseerattiin syyskuussa, ja ensimmäisten asiakaskokemusten perusteella uusi sovellus on nostanut oman energiankäytön seurannan aivan uudelle tasolle.

Helen

Tutustu myös Kevan työasemainfran kehittämisprojektiin.

Kuvat: Helen.