Mitä kaikkea Microsoftin Azure on?

Lukuaika 3 min

Moni mieltää, että Microsoftin Azure on ennen kaikkea pilvipalvelu, josta saa joustavasti skaalautuvaa palvelinkapasiteettia. Todellisuudessa se on hyvin monipuolinen ja kasvava kokoelma alati kehittyviä kyvykkyyksiä liiketoiminnan kehittämiseen.

Pilvipalvelun monet hyödyt

Käyttäjät voivat hyödyntää Microsoft Azuren yli 200 valmista palvelua oman liiketoiminnan kehittämiseen niin julkipilvessä, kuin omissa tai IT-kumppanin konesaleissa.

Sitä voidaan käyttää niin virtuaalipalvelinten alustana (Infrastructure as a Service, IaaS) kuin sovellusten kehitysalustana (Platform as a Service, PaaS).

“Microsoftin Azure tarjoaa kaikenkokoisille yrityksille selkeitä hyötyjä verrattuna perinteiseen konesaliin. Tärkeimpinä hyötyinä ovat nopea käyttöönotto, skaalautuvuus, tietoturva ja kustannustehokkuus sekä parempi kyvykkyys liiketoiminnan jatkuvaan kehittämiseen”, kertoo Antti Salo, Elisan Head Of Technology, Intelligent IT.

Nopea käyttöönotto

Kun yritys alkaa kehittää esimerkiksi uutta liiketoimintasovellusta, sen ei tarvitse tehdä isoa alkuinvestointia sovelluksen vaatimaan IT-infraan, eikä kuluttaa aikaa laitteiden tilaamiseen ja asentamiseen.

Azuresta voidaan hankkia hetkessä tarvittava kapasiteetti ja maksaa siitä vain käytön mukaan.

“Palvelusta löytyy myös valmiina esimerkiksi tekoälyä ja data-analytiikkaa tarjoavia kyvykkyyksiä, joita voidaan suoraan hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä ilman uusien sovellusten rakentamista.”

”Liiketoiminnan kehittäminen nopeutuu, kun voi käyttää valmiita kyvykkyyksiä, eikä kaikkea tarvitse rakentaa alusta lähtien”, Salo kertoo.

Skaalautuvuus

Jos liiketoiminnan kehittämiseen luotu pilotti ei onnistu, Azuren käyttö ja samalla pilotin vaatimat IT-kustannukset voidaan ajaa nopeasti alas. Jos pilotti toisaalta onnistuu yli odotusten, palvelu skaalautuu nopeasti oletettua korkeampiin käyttömääriin.

“Moni iso yritys hyödyntää julkipilven kuten Azuren skaalautuvuutta isojen tapahtumien kuten Black Fridayn tai kuun vaihteen raportoinnin aiheuttamien piikkien tuoman IT-kuorman hallitsemiseen.”

”Pienemmille yrityksille, kuten startupeille, Azure tarjoaa pilvialustana suuren laskentatehon ja koneoppivan tekoälyn kaltaiset kyvykkyydet sisältävän IT-ympäristön, jollaiset olivat aiemmin vain suurten yritysten käytössä.”

Tietoturva ja tietosuoja

“Azuressa on valmiina hyvät tietoturvakyvykkyydet, joita voidaan täydentää Microsoftin ekosysteemin ja muiden toimittajien tietoturvakomponenteilla. Niiden avulla tietoturvan suunnitteleminen ja toteuttaminen Azure-ympäristöön on helpompaa ja vaivattomampaa kuin jos saman tietoturvan tason rakentaisi erikseen omaan konesaliin”, Antti Salo kertoo

Julkipilvenä Azuressa voi joustavasti ajaa työkuormia juuri niissä Microsoftin konesaleissa eri puolilla maailmaa, joissa se kulloinkin on järkevintä ja turvallisinta. Tällä hetkellä Azuren palveluita on saatavilla EU:n alueelta ja myöhemmin myös Suomesta, kun Microsoft rakentaa konesalinsa Suomeen.

“Tämä tekee Azuren hyväksi vaihtoehdoksi sellaisille organisaatioille, jotka haluavat säilyttää tietosuojan vuoksi datan Suomessa.”

Energiansäästö

Energian kohonnut hinta ja Ukrainan sodan aiheuttamat toimintaympäristön muutokset ovat saaneet monet organisaatiot miettimään nopeampaa siirtymistä julkipilveen.

“Omissa konesaleissa yritykset joutuvat itse suojaamaan sähkösopimukset tai maksamaan kallistuneen sähkön. Julkipilvessä taas maksaa myös energiasta vain käytön mukaan, mikä on monelle organisaatiolle hiilineutraalimpi tapa toimia”, Antti Salo pohtii.

Kustannustehokkuus

Koska Azuren pilvessä kapasiteetista ja palveluista maksaa vain käytön mukaan, se mahdollistaa kustannustehokkaan toiminnan.

“Julkipilven kustannustehokkuus vaatii kuitenkin sen, että julkipilven käyttöönotto on hyvin suunniteltu, sen resurssien käyttöä optimoidaan jatkuvasti ja ne resurssit, joita ei käytetä, sammutetaan. Hallitsematon käyttöönotto saattaa johtaa helposti turhiin kustannuksiin”, Antti Salo kertoo.

Hallittu käyttöönotto hyvän kumppanin kanssa pienentää riskejä

Hyvä kumppani, joka varmistaa Azuren hallitun käyttöönoton, tietoturvan ja optimoidun kustannustehokkaan käytön, maksaa investointina usein itsensä takaisin nopeasti.

“Jos esimerkiksi yrityksen eri liiketoiminnat ottavat suoraan Azurea käyttöön omien sovellustensa pilotointiin ja kehittämiseen, yritys on äkkiä tilanteessa, jossa kenelläkään ei ole selkeää kuvaa julkipilven kustannuksista tai yrityksen tietoturvan ja tietosuojan toteutumisesta. Tällaisissa tilanteissa julkipilven kustannukset ja riskit saattavat karata käsistä” Antti Salo sanoo.

Jokaisen organisaation vastuulla onkin rakentaa Azure-ympäristö omaan liiketoimintaansa sopivaksi ja tietoturvalliseksi.

Yksi tärkeimmistä asioista ennen käyttöönottoa on miettiä julkipilven strategia, tavoitteet, seurattavat mittarit ja hallintamalli, jonka mukaan toimitaan Azuren palveluiden hyödyntämisessä.

“Olemme Elisassa kehittäneet toimivaksi osoittautuneen julkipilvistrategian työpajan, jossa käydään liiketoiminta- ja sovelluslähtöisesti läpi kaikki tarvittavat asiat hallintamallin luomiseen ja liiketoimintaa hyvin palvelevan, kustannustehokkaan ja turvallisen Azuren käytön aloittamiseen ja kehittämiseen.”

”Oleellista on rakentaa toimiva liiketoimintaa tukeva hallintamalli, siihen perustuvat tekniset kyvykkyydet, ja tässä työssä hyvästä kumppanista on apua”, Salo kertoo.

Azuren käyttöönotossa pitää myös varmistaa oman pilviympäristön perusasiat, kuten tietoturva ja kyberhyökkäyksiltä suojautuminen.

Palveluiden saatavuus sekä datan hallinta, varmistus ja palautuminen on tärkeä suunnitella liiketoiminnan vaatimusten mukaisiksi.

Hyvä kumppani pystyy myös neuvomaan, mitä nykyisiä sovelluksia kannattaa viedä julkipilveen ja mitkä kannattaa edelleen pitää omassa tai IT-kumppanin konesalissa hybridipilviratkaisussa.

Milloin Microsoftin Azurea kannattaa harkita?

Milloin organisaation sitten kannattaa pohtia Azuren käyttöä?

“Koko ajan”, Antti Salo vastaa tiivistetysti ja jatkaa: “Koska Azuren kyvykkyyksiä voidaan käyttää myös oman konesaliympäristön automaation, älykkyyden ja tietoturvan parantamiseen, Azuren tulisi olla aina mukana vaihtoehtona IT-ympäristön kehittämisessä. Esimerkiksi me Elisassa käytämme Azure Arcia hybridipilven keskitettyyn hallintaan.”

Keskitetysti hallittu hybridipilvi yhdistää julkipilven ja konesalin parhaat puolet.

Entä milloin olemassa olevia sovelluksia kannattaa siirtää omasta konesalista pilveen?

“Sovellusten siirtäminen konesaleista julkipilveen kannattaa tehdä harkitusti ja suunnitelmallisesti huomioiden sovelluksen elinkaari.”

”Milloin esimerkiksi sovellus kannattaa tehdä uudestaan suoraan pilvinatiiviksi ja milloin taas edelleen pitää omassa konesaliympäristössä ihan kustannussyistä? Näissäkin pohdinnoissa me Elisassa autamme organisaatioita” Salo kertoo.

Lue myös

Vinkit hyödyllisimpiin Azure-pilvipalveluihin

Azure tarjoaa finanssiyhtiölle ketterän pilviympäristön liiketoiminnan kehittämiseen

Tutkimus: Maailmantilanne muuttanut organisaatioiden suunnitelmia IT-infran kehittämisessä – hallittu hybridipilvi kiinnostaa 

Azuren tietoturva on omaa konesalia vankemmalla perustalla