Tietoliikenne uuteen kuosiin, case Oulun kaupunki

Lukuaika 2 min

Oulun kaupunki panostaa tietoliikenteen toimintavarmuuteen

Oulun Digi -liikelaitos tarjoaa it-palveluita 11 000:lle kaupungin työntekijälle ja hallitsee yli 20 000:ta tietoliikenneverkkoon kytkettyä laitetta liki 400 toimipisteessä. Oulun kaupungilla on runsaasti kriittistä toimintaa, jossa korostuu tietoliikenneyhteyksien toimintavarmuus.

”Tietoliikenteen toimintavarmuuteen kannattaa panostaa, sillä toimimattomuus aiheuttaisi suuria kustannuksia ja häiriöitä kaupungin toiminnalle”, Oulun Digin ICT-palvelupäällikkö Päivi Kärki kertoo.

Kärjelle oli kertynyt vuosien varrelta hyviä kokemuksia Elisa Santa Monican järjestämistä tietoliikennekoulutuksista. Vuonna 2014 yhteistyö laajeni tietoliikennepalveluihin, kun Elisa Santa Monica valittiin yhdeksi tietoliikennelaitteiden ja asiantuntijapalveluiden puitesopimustoimittajista.

Monipuolista yhteistyötä

Yhteistyö käynnistyi Oulun kaupungin datakeskuksen tietoliikennelaitteiden hajauttamisella kahteen laitetilaan.

”Vikasietoisuus ja vikatilanteiden vaikutusten rajaaminen ovat keskeinen tavoite, kun kehitämme laitearkkitehtuuria ja verkkotopologiaa.”

Yhteistyö on laajentunut datakeskuksen tietoliikennelaiteista ja -palveluista muun muassa kuormantasaukseen, IP-osoitteiden hallintaan ja langattoman verkon suunnitteluun ja toteutukseen.

Kuormantasaus toteutettiin modernilla F5:n teknologialla, joka korvasi elinkaarensa päähän tulleen vanhan järjestelmän. Myös IP-osoitteiden ja nimipalveluiden hallinta- ja valvontajärjestelmien uusimisessa vanhat erillisratkaisut korvattiin integroidulla IPAM-ratkaisulla.

Toukokuussa 2016 yhteistyö laajeni uuden langattoman verkon suunnitteluun ja toteutukseen. Toteutuksen myötä kaupungin työntekijät saivat käyttöönsä yksityisen WLAN-verkon, jossa voidaan huomioida paremmin liikkuvan työn erityistarpeet sekä tietoturva. Nyt vuonna 2020 verkossa yli 3000 tukiasemaa.

Syksyllä 2016 yhteistyö laajeni edelleen tietoturvalaitteiden päivitykseen, joka toteutettiin hajautetulla palomuuriarkkitehtuurilla. Järjestelmä on pidetty ajan tasalla alati muuttuvassa verkkomaailmassa ja kasvavassa liikennemäärässä.

Alkuvuodesta 2018 yhteistyö laajeni kyberturvaratkaisujen kilpailutuksen kautta hankituilla tietoturvan tilannekuvaa parantavilla palveluilla.

Paikallista asiantuntemusta

Laitteet on liitetty Elisa Santa Monican 24/7-toimivaan verkonvalvontakeskukseen, minkä lisäksi hyödynnetään paikallista asiantuntijaa.

”Tietoliikenneyhteyksien korjaaminen ei aina onnistu etäyhteydellä, vaan käsien on tarvittaessa oltava paikan päällä auttamassa”, Kärki sanoo.

Yhteistyön aikana tapahtuneen kehityksen ansiosta Digin tietoliikenneympäristön arkkitehtuuri on nyt tarkoituksenmukainen: se on saatu aiempaa paremmin hallintaan ja dokumentointi on uudella tasolla.

”Elisa Santa Monican asiantuntijoiden ymmärrys verkostamme on kasvanut. He vastaavat 24/7-valvonnasta, tietoturvasta, kapasiteetinhallinnasta ja katastrofisuojauksesta. Tältä pohjalta voimme yhdessä kehittää tietoliikennepalveluitamme”, Kärki sanoo.

”Elisa Santa Monica on Digille strateginen kumppani tietoliikennepalveluissa.”

Taattua tekniikkaa ja asiantuntemusta

Elisa Santa Monica toimittaa Digille datakeskusverkon tietoliikennelaitteet, niiden määrittelyn ja hallintapalvelun sekä osallistuu verkon jatkokehitykseen. Toimitus sisältää muun muassa Ciscon ja Juniperin kytkimiä sekä Juniperin reitittimiä. Palomuurit ovat PaloAlton.

Tietoliikenteen kuormantasauksen, sovellusten julkaisun internetiin sekä pääsynhallinnan hoitaa kahdennettuna toteutettu F5:n ratkaisu. IP-osoitteiden hallintaratkaisu (IPAM) on toteutettu EfficientIP:n laitteilla ja ohjelmistoilla.

Uusi langaton verkko toteutetaan Ciscon teknologialla. Sen keskiössä on kahdennettu ja korkean käytettävyyden WiFi6-yhteensopiva WLAN-kontrolleri. Santa Monican asiantuntijat suunnittelevat kuhunkin paikkaan parhaiten sopivat tukiasemat.

Tietoliikenne- ja tietoturvalaitteiden hallinta- ja valvontapalvelut on keskitetty Elisa Santa Monican 24/7-periaatteella ja suomenkielellä palvelevaan verkonvalvontakeskukseen. Kumppanuus pitää sisällään myös Digin tietoliikennetiimin kouluttamisen uusiin teknologioihin sitä mukaa, kun niitä otetaan käyttöön.

Lue lisää Elisan asiantuntijapalveluista  ja NOC-verkonhallintapalveluista.

Artikkeli englanniksi: Renew your data communications

Lue myös

5G mullistaa teollisuuden kilpailuedut

Täyttä turvaa sairaalaympäristöön

Vakioitua tehokkuutta NOC-palvelun avulla, case Stanley Security

Elisan IT-palvelu tuo Savoxille tietoturvaa ja helppoutta