Väestön ikääntymisen megatrendi haltuun terveydenhuollon digitalisaatiolla

Lukuaika 2 min

Suurten ikäluokkien ikääntyessä digitalisaatiosta haetaan helpotusta ikäihmisten terveydenhuollon ja palvelutarpeiden haasteisiin sekä huoltorakenteen muutokseen. Kotona-asuvia, hoivaa tarvitsevia ikäihmisiä on yhä enemmän – samaan aikaan ammattitaitoisia terveydenhuoltoalan ammattilaisia eläköityy kiivaaseen tahtiin.

Teknologiaan nojaava etähoiva tuo ratkaisun merkitykselliseen vanhuuteen ja hoivatyöhön sekä osallistaa omaisen mukaan oman äidin, isän tai isovanhemman huolenpitoon.

Ennaltaehkäisevää ja oikea-aikaista hoivaa digitalisaation tukemana

Kiireisten hoitajien ja organisaatioiden työtaakkaa voi helpottaa hyödyntämällä esimerkiksi etäyhteyksiä, etämittauksia ja hyvinvointidataa sekä tulkitsemalla dataa ennakoivan hoidon saavuttamiseksi.

Ikäihmisten terveydenhuollon digitalisaatio voi olla esimerkiksi:

  • Ikäihminen saa lääkemuistutukset ja kuittaa lääkkeet otetuksi lääkemuistuttajan avulla, jotta lääkkeet otetaan täsmällisesti. Tieto lääkkeen otosta tallentuu järjestelmään.
  • Helppokäyttöisellä tabletilla hoituu niin etävastaanotto kuin yhteydet omaisiin ja ystäviin. Erilaiset ryhmäpuhelut ja esimerkiksi ohjatut leivonta- ja musiikkiryhmien kokoontumiset tukevat ikäihmisten sosiaalisia verkostoja virtuaalisesti.
  • Hyödyntämällä kotiin asennettuja sensoreita havainnoidaan muutoksia mm. aktiivisuudessa tai muuttuneessa vuorokausirytmissä. Ammattilainen voi tunnistaa merkit voinnin heikkenemisestä ja reagoida esimerkiksi yölliseen valveillaoloon, lisääntyneisiin wc-käynteihin tai epäsäännölliseen ruokailuun.
  • Ikäihmisen kodista saatava tieto antaa tilannekuvan silloin, kun ei olla paikan päällä tai videoyhteydessä.

Näin kotihoidon hoitajan aikaa ei kulu rutiininomaisiin mittauksiin, lääkemuistutuksiin tai ylimääräisiin ajokilometreihin, vaan aikaa jää enemmän aitoa arvoa tuottaville kohtaamisille sekä itse hoivatyölle.

Digitalisaation avulla vanhuksille voidaan tarjota turvallinen koti sekä laadukkaampaa ja ennakoivampaa hoitoa.

Se valjastaa tiedon hoivaorganisaation avuksi, jotta he voivat kohdata ikäihmisen entistä paremmin ja lähemmin.

Kotisensorit tuottavat dataa häiritsemättä ikäihmistä. Ikäihmiset eivät vierasta esimerkiksi videopuheluita tai muita laitteita – me nuorrumme digitaalisessa mielessä koko ajan. Tärkeää onnistumisen kannalta on myös valita oikeat teknologiat oikeiden ihmisten arkeen.

Myös omaisille voidaan tarjota reaaliaikaista ja täsmällistä tietoa ikäihmisen voinnista. Toisteiset keskustelut ja saman tiedon jakaminen eri omaisille kuormittavat hoivatyöntekijöitä, kun taas jaettu näkymä ikäihmisen tilannekuvaan vähentää tarvetta sille.

Elisa Digihoiva tuo tarvittavan datan hyvään hoitoon

Elisa Digihoiva on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntarjoajille kehitetty ratkaisu, joka tukee muun muassa ikäihmisten turvallista kotona asumista ja mahdollistaa heidän hoitamisensa uudella tavalla.

Palvelu on tietoturvallinen ja myös DigiHTA-arvioitu (2021/05).

Digihoiva-palveluun kuuluu muun muassa:

  • ikäihmisen kotiin asennettavat sensorit, jotka seuraavat esimerkiksi asiakkaan liikkumista ja asunnon lämpötilaa
  • turvapuhelin, jonka ansiosta ikäihminen voi ulkoilla huolettomammin
  • päätelaitteet helppoa videoyhteyttä varten – ikäihminen voi viestiä hoitohenkilökunnan kanssa tai vastata hoitohenkilökunnan ja omaisten videopuheluihin
  • lääkemuistutukset ja itsenäisten mittausten raportointi, jotta hoivaa sisältämättömät käynnit voidaan karsia.

Digitalisaatio tuo myös muita mahdollisuuksia ikäihmisen elämään. Jo arkipäiväistynyt teknologia kuten tabletit ja tietokoneet ikäihmisen käytössä tarjoavat esimerkiksi väylän etälääkärin pakeille, helpot videoyhteydet omaisiin sekä tavan osallistua erilaisiin harrastuksiin ja kokoontumisiin omasta kodista käsin.

Ennakoiva hoito usein myös pidentää aikaa, jonka ikäihminen voi viettää kotonaan ja lykkää tarvetta seuraavan tason tukitoimenpiteille.

Haluatko kuulla Digihoivasta ikääntyneiden terveydenhuollossa?

Ota yhteyttä tai tutustu asiakastarinaan.

Lue myös

Videoneuvottelupalveluista löytyy apu terveydenhuoltoon 21

Sensoriteknologia ikäihmisen terveydenhuollossa – datan avulla ennakoivaa hoitoa

Digiratkaisuilla hyötyä sairaalaympäristöön: esimerkit hoitaja-avusta ja tilannekuvanäytöstä

Elisan e-Konsultaatio vapauttaa terveydenhuollon asiantuntijoiden ja asiakkaiden aikaa

Kirjoittanut

Jana Pullinen

Jana Pullinen toimii Elisalla Solution Consultant -roolissa.