Tutkimus: Maailmantilanne muuttanut organisaatioiden suunnitelmia IT-infran kehittämisessä

Lukuaika 2 min

Pandemia ja Ukrainan sota ovat muuttaneet lähes joka toisen organisaation suunnitelmia IT-infrastruktuurin kehittämisessä, kertoo Elisan teettämä kyselytutkimus. Joka toinen ICT-päättäjä pitää keskitetysti hallittuun hybridipilviympäristöön siirtymistä erittäin hyödyllisenä tai hyödyllisenä.

“Maailmantilanteen muuttumisen myötä joka toinen organisaatio on muuttanut suunnitelmiaan IT-infran kehittämisessä. Kokonaisuudenhallinta nähdään tärkeänä keinona reagoida tilanteeseen”, kertoo Vice President Sari Torkkola IT-palveluliiketoiminnasta Elisalta.

Kyselyssä selvitettiin ICT-päättäjien näkemyksiä IT-infrastruktuurin ja pilvipalveluiden nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä, erityisesti hybridipilvestä.

Hybridipilvellä tarkoitettiin tutkimuksessa sitä, että keskitetyn hallinnan piirissä ovat kokonaisuutena sekä julkiset pilvipalvelut että omissa tai palveluntarjoajan konesaleissa olevat palvelut.

Omien konesalien käytön arvioidaan vähenevän selvästi

Kyselyyn vastanneista 20 prosenttia kertoo, että vuoden 2023 loppuun mennessä organisaation IT-palvelujen alustana käytössä ei ole enää omaa konesalia vaan palveluntarjoajan konesali ja/tai julkipilvi. Tulosten perusteella omien konesalien käytön siis arvioidaan vähenevän selvästi.

“Tällä hetkellä yleisin ratkaisu on se, että organisaatiolla on sekä oma konesali että palvelutarjoajan konesali ja julkipilvi. Puolentoista vuoden kuluttua yleisin ratkaisu on palveluntarjoajan konesali ja julkipilvi. Tilanne näyttäisi siis merkittävästi muuttuvan”, Torkkola sanoo.

Organisaatioiden suunnitelmissa on jatkossa yhä enemmän hyödyntää ratkaisua, jossa yrityksen IT-palvelut ovat sekä konesalissa Suomessa että julkipilvessä ja että tätä kokonaisuutta voidaan hallita keskitetysti.

Hybridipilvitutkimus
Jatkossa yleisimmäksi on nousemassa ratkaisu, jossa yhdistyvät julkiset pilvipalvelut ja palveluntarjoaja.

Hybridipilvi investointikohteiden kärjessä – tärkein hyöty parempi joustavuus

Kyselyyn vastanneista 54 prosenttia oli kiinnostuneimpia muuttamaan IT-infraansa ja aikoivat kasvattaa siihen investointia.

“Heidän joukossaan aiotaan vuoden 2023 loppuun mennessä investoida yleisesti konesalien ja julkipilven kokonaishallintaan eli hybridipilveen, automaatioon ja merkittävien häiriöiden toipumis- ja varmistusjärjestelyihin”, Torkkola sanoo.

Tärkeimmäksi hybridipilven hyödyksi nähdään IT-järjestelmien parempi joustavuus liiketoiminnan muutoksissa.

“Esimerkiksi liiketoiminnan laajentuessa tai supistuessa – tai yrityskaupoissa – tyypillisesti halutaan että myös tietotekniset valmiudet saadaan nopeasti laajennettua tai supistettua. Lisäksi päähyötyinä nähdään IT-palveluiden yhtenäisempi hallinta ja kokonaiskustannusten optimointi.”

Hybridipilvi
Tärkeimmät hybridipilviympäristön hyödyt ovat parempi joustavuus, IT-palveluiden yhtenäisempi hallinta sekä kokonaiskustannusten optimointi.

Palveluntarjoajassa arvostetaan kykyä varautua häiriöihin ja turvariskeihin

Kun omista konesaleista luovutaan ja siirrytään palveluntarjoajan konesaliin ja julkipilveen, odotetaan hybridipilven palveluntarjoajalta tiettyjä kyvykkyyksiä. Hybridipilveen siirtymistä ainakin jonkin verran hyödyllisenä pitäneet vastaajat kertoivat pitävänsä palveluntarjoajan tärkeimpinä ominaisuuksina häiriönhallintaa ja häiriöttömyyttä.

“Lisäksi arvostetaan kyberturvapalveluja eli tietoturvapoikkeamien havainnointia ja niihin reagointia, palveluita, joilla varmistetaan liiketoiminnan jatkuvuus ja nopea palautuminen sekä riskienhallintaa ja omaa konesalia Suomessa”, Torkkola kuvailee.

Kokeneimmat organisaatiot eli ne, jotka ovat jo siirtyneet hybridipilveen tai investoivat siihen vuoden 2023 loppuun mennessä, korostivat palveluntarjoajan valinnassa muita enemmän sen kyberturvapalveluita, omaa konesalia Suomessa, kykyä automatisoida hybridipilven hallintaa sekä suoraa verkkoyhteyttä julkisiin pilvipalveluihin.

“Esimerkiksi Elisalla on palveluntarjoajana konesalistaan suora tietoliikenneyhteys Googlen Haminan konesaliin.”

Hybridipilvi
Hybridipilveen investoivat korostavat muita enemmän palveluntarjoajan valinnassa kyberturvapalveluita, omaa konesalia Suomessa sekä kykyä automatisointiin.

Maailmantilanteen riskit yhdistävät hybridipilveen investoijia

Tutkimuksen tulosten perusteella maailmantilanteen riskeiltä suojautujien työkalupakissa korostuvat monet asiat, mutta erityisen yleisesti he investoivat hybridipilveen.

“Lähes puolet organisaatioista on muuttanut suunnitelmaansa siitä, mihin IT-asioissa investoidaan ja mitä seuraavaksi kannattaa tehdä. Tämä joukko näkee hybridipilven tärkeänä investointikohteena liiketoiminnan jatkuvuuden näkökulmasta”, Torkkola kertoo.

Hybridipilvi

*Kyselytutkimuksen toteutti Elisan toimeksiannosta Prior Konsultointi Oy touko-kesäkuussa 2022. Tutkimukseen vastasi 209 henkilöä, jotka edustavat 196 suomalaista suurta tai keskisuurta yritystä ja julkisorganisaatiota. Vastaajina ovat yritysten tai organisaatioiden ICT-päättäjät.

Haluatko kuulla lisää Elisan hybridipilvipalveluista? Ota yhteyttä

Lataa opas

Missä sarjassa hybridipilvi on organisaatioiden teknologiainvestoinneissa? Mitkä seikat nähdään hybridipilveen siirtymisen tärkeimpinä hyötyinä?
Lue lisää Elisan teettämän hybridipilvitutkimuksen tuloksista:

Tutkimus: Turvallisesti kohti joustavaa hybridipilveä

Lue myös

Näin hybridipilven avulla voi varautua erilaisiin poikkeustilanteisiin

Hybridipilveen hypätään askel kerrallaan

Elisan hybridipilveä hallitaan yksillä työkaluilla ja prosesseilla

Hybridipilven keskitetty hallinta tuo yhden näkymän yrityksen koko IT-infrastruktuuriin

Tutustu: Elisan hybridipilvi- ja kapasiteettipalvelut