Julkisen pilven palvelut yrityksilleJulkisen pilven palvelut yrityksille
Julkipilvipalvelut

Hyödynnä julkista pilveä turvallisesti ja kustannustehokkaasti

Julkipilvestä tarjottua kapasiteettia voi hyödyntää monipuolisesti eri tarkoituksiin. Pilvestä hankit helposti lisää palvelinkapasiteettia, jolloin voit unohtaa investoinnit fyysisiin palvelimiin. Lisäksi julkipilvi toimii luonnollisena alustana modernille ja ketterälle sovelluskehitykselle.

Elisa on Microsoftin, Amazonin ja Googlen virallinen kumppani ja jälleenmyyjä. Kauttamme hankit helposti kapasiteettia eri julkipilven alustoihin: Azureen, Google Cloudin tai Amazon Web Services (AWS) -palveluihin.

Voit hallita pilvipalveluita itse tai jättää julkisen pilven hallinnan meidän hoidettavaksi. Autamme yritystäsi julkisen pilven käyttöönotossa sekä jatkuvassa ylläpidossa. Jatkuvien palveluiden lisäksi saat meiltä konsultointiapua ja koulutusta myös projektiluonteisesti.

Jätä yhteystietosi niin kerromme lisää!

Kysy lisää asiantuntijoiltamme!

Jätä yhteystietosi, niin kerromme julkisen pilven mahdollisuuksista lisää:

Kysy lisää

Helen käyttää Elisan julkipilvipalveluita

Helen:

“Elisan Azure-arkkitehti ja -asiantuntija ovat auttaneet suuresti, kun suunnittelemme uusien palveluiden käyttöönottoa. Lisäksi Elisan julkipilven hallintapalvelu on kiinnostava kokonaisuus.”

Lue koko asiakas-case

Mitä hyötyä julkipilvi tuo?

 • Skaalautuvaa kapasiteettia

  Julkipilvi tarjoaa lähes rajoittamattoman kapasiteetin ja monipuolisen sovellusalustan.

 • Avoin ja joustava alusta

  Runsaasti avoimia rajapintoja, jotka mahdollistavat integraatiot ja automaatiot.

 • Kustannustehokas

  Maksat vain siitä, mitä käytät. Näin voit helposti muuttaa budjettia tarpeidesi mukaan.

Julkisen pilven palvelut

Elisan avulla pääset julkipilven kanssa hyvin käyntiin. Asiantuntijamme auttavat sekä käyttöönotossa että ylläpidossa, jotta yrityksesi saa pilvestä parhaimman hyödyn irti.

Julkipilven migraatiot ja käyttöönottopalvelut

Migraatiot ja käyttöönottopalvelut

Elisa auttaa yritystäsi siirtymään pilveen turvallisesti ja liiketoimintasi tarpeiden mukaan. Huolehdimme, että pilviympäristösi on suunniteltu ja varmistettu tietoturvallisesti, jotta yrityksesi data ei päädy vääriin käsiin.

Migraatio- ja käyttöönottopalveluihimme kuuluu:

 • Tilin luominen valittuun pilveen
 • Pilviasetuksien ja laskutusmallin hallinta
 • Pääsynhallinnan asetukset eli kenellä on oikeus päästä mihinkin tietoon
 • Pilveen siirrettävien järjestelmien kartoitus ja parhaan siirtotavan valinta
 • Migraatiot ja integraatiot eri datajärjestelmien välillä
 • Pääkäyttäjien ja käyttäjien ohjeistus

kysy lisää

Julkipilven jatkuvat palvelut

Jatkuvat palvelut

Elisa huolehtii julkipilvikapasiteettisi ylläpidosta myös jatkuvana palveluna. Tällöin pidämme huolta, että yrityksesi pilviympäristö pysyy toimintakykyisenä, tietoturvallisena ja kustannustehokkaana.

Jatkuviin käyttöpalveluihimme kuuluu:

 • Kulujen optimointi, budjetointi ja kustannusten raportointi
 • Pilviympäristön korkean käyttöasteen varmistaminen
 • 24/7 kyvykkyys seurata ja reagoida turvallisuuspoikkeamiin ja häiriötilanteisiin
 • Vikatilanteiden ja uhkien ennaltaehkäisy

kysy lisää

Julkipilven konsultointipalvelut

Asiantuntija- ja konsultointipalvelut

Huippukoulutetut asiantuntijamme auttavat sinua pilvimatkallasi. Autamme rakentamaan yrityksellesi strategian julkipilveen ja valitsemaan oikean alustan työkuormillesi. Kokoamme yrityksellesi myös pilven sääntökirjan eli julkipilven hallintamallin (Cloud Governance), jonka avulla pilvessä toimiminen on turvallisempaa.

Asiantuntija- ja konsultointipalveluihimme kuuluu:

 • Hallintamallin (Cloud Governance) luonti ja päivitys
 • Pilviympäristön proaktiviinen kehittäminen ja konsultointi
 • Teknologiset läpikäyntipalaverit
 • Teknologiakoulutukset

kysy lisää

Asiantuntijamme kertovat lisää!

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä:

ota yhteyttä

Julkisen pilven teknologiat

Pilvipalvelut skaalautuvat joustavasti, joten ne sopivat sekä PK-yrityksen että suurten organisaatioiden tarpeisiin. Elisalta saat hankittua kapasiteettia Microsoftin, Googlen ja Amazonin julkisesta pilvestä. Tutustu eri teknologioihin ja kysy lisätietoja meiltä:

 • Microsoft Azure

  Microsoftin Azuresta saa hankittua joustavasti ja turvallisesti virtuaalista tallennustilaa. Jos käytössäsi on muita Microsoftin sovelluksia ja palveluita, Azure integroituu saumattomasti niihin.

 • Google Cloud Platform

  Google Cloudilla voi kehittää koneoppimiseen ja tekoälyyn pohjautuvia ratkaisuja helposti. Googlen Big Query ja muut toiminnot sopivat myös isojen tietomäärien käsittelyyn.

 • Amazon Web Services

  AWS on erittäin kattava julkipilvialusta, joka sopii etenkin suurille yrityksille. AWS soveltuu hyvin monipuolisiin toteutuksiin sovelluskehityksestä koneoppimiseen ja ennakoivaan analytiikkaan.

Pilvilaskennan (Cloud Computing) keskeisiä käsitteitä

IaaS (Infrastructure as as Service)

Infrastructure as a Service tarkoittaa nimensä mukaisesti palvelininfrastruktuurin eli levytilan ja laskentatehon tarjoamista palveluna. Se kattaa käytännössä palvelininfrastruktuurin kerrokset verkon, levytilan, fyysisten palvelinten ja virtualisoinnin tasoilla. Palveluntarjoaja vastaa myös tilasta, pääsynhallinnasta sekä tilatekniikasta, kuten sähköistä ja jäähdytyksestä.

PaaS (Platform as a Service)

Platform as a Service on palvelualustan ulkoistamiseen tähtäävä teknologia. Se laajentaa palveluntarjoajan vastuun käyttöjärjestelmäkerroksesta aina ajonaikaiseen kerrokseen. PaaS palvelut helpottavat palvelujen skaalaamista ja ohjelmistokehitystä vähentäen alustapalvelujen konfiguraatiotarpeita.

SaaS (Software as a Service)

SaaS eli Software as a Service tarkoittaa sovellusten palvelutoimittamista. Tällöin palvelutarjoaja vastaa koko infrastruktuurista aina sovelluskerrokseen saakka ja loppukäyttäjä käyttää sovellusta ilman tarvetta laajamittaisille asennuksille tai ylläpidolle.

Serverless

Serverless on pilvilaskennan toteutusmalli, jossa koodia ajetaan suoraan ilman palvelinympäristöjä. Pilvipalveluntarjoaja tarjoaa koodille alustan, joka käyttää resursseja dynaamisesti. Käytön veloitukset perustuvat enemmän käyttökertoihin, kuin varattuun kapasiteettiin.

Private Cloud eli yksityinen pilvi

Yksityinen pilvi on yksittäiselle organisaatiolle luotu dedikoitu infrastruktuuriympäristö, jota ylläpidetään joko organisaation omissa, tai kumppanin tiloissa, organisaation omilla resursseilla tai kumppanin toimesta.

Public Cloud eli julkinen pilvi

Julkipilvi on nimensä mukaisesti julkisen internetin yli käytettävää infrastruktuuria, jota tuotetaan jaetulta alustalta ja voidaan utilisoida organisaation käyttöön dynaamisesti. Tunnettuja julkipilvitoimittajia on mm. AWS, Microsoftin Azure, Googlen GCP sekä Alibaba. Julkipilvipalvelut perustuvat palveluntuottajien omien palvelujen kylkeen rakentuneesta pilvi-infrastruktuurista, ja niiden kustannustehokkuus perustuu suuruuden ekonomian käsitteeseen.

Hybrid Cloud eli Hybridipilvi

Hybridipilvi on arkkitehtuurimalli, jossa organisaation resursseja on hajautettu yksityisen pilven ja julkisen pilven välille. Hybridipilvi mahdollistaa lähestymistapana käytössä olevien työkuormien käytön alustaoptimoinnin tapauksissa, jossa työkuormia ei voida modernisoida eli hajauttaa esimerkiksi PaaS- ja Serverless-kokonaisuuksiin.

Multicloud eli monipilviympäristö

Multicloud on useiden eri pilvipalveluympäristöjen käyttöä yhdessä arkkitehtuurissa. Multicloud pyrkii poistamaan riippuvuuden mistään yksittäisestä pilvipalveluntarjoajasta ja samalla optimoimaan pilven käyttöä käyttöalueen, työkuorman sekä kustannusten näkökulmasta. Tyypillisessä Multicloud arkkitehtuurissa hyödynnetään vähintään kahta julkista pilviä.

Artikkeleita julkipilveen liittyen: