Miten liikkeelle Azuren kanssa?

Lukuaika 2 min

Kun yritys on aloittamassa Azuren käyttöönottoa, mitkä asiat kannattaa miettiä ihan ensin? Vastauksen kertoo Antti Salo, Elisan Head Of Technology, Intelligent IT.

1. Miksi siirtyä Azureen?

Aluksi yrityksen kannattaa määritellä peruste, miksi pilvipalveluihin ollaan siirtymässä. Mihin liiketoiminnalliseen tarpeeseen palvelua otetaan käyttöön?

Yksi syy pilvisiirtymään voi olla se, että yrityksellä on omia palvelimia, joiden elinkaari on lopuillaan – kenties omassa konesalissa tai konttorilla. Palvelimilla voi olla yrityksen omia sovelluksia, jotka halutaan modernisoida ja siirtää pilvialustalle.

2. Mitä Azureen viedään – nyt ja myöhemmin?

Mieti, mitä palveluita Azureen tarkalleen ollaan viemässä? Viedäänkö pilveen olemassa olevaa palvelua vai halutaanko Azuren kyvykkyyksien avulla kehittää jotain uutta?

Mitkä palvelut on tärkeää siirtää heti ja mitkä myöhemmin? Omien liiketoimintatarpeiden kehittyminen kannattaa selvittää ja on hyvä huomioida, mitä on saatavilla. Pilvipalvelut mahdollistavat tekoälyyn perustuvien kyvykkyyksien hyödyntämisen.

3. Mitkä ovat tavoitteet ja miten niitä mitataan?

Määrittele, mitkä ovat palvelujen tavoitteet. Mitä hyötyjä tavoitellaan? Entä miten tavoitteiden saavuttamista mitataan?

Tavoitteena voi olla jonkin liiketoiminnan kasvattaminen tai tiettyjen tietoturvakompetenssien saavuttaminen, kuten yksinkertaisimmillaan IT-ympäristön päivitys. Jos tavoite on saada kustannussäästöjä, on hyvä tarkastella, toteutuvatko ne.

4. Selvitä vastuut ja osaaminen

On hyvä miettiä, kuka Azureen siirtymisestä yrityksessä vastaa – kuka siirron hoitaa? Kuka rakentaa uuden ympäristön ja varmistaa osaamisen saatavuuden? Pilvipalveluun siirtyessä kannattaa huomioida mahdollinen henkilöstön kouluttautumisen tarve, johon voi saada apua esimerkiksi kumppanin kautta.

Tärkeää on myös varmistaa, että tuotannolliset asiat, kuten tietoturva, palveluiden valvonta ja varmistukset ovat kunnossa, ja niille on määrätty vastuullinen taho. Se voidaan tehdä itse tai ulkoistaa osaavalle kumppanille.

5. Mitä kautta hankkia Azure?

On järkevää miettiä, minkä tilauskanavan kautta Azuren palveluita haluaa hankkia: suoraan itse vai kumppanin kautta. Azurea voi ostaa helposti omalla luottokortilla, mutta kumppanin kautta hankittaessa yritys saa Azure-tilauksen laskulle. Näin tilaus ei ole sidottu yrityksessä yksittäiseen henkilöön tai luottokorttiin ja samalla vältetään myös rinnakkaiset tilaukset – on siis hyvä varmistaa, että palvelun hankinta on keskitetty. Tämä on myös pitkällä aikavälillä kätevä ratkaisu, sillä jos yritys valitsee useampia palveluita, käyttökin kasvaa.

6. Osaava kumppani tukena

Osaava ja ammattitaitoinen kumppani auttaa Azureen siirtymisessä ja oikeanlaisten ratkaisujen löytämisessä. Etenkin pienemmille yrityksille kumppani toimii tärkeänä tukikanavana, jonka kautta on helppo asioida. Taitavan kumppanin kautta yritys pääsee kevyesti alkuun ja esimerkiksi asiakaspalvelun saa suomeksi.

7. Optimoi kustannukset

Azuresta maksetaan käytön mukaan sekuntipohjaisesti. On hyvä varmistaa, että heti tuotantokäyttöön siirtyessä kokonaisuus on optimoitu kustannusten osalta. Palvelut kannattaa sammuttaa silloin kun niitä ei käytetä, sillä silloin ne eivät myöskään tuo kustannuksia.

Pilveen siirtyessä yrityksen kannattaa miettiä, kuka kokonaisuudenhallinnasta vastaa ja onko kaikki tehty optimaalisesti kustannusten kannalta. Pilvipalveluissa on paljon mahdollisuuksia, mutta jos palveluiden annetaan pyöriä entiseen tapaan, voi se tuoda yllättäviä kustannuksia.

Jos käytössä on pilven erilaisia kyvykkyyksiä esimerkiksi data-analytiikasta tai tekoälystä, voivat hinnoittelumallit muuttua. On järkevää seurata, muuttuvatko palveluiden hinnoittelut, tai jos palveluita syntyy tai poistuu, on siitä jonkun hyvä vastata. Kustannusten optimoinnin osalta on siis järkevää miettiä, haluaako siitä vastata itse vai ottaako osaavan kumppanin.

8. Suunnittele siirtymä hyvin

Pilvisiirtymän suunnitteluun voi auttaa Microsoftin Cloud Adaptation Framework for Azure –malli. Malli voi toimia viitekehyksenä ja tukena, jos yrityksellä on jo strategia, motivaatio ja liiketoiminnalliset syyt pilveen siirtymiseen.

Haluatko kuulla enemmän Azuresta ja siitä, mitä etuja se voisi tuoda yrityksellesi?
Tutustu Microsoft Azure -pilvipalveluun lisää, tai ota suoraan yhteyttä!

Lue myös

Mitä kaikkea Microsoft Azure oikeastaan on?

Azure tarjoaa finanssiyhtiölle ketterän pilviympäristön liiketoiminnan kehittämiseen

Vinkit hyödyllisimpiin Azure-pilvipalveluihin