Elisan hybridipilveä hallitaan yksillä työkaluilla ja prosesseilla

Lukuaika 2 min

Hybridipilvipalvelut takaavat joustavan työnjaon oman konesalin ja julkipilven välillä. Asiantuntija kertoo, kuinka Elisan hybridipilveä hallitaan.

Kun julkisia pilvipalveluja lanseerattiin reilu 10 vuotta sitten, moni ennusti yrityksen omien konesalien pikaista kuolemaa. Näin ei kuitenkaan ole käynyt. Yhä useampi yritys päätyy nykyisin hybridiratkaisuun, joka yhdistää oman tai IT-kumppanin konesalin ja julkisen pilven parhaat puolet.

Omassa konesalissa pyörivä yksityinen pilvi voi olla erittäin kustannusoptimoitu alusta vanhoille ja vakioiduille sovelluksille.

”Julkisesta pilvestä voi taas hakea modernisoinnin hyötyjä, uusia työkaluja ja analysointikyvykkyyksiä, joita isot pilvipalvelujen toimittajat, kuten Microsoft, Google ja Amazon, kilvan kehittävät. Elisa taas tarjoaa yhtenäisen hallinnan tähän kokonaisuuteen”, kertoo Elisan yritysasiakkaiden CTO Ville Rautio.

Yhdet työkalut riittävät

Organisaatioiden IT-infrastruktuurin hajautuminen on johtanut uuteen ongelmaan. Kun organisaation perinteisen konesaliympäristön ja siellä pyörivien vanhojen sovellusten rinnalla otetaan käyttöön uusia julkisessa pilvessä pyöriviä palveluita, hankaloituu ylläpito.

”Konesaliympäristön tuotantoa ja kehitystä tehdään tietyillä prosesseilla ja teknologioilla, julkisten pilvipalvelujen taas toisilla”, sanoo Rautio.

Elisan ratkaisu hybridipilviasiakkaidensa ongelmaan on yksinkertainen.

”Pyrimme siihen, että sijaitsipa IT-infrastruktuurisi missä tahansa, sitä hallitaan yhdestä pisteestä, yhdellä prosessilla ja mahdollisimman vähillä teknologioilla”, Rautio kertoo.

Näin keskustelu konesali- ja julkipilviympäristöjen paremmuudesta käy turhaksi.

”Kun molempia saa hallittua yhdestä paikasta. Voit ajaa kuormia juuri siellä missä se on järkevintä.”

Ville Rautio
Elisan teknologiajohtaja Ville Rautio.

Hybridipilviympäristössä IT-ylläpidon automaatioaste on korkea. ”Ei avata hallintapaneelia, vaan kirjoitetaan automaattinen skripti, joka hoitaa muistin lisäyksen tai muutokset palomuuriin”, kuvaa Rautio ajattelutavan muutosta.

Julkisten pilvipalvelujen kolme jättiä, Amazon, Microsoft ja Google, ovat rakentaneet omat työkalunsa pilvialustojensa hallintaan. Sen lisäksi on olemassa koko joukko kolmansien osapuolien työkaluja sekä julkisten pilvipalvelujen ja konesaliympäristöjen hallintaan.

”Me pyrimme rakentamaan organisaation IT-infrastruktuurin kaiken hallinnan julkisten pilvipalvelujen teknologioilla ja prosesseilla”, kertoo Rautio.

Mahdollisuuksien mukaan käytetään kolmen suuren pilvitoimittajan työkaluja. Suomessa moni yritys luottaa Microsoft -työkaluihin, joten monen Elisan hybridipilviasiakkaan ympäristöä hallitaan pääsääntöisesti Azuren teknologioilla ja prosesseilla.

Syy natiivien pilvitoimijoiden työkalujen käyttöön on se, että julkisten pilvialustojen kehitys on nopeaa.

”Kolmannen osapuolen työkalujen on vaikea pysyä perässä kehityksessä, kun alustat muuttuvat koko ajan.”

Nykyisin julkisten pilvien hallintatyökaluja voi hyödyntää myös omien konesaliympäristöjen hallinnassa.

”Nämä isotkin toimijat myöntävät nykyisin, että tulevaisuus on hybridipilvien. Alkuinvestointi omaan konesaliin on isompi, tiettyjen asioiden ajaminen siellä on kustannustehokkaampaa”, Ville Rautio pohtii.

Automaatio tekee pilvipalvelun

Pilvipalvelujen esiinmarssin myötä perinteisiä konesaleja on alettu kutsua yksityisiksi pilviksi. Mutta mikä oikein tekee pilvipalvelusta pilvipalvelun? Ville Raution mukaan kyse on automaatiosta.

”Moni asia voidaan automatisoida, mutta sitä ei vielä kovin laajasti hyödynnetä.”

Yksityisessä pilvessä prosessit ovat mahdollisimman pitkälle automatisoituja. Tällainen toimintamalli on aikamoinen mullistus lähes joka organisaation IT-osastolla.

”Hybridipilveen siirtymisessä on monta askelta, ja se kannattaa tehdä yksi sovellus tai prosessi kerrallaan”, Rautio kertoo.

Tavoitteena on saada koko IT-infrastruktuurin hallinta toimimaan kuten julkisissa pilvipalveluissa, vaikka alusta olisikin oma konesali. Tämä edellyttää eri toimintojen systemaattista automatisointia.

”Automaation voima on siinä, että jos esimerkiksi järjestelmän levytila on loppumassa, sitä voidaan antaa automaattisesti lisää.”

Nykyisin IT-ympäristöjen tilaa valvovat yleensä ihmiset, jotka korjaavat havaitsemiaan ongelmia manuaalisesti hallintapaneelista käsin. Parempi vaihtoehto on, että automaatio havaitsee alkavan ongelman ja suorittaa tarvittavat korjaukset automaattisesti ja hallitusti.

Kun oman konesalin ylläpito on pitkälle automatisoitu ja koko IT-infraa hallitaan yksillä prosesseilla, on hybridipilveen hyppääminen enää pieni askel.

Lue myös

Miten kilpailuttaa IT-ympäristö? Lue vinkit

Näin hybridipilven avulla voi varautua erilaisiin poikkeustilanteisiin

Hybridipilveen hypätään askel kerrallaan

Hybridipilven keskitetty hallinta tuo yhden näkymän yrityksen koko IT-infrastruktuuriin