Toimiva IT luo turvaa hoivakodin arkeen

Lukuaika 2 min

Koko maassa palveluasumista tarjoava Esperi Care siirsi IT-infrastruktuuriympäristönsä Elisan ylläpidettäväksi ja kehitettäväksi. Luotettava IT-kumppani tukee henkilökunnan työtä ja auttaa hyödyntämään digitaalisuutta potilasturvallisuuden parantamiseksi.

Kuva: Esperi Care

Suomen väestö ikääntyy. Vaikka kotihoito kehittyy, yhä useampi meistä tarvitsee tulevina vuosina jossain vaiheessa elämäänsä palveluasumisen turvaa.

”Moni tarvitsee myös hoivakotiasumista, mutta haasteena on henkilökunnan riittävyys. Siksi esimerkiksi potilasturvallisuuden ja valvonnan kannalta digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen on tärkeää”, Esperi Caren hankintajohtaja Markus Hemdahl sanoo.

Esperi Caren noin 220 hoivakodissa ympäri Suomea asuu reilu 6000 ikääntynyttä, vammaista, mielenterveyskuntoutujaa tai päihteiden käytöstä kuntoutuvaa ihmistä.

Konsernin vahva laajentuminen toi tarpeen löytää kapasiteettipalveluille hyvä uusi IT-kumppani, joka voisi antaa tukea IT:n hyödyntämiseen ja kehittämiseen tietoturvallisesti.

”Lähivuosina isot kuntaliitokset kiristävät tietoturvavaatimuksia entisestään. Konesalien pitää olla tietoturvan osalta sertifioituja, ja Elisa on tässä vahva kumppani”, Esperi Caren ICT-päällikkö Aki Virtanen sanoo.

Tiedot turvallisesti käytettävissä

IT:n uudistamisessa Esperissä tähdättiin siihen, että IT olisi sekä helpommin hallittavissa että myös kehitettävissä.

”Nyt saamme Elisalta selkeän portaalin, josta on helppoa seurata kaikkea tarvitsemaamme”, Hemdahl sanoo.

Hoivapalveluissa IT:n tehtävänä on tukea arkista hoitotyötä ja vapauttaa ihminen siihen työhön, jonka vain hän voi hoitaa. Esimerkiksi muistisairaiden asukkaiden turvallisuutta parantava digitaalinen kulunvalvonta kehittyy, mutta itse hoitotyöhön tarvitaan aina ihmistä.

Tärkeiden potilastietojen on myös pysyttävä tietoturvallisesti säilössä, mutta oltava silti paikkariippumattomasti hoitavan henkilökunnan käytettävissä ja täydennettävissä.

”Vikasietoisuus on meille erittäin tärkeää, ja järjestelmämme on kahdennettava niin, että käyttäjät eivät edes huomaa sitä työssään, jos taustalla tapahtuu jotakin. Ruutuvihkojen käyttäminen varajärjestelmänä ei ole tätä päivää”, Virtanen linjaa.

Osaavalta kumppanilta löytyy apu nopeasti

Kun Esperi Caressa lähdettiin kilpailuttamaan konesalipalveluita, kuuluivat tärkeimpiin kriteereihin kumppanin näytöt tietoturvallisesta toiminnasta, laaja osaaminen sekä riittävä koko. Myös Elisan monipuolinen osaaminen esimerkiksi julkipilvi-infrassa oli myös yksi merkittävistä valintaperusteista.

”Isoissa firmoissa voi olla pientä enemmän byrokratiaa, mutta kun toimintamallit käyvät selväksi, Elisalta löytyy nopeastikin monipuolista palvelua ja osaamista erilaisten ongelmien selvittämiseen”, Virtanen perustelee.

Esperi Caressa käytettiin jo ennestään Elisan puhelinliittymiä ja verkkopalveluita. Hinnoittelun läpinäkyvyys ja hyvät aiemmat kokemukset helpottivat kumppanin valintaa.

IT-infran keskittäminen yhdelle palveluntarjoajalle helpottaa myös Esperi Caren omien IT-ammattilaisten työtä.

”Siksi on tärkeää, että meillä on Elisassa todella hyvät yhteyshenkilöt. Jos ongelmatilanteita on ollut, ne on saatu hoidettua kuntoon nopeasti. Meidän ei tarvitse huolehtia siitä, tulevatko hommat hoidettua vai eivät”, Hemdahl sanoo.

Toimiva digitaalisuus on turvallisen hoivan ehto

On äärimmäisen tärkeää, että hoivakodin IT on turvallisissa käsissä. Kaikki toimii nykyisin verkon kautta. Asukkaan turvarannekkeen on toimittava varmasti, yksiköstä on voitava soittaa aina ulos ja toiminnanohjausjärjestelmää on voitava käyttää, tai muuten asukkaidemme turvallisuus vaarantuu”, Hemdahl tiivistää.

Esperi Caressa haluttiin luotettava IT-kumppani siksi, että hoivatyön digitalisointia on kehitettävä suurin harppauksin. Hoivatyön digitalisointi on tärkeää esimerkiksi huonokuntoisten hoivakodin asukkaiden hyvinvoinnin seuraamisessa.

”Hätärannekkeesta ei ole apua, jos ihminen ei kykene painamaan sitä. Silloin apuna voi olla esimerkiksi liikkeitä rekisteröivä sänky, joka hälyttää hoitajan, mikäli ihminen ei ole liikkunut tietyn ajan kuluessa”, Hemdahl kertoo.

”Siksi meillä pitää olla luotettava ja innovatiivinen IT-kumppani, jonka kanssa voimme yhdessä suunnitella palveluidemme ja työmme kehittämistä”, Virtanen sanoo.

Lue myös

Täyttä turvaa sairaalaympäristöön

Väestön ikääntymisen megatrendi haltuun terveydenhuollon digitalisaatiolla

Sensoriteknologia ikäihmisen terveydenhuollossa – datan avulla ennakoivaa hoitoa

Digiratkaisuilla hyötyä sairaalaympäristöön: esimerkit hoitaja-avusta ja tilannekuvanäytöstä