Näkökulma: Sovelluskehityksen ostamisen vaikeudesta

Lukuaika 2 min

Ostaminen ei ole ihan yksinkertainen taito. Varsinkaan silloin, kun joudut ostamaan jotain mitä ei ole vielä olemassakaan pohtii Topias Uotila.

Meistä jokainen ostaa melkeinpä päivittäin monia asioita. Näistä useimmat ovat meille entuudestaan tuttuja asioita, joihin liittyy aiempia kokemuksia. Ruokaa, vaatteita, matkalippuja ja muita tavanomaisia asioita.

Jokaiseen näistä ostoksista liittyy päätös käyttää rahaa ja jonkinlainen ketju tämän päätöksen muodostamiseksi. Tässä aiemmat kokemuksemme vastaavista päätöksistä vahvistavat itseluottamustamme ja asemaamme ostajana, mikä helpottaa lopulta valinnan tekemistä.

Kuinka tilanne muuttuu, kun ostopäätös on tehtävä asiasta, jota ei vielä ole, eikä ole koskaan ollutkaan? Tähän törmätään monella alalla kun ostetaan projekteja, jotka jo määritelmänsä mukaan ovat ainutkertaisia.

Tai entä jos projektin lopputuloksena syntyy palvelu? Palveluiden ostaminen on astetta haastavampaa. Palvelu ei ole käsin kosketeltava, jolloin sen koekäyttö tai tarkastelu etukäteen on lähes mahdotonta. Lisäksi palvelu tuotetaan aina yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Näissä tilanteissa ostaja joutuu asemaan, jossa edes keskustelu saman kokeneen referenssiasiakkaan kanssa ei anna selvää kuvaa lopputuloksesta. Ostaja joutuu miettimään olisiko tilanne kuitenkaan omalla kohdalla samanlainen.

Kuvittele mielessäsi tilanne, jossa joudut ostamaan jotain mitä ei ole vielä olemassakaan. Eikä ole koskaan ollutkaan. Tunnetko olosi varmaksi?

Omalla alallani myytävä palvelu on projektin lisäksi usein käytössä oleva ja ylläpidetty räätälöity ohjelmisto. Palvelun ytimessä tuki- ja ylläpitomallien alla onkin siis immateriaalioikeuksia eikä varsinaista palvelua. Tämä ei helpota ostajan työtä ollenkaan, sillä immateriaalioikeudet ovat esimerkiksi juridisesti varsin vaikea alue. Ostajan täytyy tuntea ja hahmottaa muun muassa käyttöoikeuksia, lisenssointia, ja vastuurajauksia.

Lisäksi nimenomaan räätälöidyn sovelluksen ostaminen on aina strateginen hankinta, jolla yritys rakentaa itselleen kilpailuetua. Paketoiduilla sovelluksilla saa maailmanluokan prosesseja, joita muutkin alansa johtavat yritykset käyttävät. Kilpailuedun edellytys on kuitenkin erilaisuus. Jos hankintaprosessin tavoitteita ei ole johdettu suoraan strategiasta, liiketoimintaan ei saada haluttuja vaikutuksia. Koko organisaation tulee olla hankinnan ja sen tavoitteiden takana.

Yritän omassa työssäni tehdä sovelluskehityksen ja monien valmissovellusten ostamisesta mahdollisimman helppoa. Asia on niin lähellä sydäntä, että on ilo auttaa vaikka asiakas joskus päätyisi ostamaan jopa muualta kuin meiltä. Kovasta työstäni huolimatta tiedän, että sovelluskehityksen ostaminen tulee säilymään erikoistaitona. Hatun noston arvoisena juttuna.

Tutustu: Elisan sovelluspalvelut ja -kehitys.

Lue myös

Sitoutunut sovelluskehityksen ostaja saa parhaan lopputuloksen

Julkipilven hallintamallilla järjestelmällisesti kohti ihannetilaa

Elisan hybridipilveä hallitaan yksillä työkaluilla ja prosesseilla

Sovelluskehitystä Microsoftin ja Elisan valmiskomponenteilla: case Porokolari-sovellus