Tulevaisuuden terveyspalvelu löytyy jo Hämeenlinnasta

Lukuaika 2 min

Hämäläiset eivät hidastele kun on terveys kyseessä. Hämeenlinnalainen minunterveyteni.fi-palvelu yhdistää uudella tavalla asiakkaiden itse omalle terveystililleen tuottamaa tietoa potilastietojärjestelmän tietoon. Asiakaslähtöinen palvelu tukee yksilöllisempää hoitoa tehostaen samalla terveydenhuollon prosesseja.

Suomalainen terveydenhuolto ei selviä haasteistaan pienillä muutoksilla. Hämeenlinnassa on päätetty lähteä kohti terveempää tulevaisuutta kehittämällä terveydenhuollon palveluita isolla harppauksella eteenpäin. Uudistuksella on kolme tavoitetta: palveluiden parempi tuottavuus, saatavuus ja laatu, ja kaikkien on toteuduttava samanaikaisesti. Digitaaliset palvelut tukevat toiminnallisia muutoksia.

Keväällä 2015 Hämeenlinnassa avattiin minunterveyteni.fi-palvelu, joka yhdistää asiakkaiden itse omalle terveystililleen tuottamaa tietoa potilastietojärjestelmän tietoon ja tekee analyysia tiedon pohjalta. Palvelu antaa asiakkaalle yksilöllisiä terveysneuvoja ja ohjaa tarvittaessa vastaanotolle. Lisäksi sen avulla voi aloittaa erilaisia terveyttä edistäviä valmennusohjelmia. Kaikki neuvot pohjautuvat kansallisiin Käypä hoito -suosituksiin.

Sitran tuella kehitetty palvelu on Suomessa ensimmäinen laatuaan ja se on noteerattu niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Asiakas on oman elämänsä asiantuntija

”Uuden ajan terveyspalveluiden asiakas on aiempaa tasavertaisempi toimija terveydenhuollon ammattilaisten rinnalla. Hänen asiantuntemuksensa ja tuottamansa tieto liittyy omaan elämään ja yksilöllisiin tarpeisiin. Ammattilaiset puolestaan vastaavat lääketieteellisen hoitotyön toteuttamisesta siten, että lopputulos on paras mahdollinen”, sanoo Hämeenlinnan terveyspalvelujen kehitystiimin vetäjä Jari Numminen.

Jari Numminen

Jarissa yhdistyy insinöörin kyky ajatella prosesseja ja teknologian mahdollisuuksia sairaanhoitajan näkemykseen potilaan tarpeista. Hän yhdistää aikaisemman kokemuksensa potilastyöstä nykyiseen työhönsä terveyspalveluiden kehittäjänä. Palvelujen suunnittelijalla on siis todellista näkemystä asiakkaiden tarpeista.

”Etenkin perusterveydenhuollossa on paljon asioita, joihin ei voi suoraan hoitotyöllä vaikuttaa. Ihminen päättää itse elämäntavoistaan, joilla on suora yhteys terveyteen. Terveystilille koottavan ja sieltä saatavan lisätiedon avulla ihmiset näkevät itse miten eri tekijät vaikuttavat terveyteen ja voivat näin ottaa enemmän vastuuta omista valinnoistaan.”

Etämittaus on seuraava askel virtuaaliklinikan kehittämisessä

Hämeenlinnassa on aloitettu yhteistyössä Elisan kanssa kokeilu, jossa minunterveyteni.fi-palvelun asiakkaille tarjotaan mahdollisuus tehdä erilaisia terveydentilaan liittyviä mittauksia älypuhelinsovelluksella.

Etänä voidaan tehdä esimerkiksi astmapotilaaan hengityksen puhallusmittaus ja verenpaineen ja -sokerin mittaaminen sekä tietojen tallentaminen omalle terveystilille. Mitattu tieto siirtyy mittalaitteelta Bluetoothin välityksellä älypuhelimen sovellukseen ja siitä suoraan Taltioni-terveystilille, joten potilaan ei tarvitse enää kirjata tuloksia. Sovellus muistuttaa mittausten tekemisestä ja varmistaa kunkin mittaustuloksen onnistumisen. Etämittauksen tuottama tieto viedään luotettavasti suoraan potilastietojärjestelmään asiakkaan niin halutessa.

Jarin mukaan yhteinen kehitystyö on alkanut lupaavasti. Hän näkee mobiiliteknologian isossa roolissa terveydenhuollon palvelujen digitalisoinnissa.

“Ihmiset voivat pian tehdä itse paljon asioita, jotka on aiemmin tehty terveydenhuollon toimesta. Jatkossa esimerkiksi sydänfilmikin voidaan ottaa älypuhelimella, tulokset analysoidaan tehokkaalla pilvipalvelimella ja lääkärin vastaus saadaan suoraan puhelimeen. Tämä mullistaa nykyisen tavan toimia ja tuo isoja kustannussäästöjä.”

Ihmisläheinen insinööri ja terveyspalvelujen ideanikkari odottaakin jo innolla seuraavia harppauksia eteenpäin.

”Olen saanut ratsastaa muutaman vuoden ajan kehityksen aallonharjalla. Toivottavasti pääsen jatkossakin olemaan mukana tekemässä terveydenhuollon tulevaisuutta.”

Elisa Etämittaus -mobiilisovellus voitti Suomen Paras Mobiilipalvelu 2014 -kilpailussa ”Paras yrityksen tehokkuutta tai tuottavuutta parantava palvelu” -sarjan. Sovellus pääsi vastikään myös lääkeyritys GlaxoSmithKlinen järjestämän kansainvälisen Health Challenge -kilpailun -finaaliin.