Päätelaitehallinta pitää yrityksen pyörät pyörimässä

Lukuaika 3 min

Ohjelmistojen ja päätelaitteiden keskitetty hallinta huolehtii siitä, että työntekijöiden työvälineet ovat aina iskussa ja organisaation tietoturva pysyy korkealla tasolla.

Liikkuvan työn aikakaudella organisaatiot toimivat päätelaitteiden varassa. Modernin yrityksen kriittisin kalusto on työntekijöiden laitteet, puhelimista ja läppäreistä kassapäätteisiin.

”Jo yhden hengen yrityksen toiminnan kulmakivi on se, että läppäri ja puhelin toimivat. Isot yritykset voivat menettää toimintakykynsä kokonaan, jos sen laitteet eivät ole iskussa”, toteaa Elisan ratkaisukonsultti Ville Lehtinen.

Ville Lehtinen

Jos etätyö oli ennen poikkeus, on siitä korona-aikaan tullut sääntö. Ohjelmistot ja laitteet, joilla yrityksen dataa ja resursseja käsitellään, ovat toimiston sijasta kotona tai kesämökillä. Vaikka työntekijät eivät käy konttorilla tai kytkeydy yrityksen sisäverkkoon viikkokausiin, pitää työasemien hallinnan ja päivitysten toimia.

Yhä useamman Elisan asiakkaan ratkaisu laitehallintaan ovat pilvialustalla toimivat Microsoft Intune -hallintatyökalut. Niiden avulla keskitetty päätelaitehallinta hoituu ilman yhteyttä organisaation sisäverkkoon. Myös työasemien käyttöönotto sujuu itsepalveluna, ja työasemat pysyvät päivitettyinä.

”Windows-työasemat dominoivat, joten Microsoftin teknologiat ovat luonteva valinta asiakkaidemme päätelaitehallintaan. Työasemien ja mobiililaitteiden hallinnassa meillä on käytössä vähintään Microsoft Intune pilvipalveluna. Isojen organisaatioiden päätelaitteiden hallinnassa käytetään laajemmin Microsoftin eri tuotteita. Tällöin puhutaan Microsoftin Endpoint Manager -palvelukokonaisuuden hyödyntämisestä”, Lehtinen kertoo.

Työtyytyväisyyttä ja tietoturvaa

Päätelaitehallinta on nykyorganisaatiossa paljon vartijana. Keskitetty ja hyvintoimiva laitehallinta on avain niin työtyytyväisyyteen, tietoturvaan kuin yrityksen IT-infran kustannustehokkaaseen hallintaan.

”Laadukkaat ja ajantasaiset työkalut vaikuttavat merkittävästi mielikuvaan työnantajasta. Monet asiakkaamme sanovat, että he haluavat olla paras työpaikka, ja työnantajan tarjoamat työkalut ovat tärkeä osa työtyytyväisyyttä.”

Kun kaikki päätelaitteet ovat keskitetysti analysoitavissa ja hallittavissa, voi laitekannan inventoinnin automatisoida. Automaation avustamana työntekijöiden vanhentuvien laitteiden uusiminen käy suunnitelmallisesti ja tehokkaasti.

Automaatio auttaa monin eri tavoin myös laitteiden elinkaaren hallinnassa. Päätelaitehallinnan laitteilta keräämää dataa voidaan analysoida tekoälyn avulla.  Se voi ennustaa valtavasta datamassasta pienten historiatiedon murusten perusteella laitteiden tulevia vikatilanteita.

”Laiteongelmiin pystytään parhaassa tapauksessa reagoimaan ennalta”, Ville Lehtinen kertoo.

Moderni päätelaitehallinta automatisoi myös uusien laitteiden käyttöönoton ja ylläpidon. Uuden työaseman käyttöönotto pitäisi käydä yhtä helposti kuin Ville Lehtisen kollegalla, jonka työaseman leasing-sopimus päättyi vastikään. Uusi laite odotti sovitussa paikassa, ja pian verkkoon kytkemisen jälkeen kaikki tutut sovellukset olivat asentuneet ja käytössä. ”Juuri näin laitehallinnan pitää toimia. Kun saa uuden työvälineen, sen pitää olla käytössä ilman säätämistä.”

Päätelaitehallinta on myös organisaation tietoturvan tärkeä kivijalka. ”Olipa päätelaite kotona, mökillä vai työpaikalla, laitehallinta varmistaa, että sovellukset ja käyttöjärjestelmät pysyvät jatkuvasti päivitettyinä ja ajantasaisina. Näin hyökkääjille ei muodostu tietoturva-aukkoja”, Ville Lehtinen kertoo.

Toimiva mobiililaitteiden hallinta on välttämätön edellytys laitteiden turvalliselle käytölle yritysmaailmassa. Päätelaitehallinta määrittelee, millä laitteilla organisaation tietoon ja palveluihin pääsee käsiksi sekä asettaa rajat laitteiden normaalille käytölle ja sallituille sovelluksille.

”Jos päätelaitteita ei hallinnoi keskitetysti, niin aiheuttaa helposti itselleen aidon tietoturvaongelman.”

Tehoa IT-resurssien hallintaan

Lehtisen mukaan kolmas tärkeä näkökulma laitehallintaan on organisaation IT-resurssien tehokas hallinta. Kun laiterekisteri on ajan tasalla, ei työasemia tarvitse haeskella leasing-kauden päättyessä. ”Laitehallinta antaa jatkuvan ajantasaisen näkymän yrityksen softaan ja rautaan.”

Yritykselle on tärkeä tietää kenellä päätelaitteet ovat, mikä on niiden elinkaaren vaihe ja voidaanko laitteita uusiokäyttää. Sama pätee ohjelmistolisensseihin, jotka ovat usein huomattavasti suurempi kustannus kuin itse laitteet. ”Laitehallintapalvelu mahdollistaa lisenssien käytön optimoinnin: lisenssejä on organisaatiossa riittävästi, mutta ei makseta turhasta.”

Isot yritykset hankkivat laitehallinnan tyypillisesti palveluna. Elisalla on tarjolla ratkaisuja laitehallintaan luovan alan yksinyrittäjästä aina prosessiorientoituneisiin suuryrityksiin. Laitehallintapalvelua tarjoavat myös globaalisti toimivat kilpailijat. Mitkä ovat Elisan vahvuudet palveluntarjoajana?

”Me olemme suomalainen talo, ja kommunikoimme hyvin asiakkaiden ja loppukäyttäjien kanssa”, Ville Lehtinen kertoo.

Elisan toinen keihäänkärki on laajamittainen automaation, itsepalvelun ja korkean teknologian hyödyntäminen. ”Siinä me olemme kansainvälistä parhaimmistoa. Loppukäyttäjälle se näkyy palvelun korkeana laatuna ja käytön helppoutena.”

IT-ulkoistusten onnistuminen mitataan aina sopimuskauden ollessa katkolla.  ”Palveluun ja sen kehittymiseen tyytyväinen asiakas jatkaa mielellään sopimusta”, Lehtinen toteaa. Kun Ville Lehtinen työskentelee uusien potentiaalisten asiakkaiden kanssa, ilmenee organisaation IT-ympäristössä usein kehitysvelkaa. ”Silloin pitää pohtia yhdessä asiakkaan kanssa, miten tilannetta lähdetään korjaamaan.  Asiakkaat arvostavat meidän johdonmukaista ja määrätietoista tapaamme kehittää IT-ympäristöjä”, Lehtinen kertoo.

Mikäli aihe on yrityksellenne ajankohtainen, suosittelemme tutustumaan tarkemmin Elisan tarjoamiin päätelaite- ja loppukäyttäjäpalveluihin.

Lue lisää päätelaitteiden hallinnasta muista asiantuntijablogeistamme:

Moderni mobiililaitehallinta tutuksi – esittelyssä hallintamallit Android-laitteille

Moderni mobiililaitehallinta tutuksi – esittelyssä hallintamallit iOS-laitteille

Laiterekisteröintiohjelmat Android-laitteille

Laiterekisteröintiohjelmat iOS-laitteille

Windows Autopilot: työasemien asennusten modernisointi